akgül'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze yylynyz bn :)

Taze yylynyz bn, gadyrdan agzalar we myhmanlar :)
Hernache kopden bari aktif bolmasagam tmolympiadyn yeri ayry.. ichindakilerinem :)
Hemmamiz uchin dushumli yyl bolsun, bagtly yashalayn we bagt paylalyn :)

Taze mashgalalara kredit

Gonshylardan zatdan eshidiberenson, yany yorite habarlary okap gordum welin, habar chyn eken.
Turkmenistandaky banklar indi 02.09.2011 senesinde chykan kanuna gora; indi taze gurulan mashgalalara 6mun manat kredit (onki pulda 30 mln) we taze kwartira yada mellek yer kredite beryan eken.
Hichhili zalog yok, proscent hem yylda 1je procent. 6mun manady 3 yylda, kwartirany bolsa 30 yylda toleme mumkinchiligi bar eken..

cheshme: http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=110902a

HTTUda gechirilen ylmy-amaly maslahat

Shul ayyn 17-18ine HTTUda Turkmenistan boyuncha ylmy amaly maslahat gechirildi. Ona Turkmenistanyn hemme welayat we shaherlerinden inlis dili mugallymlary gatnashdy, yagny konferensiyada chykysh etdi. Konferensiya dine inlis dilini owretmegin usullary, metodlary hakdady. Ozum hem gatnashdym, yaman gyzykly gechdi. 17sine irden 9da bashlan konferensiya, oylan sagat 17-18lere dagy gutardy. (11den 1e chenli dynch alysh berilipdi). Konferensiyan dowamynda hem coffee break hem berilip durdy.

Turkmenistanda aspirantura mumkinchilikleri

Salam
Asmoth agzanyn yazanlaryny gorup menem joshayynla :)
Turkmenistandaky asperantura hakda yazayyn diydim.
Bilyansinizdir, Turkmenistanda entek gechen yyl asperantura achyldy, yone onun birnace sherti bar. Esasysy 5 yyl ish tejriban bolmaly we aspirant bolanson ishden chykmaly, talyp yaly gunde diyen yaly okuwa gatnap okamaly. Yone yene bir mumkinchilik hem doredilipdir, ol hem "dalashgar" bolmak. Yagny 5 yyl ish tejribe we ishden chykmak zerur dal, ishlap yorkak zaochniy yaly asperantura okap bolya, yone statusyn aspirant dalde dalashgar bolya :)

tans etmek hakda..

uyshenimize gora, shu tans etmek hakda hem biraz gurlesheli.
tasn etmegi halayanyzmy,
keypiniz gowy wagty tans edyanizmi yada keypiniz gowy bolany ucin tans edyanizmi?
tans etmek adamyn yashyna we saglygyna baglymy?

Online dushushyk

Salam gadyrda agzalar. Tmolympiad bir yazylan taryh yaly, yazyldy we hemmesem arhiwda.. arhiwda duran yerinde hem tozan basypdyr.. ine shugun tozanyny supurup, konani yatlaly, flud edeli diyip shu temany achyan.. Teswirlerde, fabookda contactda bolan kone agzalarymyza habar berdim aslynda, yone habar berip bilmediklerimin arasynda sayta jyklanynyz dagy bolaysa diyip shugunden shu temany yazyp goyayyn diydim. Ertir, yagny 21.11.2010da TMnin wagty bn sagat 19da bolanjamyz bn saytda online bolaly diyip dilleshdik :) hokman garashyan :)

Tomus 2010- Dushushyk

Salam.
Shugun, ýagny 20.08.2010 gununde ahyr dushushygy gurnap bildik. Agsham sagat 7lerde Yimpashda dushushdyk.
Gatnashan agzalar:
Mylayym
Dunya (leyli)
Abat
Tomiris
Ata aga
Lewlion
Bayat Hajy.
(loverman hem geljek diydi welin birhili dushunship bilmedik.)
aA aga we garadag hem geljekdiler welin, gyssagly ishleri chykdy. Ata aga hem gelip oturyp salamlashyp, göni jyrdy :)
Dushushyk hakda aytsam gowy gechdi, tmolympiad hakda kan gurrun hem edilmedi aslynda.. Bayat Hajy dishleri dagy dökulip garry daýy bolanson, ustunden kän gulundi :D:D

“Tanyşmak mümkinmi?”

Türkmenistanda telefon mugt bolany üçinmi namemi ýüregi gysan käbir kişiler göni telefonda nätanyş nomerlere jaň edip oýnaýalar. hiç tanamaýan birilerine jaň etmekden jübilerine pul girenok, şonuň peýdasam ýok.. Türkiýä gelenim bäri gabat gelen zadym bolsa, bärde de şeýle oýnalýa eken.. hatda men ilki başda käbir turkmen oglanlar oýnayalar öýdýädim welin, turklerde hem şeýle işsizler bar eken..

Türkmençilikde gyzlaryn saç uzynlygy

turkmençilikde gyzlardaky saç uzynlygyna uly ahmiyet berilyadi, şaherlerde kanbir beyle dal, yone obalarda kabir dayzalarymyz gysga saçly gyzlar hakynda "saçy kesik" diyyadiler..

sizin pikirinzce gyzlaryn uzyn saçly bolmagy entegem onkisi yaly uly faktorlardan biri yaly seredilyami?

Yalandan söymek..

Quote:

Mana birje gezek "Seni soyyan" diyip yalandanam bolsa aytsadyn ,men bu yalany dunyanin butin hakykatyna calysmazdym

gonşy bloglaryn birinde maya yazypdy şuny.. owadan sözler.. başgada birnaçe owadan sözler bardy welin şu meni pikirlendirdi.. dogrudanam adamlar şuna nahili garaya? yalandan bolsa hem söyülmegi isleyaler mi? yada eger hakykatdan söymeyan bolsa hiç haçan söyyan sözi agzyna hem alynmasyn my?

bir kişi birine "seni söyyan" diyse... nahili duygular bilen şuny diyyaka?
men pikirimçe bu yaman uly bir jogapkarçilik.. sizin pikiriniz?

Syndicate content