Orazdurdy'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

AFC U-16 ...

"AFC U-16", Aziya yurtlarynyn 16yaşdan uly bolmadyk oglanlarynyn futbol yaryşynyn jemleyji, sonky tapgyry.
16 döwlet gatnaşyar, Taşkentde geçyar.
Yarym finalçylar, Dünya U-17a gatnaşarlar.

ertir yagny 2nji gün, türkmenistanyn sagady bilen agşam 8de.
türkmenistan Saud Arabystan oynayar.
şu yerden live görüp bilersiniz.
http://www.tvchannelsfree.com/watch/3100/Alriyadiah-saudi-Sport-Tv2.html

Biz 1nji oyunda. Kitaya 2-1 yenildik.
Awstraliya hem Saud Arabystany 3-1 yendi.

Grupda:
1. Awstraliya 3
2. Kitay 3
3. Türkmenistan 0
4. Saud Arabystan 0

Dini bloglar barada geneşelin..

salam eziz moderler we söygüli agzalar. :)

düyn-önnün men "din(siz) blogym" pozulypdyr.
mana habar berilmedi, yöne hökman dal, belki "jedelli, sylagsyz, syyasy we ş.m." sebapli pozulayandyr-da,.

geling bu blogda, dini bloglar açmagyn, yazmagyn kadalary, çyzyklary barada geneşelin.
Bize 1nji belli zat, egerde blog syyasy bolsa pozulyar we muny men kabul edyan.
2njiden bolsa, eger blogyn içinde beylekilerin ynanjyna sylagsyzlyk, hormatsyzlyk edilyan bolsa pozulyar.

Me size "sazçy talant"..

salam..
yokardaky teman ady degişme bolsyn, üns çeksin diylip yazyldy. sonky günler "talant yok" yaly zatlar gürrün edilenson, yogsam size tanatmak isleyanim, Nazary Magtymguly, Bethowen bilen deneşdirmek daldir. :)

Bu oglan, özi gaty owadan we dile çeper, (gyzlar sypdyrman :D ) şahdi açyk, Norwegiyada okayar, 86njy yyl, ömrünin ing gowy günlerini saz düzüp geçiryar. Dineje özbaşyna gyzyk üçin, wagt geçirmek üçin.

tm'da Tölegli okuw döwri...

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Çagalary ynandyrmak (degişme)..

*türkçe bolany üçin ötünç sorayan, aranyzda köpüniz türkçe bilyaniz, eger köp talap etseniz, türkmença hem terjime ederin, yöne wagt gerek. :)
saglygynyz. (bu bir degişme, öykeleşmek yokdyr)

Uzman Din Adamı (UDA) amcaları, okulda evrim teorisini öğrenen çocuklara, insanın maymundan geldiğini söyleyen bu teoriye inanmamalarını söyler. Bunun üzerine çocuklarla arasında şöyle bir diyalog geçer:

Çocuklar: 'Peki amca biz maymundan evirilmediysek nasıl olduk?'

UDA: 'Sizi Allah yarattı.'

Çocuklar: 'nasıl yani?'

yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

salam,
yslamda zenanyn roly erkekden pesmi?

*musulman erkek musulman bolmayan ayala öylenip bilyar, emma musulman ayal, musulman bolmayan erkge çykyp bilenok, diylip bilinyar..
*köp yerlerde ayalyn yarym adamdygy, meselem namazda, bir ayal yarym jemagat bolup bilyar. yada şayat tutulanda 2 ayal, bir adamyn yerine geçyar..
miras paylaşylanda hem ayala az berilyar, erkege köp.
* dünyade zenana garşy gazapda, musulman yurtlaryn önde bolmagy.
* bir erkegin 4 ayaly alyp bilmegi, ayalyn bolsa dine bir erkege çykmaga hakynyn bardygy..

Doganyn/dilegin güyji...

gepi uzadyp, owadanlap otyrjak dal.

Doga-dilege garşy garayyşynyz nahili?
Sizin durmuşynyzda doganyn-dilegin nahili orny bar?
Köp doga-dileg edyanizmi?
Doganyn-dilegin tasirine, güyjüne ynanyanyzmy?
Size nahili tasirleri boldy?
Doga-dileg dineje özüni aldamakmy?
Sizin durmuşynyzda doga-dielg barada nahili başdan geçirmeler boldy?
gürrün berayseniz.

TM ilat sany..

http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps
2-3 hepde önünça çykan habar.
habarda:
" Türkmenistanyň Statiskika baradaky döwlet komitetiniň soňky maglumatlaryna görä ýurdumyzyň häzirki ilat sany 5 million 400 müň adamdan ybaratdyr.

2008 tm futbol ligasy...

Ahyrsony, ligamyz hem başlady, hemde 11 topar bar bu yyl.
bilyansiniz, geçen yyl, 8 topar (komanda) bardy we birinji Aşgabat, 2nji HTTU, 3nji Nebitçi gutarypdy.
In sonky hem Köpetdag bolupdy. Köpetdag 6 gezek çempiyon boldy jemi. Yöne gynansakda, edil, Nisa komanda yaly, Köpetdag hem ekonomiki kynçylyklar sebapli, bu yyl ligada yok.

Turkmenistan - Iyordaniya (2010 çempiyonaty saylama oyny)

Gynandyryjy habar;
Türkmenistan 0-2 Iyordaniya

grupba C:
1. Günorta Koreya 4 bal,
2. Demirgazyk Koreya 4 bal,
3. Iyordaniya 3 bal,
4. Türkmenistan 0 bal.

1nji tur oyunlary: (6 fewraldaky)
Günorta Koreya 4-0 Türkmenistan
Iyordaniya 0-1 Demirgazyk Koreya

2nji tur oyunlary: (26 martdaky)
Demirgazyk Koreya 0-0 Günorta Koreya
Türkmenistan 0-2 Iyordaniya

Syndicate content