Gamma'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Halk

Adamlar. Bir pikir edip gorunsene. Syn edip goryan barmy? Bir yorap uns berip gorun, kim bolsa bolsun yuzune yylgyryp seredyan hickim yok. Kime seretsen gozi bilen iyjek. Adamlaryn ozune gowni yetya hawa bolup biler, yone muny beylede etmeli dallay. Burny kap dagynda garsysyndaka gowni yetenok. Men su zatlary esasan Ashgabatda goryan.

haydarabad

men hindistanda nadip ispanca owrenerkam diyip alada edyadim. yone herekede bereket diyilyani hakykat. ispanca gepleyanlerin klubyny gurduk. hindilerin hicisine rugsat yok diydik. gelenler dine ispaniyadan we latin amerikadan. tejribeleri paylasdyk, bile wagt gecirdik. gowy tarapy olar ispancadan basga dili bilenoklar...

Mahmyt Gaznaly

hindilere turkmenlerin taryhy hakynda gurrun beryan. meshur adamlaryny sorap baslayalar. ay senem baslayan seljuklar, Osmanly, Gaznaly diyyan welin. gaznaly hakynda sorayalar. ay buysanyp aydyan Mahmyt Gaznaly diyip, yuzuni uytgedip bir seredya. olam turkmen senem turkmen. ola 17 gezek geldi. senem son maksady bilen geldinmi diyip sorayyalar...

venezuela

Venezuela. latin amerikanyn demirgazygynda yerlesyar. puly kese dalde dik bolan yekeje dowlet...

uniwersitetler

master (asperantura) ucin dowlet tarapyndan latin amerika gitmek sansymyz barmy? men latin amerika dowletlerinin pasolstwasy turkmenistanda yokmyka diyan. habarynyz bolsa meni bir aydynlatynsana???

hayran galaymaly

bugun name bayrammay? 5 adamy birlikte birinji gezek goryan... tarih:07. 09. 2011

Magtymguly Pyragy we Kerim Gurbannepesow

Magtymguly sozun bilene sozdur
Bilmedik adama gury owazdyr.
Adam bar mung tumen iydirsen azdyr
Bardyr adam iyen nanyna degmez...

17- nji asyry Magtymgulysyz, 20-nji asyry Kerim Gurbannepesowsyz goz onune getirip bolmaz diyaler. bu hakda siz name diyaniz?

kerim aga

diydiler diydiler diydiler kan zat.
Kabirisi angsat kopusi kyn zat.
Angsadyn hemmeler bashar diydiler.
Kynyn basharmakda ish bar diydiler.
Kynam bolsa shudur wesyet diydiler.
DINE KYN ZAT SHOL MUKADDES DIYDILER...

turkmenlerin tanalyshy

Men 1 yyl bari Hindistanda we bardaki Profesorlar turkmenleri indi tanap baslady. Nirden diyip soranlarynda Turkmenistan diyan, bularam Turkiye`mi diyip soraya. Gysgacha aydanymyzda Turkmenistan`yn nirdediginem bilenoklar. belki ozleri jahyl diyip bilersiniz yone men pikirimche bu beyle dal, hawa jahyllyk payam bar, yone, birzatlar edip tanalmasa olar name uchin Turkmenistan hakynda maglumat edinmek islesinler...

aaa

men muny nadip ulanmalydygyny bilman gecdimlay... birzatlar yazyan welin hichili jogap yazylanok...

Syndicate content