Doredijilik

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Atamyratdan NDA saglygynyz!

Atamyratdan NDA
saglygynyz!

oye

Oglanlar oydakiler Acigipdirlar da oye gidip baryan
Su acligam bara

nebisi hem açlyk bilen

nebisi hem açlyk bilen synayan ekenler
merw

salam

elbetde nebis aclyk bilen synalyar basga name bilen synap bolar ?

salam

ay goysanyzlan, dine açlyk dal ahyryn.

Başga-da birnaçe zat aytmak bolar,

Mysal üçin: adamzadyn gövnünden turyan hoşemayyl zatlar.

süyji uky
lezzetli tagam
pugta söygü
ve muna menzeş zatlar.........

Bahh, achlyk/soygi/uky hem

Bahh, achlyk/soygi/uky hem doredijilige degishlimika ?? Hmm...

Ey nadip ulanmalay bu sahypany?

Yigitler hem zenanlar. Bu sahypany nadip ulanmaly? User Manual y yokmy munyn?

In tazr yazilanlary okamak

In tazr yazilanlary okamak uchin chep gapdaldaky "taze iberilenlere" basmaly. Shonda okamadyk yazgylaryn gorner.
Yone sen bosh wagtyn, kone temalara hem goz aylap bilersin. Ya oz gyzyklanyan temany search'den gozledip bilersin.
Taze temalara goshulasyn gelse yokardakyny et, koneleri okasyn gelse hemmesini okaber.
Islan yazyjynyn bloglaryna seredip bolya, temalara gora saylap bolya(edebiyat, filosofiya we sh. m.)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shuna seretsenizhem gowy

Shuna seretsenizhem gowy bolar: Kop soralyan soraglar
------------------------------
saglygynyz!

mahabatlandyrmagym kamahal

mahabatlandyrmagym kamahal ishe yarayar-how :)
Hosh geldin, I-ntGurdow! (bah, bolsa-da kyn ulanyjy ady secipsin, yone Gurdow bolanokmay:)
shu yere yazayin diydim, ilkinji yazgysy oydyan :)

Iran turkmenleri

Iran turkmen leri barada name ler bilyangiz?

Salam Raksha, sahypamyza

Salam Raksha, sahypamyza hosh geldin!

Sen bashda shu yere bir seret hany, belki, jogabyny taparsyn soragyna!

Ay senin sabryna bereket ata

Ay senin sabryna bereket ata aga, nira seretsem senin post'laryn reference'den doly,
yaltanman gozlap tapyp goyyanay :)

Mergen jan, atdasha

Mergen jan, atdasha minnetdarlyk bildir, entagem shu sahypa ucin gozleg ayratynlygyny goyupdyr, sebap bolany ucinem amal eden yaly-da, berekella, shu jigimden, Allah ondan, senden, Bayramdan hem razy bolsun! Online oturan Akgul we Maksat agadanam! Hemishe-de Oz penasynda saklasyn!

Men yaltanamok, bu sahypa ucin, elbetde:)

Omyn :) Bu gurrunleri

Omyn :) Bu gurrunleri Jennet'de gurleshmek nesip etsin enshalla!

Dogan köp zat bilemizok,

Dogan köp zat bilemizok, sen bilýän bolsaň, habar ber!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ejmain ata dost!

ejmain ata dost! :)

Omyn! - Maksat aga :) bah,

Omyn! - Maksat aga :)

bah, doredijilik we dileg :)

ay su suraty gorun govy zatmy??


cntrl+ A bilen seredin!!
belki tanys yuzdur size!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "BEH!"
 • altyn_pankelle 1 telpek goyyar we yazyar: "kimin kellesine gelyar. men hayran"

sapphire, oz tanyshlaryndan

sapphire, oz tanyshlaryndan birimi, tanarsynyz gowja seretseniz diyipsin welin, meshhurlardan biri bolyarmy ya:)
gorkunc eken-a :)

mahirlije

mahirlije

brrrrrrrrrrrr

Ay goy how gije düyşüme girer,gorkunç .

Tuweleme gele-gelmane saydi

Tuweleme gele-gelmane saydi urc edipsin oydyan.. Berekella!!

Aktiw bir agza bolarsin diyip umit edyarin..

Suratam owadanja bolupdyr:)))

hehhe

men bu suraty birinji gezek Turkiyede Surathanalarda gorupdim.
belki siz hem gorensiniz(rotuşsuz resim cekilir)yazgylary bolya koplenc...
cntrl+a işini bolsa başga bir yerden göçürdüm.
gövnünize yarandyr diyip umyt edyan!!
bu suratdaky gyz Türk gyzlaryn biri.hatta adyny hem bilemok :)

sapphire wrote: başga bir

sapphire wrote:

başga bir yerden göçürdüm.

Türkmenin edayjek işi da:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Bu yere annang goshgulary

Bu yere annang goshgulary goyulmandyr-la:) Onunam-a dowyan goshgulary bolmaly.. Sholam doredijilige giryar ahyryn:)

atdash goshar-da, Gadyr

atdash goshar-da, Gadyr aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bildiriş

Unutman dostlar DONun duşmanlarynyn in uly yalnyşlygy ona bolan duşmanlyklarydyr
Poymat DONa ne trudno a ne vozmozno...

Söygi

Aşyk men.
Elimde yaprak (Mohabbatein), Yüregimde SÖYGİ...

DON özüni reklama

DON özüni reklama etyanmay?????????

......................edebi edepsizden öwren.......................

DON sen dong oytyan

DON sen dong oytyan :-)
Ashyk bolsan molodec, uvajayu...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Yoklay

Ay yone owadan söz yazayayyn diydim
Çözdümmay...

ashgabatda politde yada HTTUda okyanynyz yokmay?

ashgabatda politde yada HTTUda okyanynyz yokmay?
oglanlara salam ugratjaklay. telofonlashyas emma basga birinden ibermek baska.... :-))

bch nirday sen

MENEM TURKMEN MARYLY

Gowy saytynyz bar eken

Gutly bolsun govy saytynyz bar ekeni

way be...

hany manga shu sahypa barada azajyk bilgi berin-da...
haysynyz gowneseniz..

shu yere bas, kop zat

shu yere bas, kop zat owrenersin. Onun dashyndan name owrenmek islesen sorabermeli, bilyanler jogap bererler!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

adam barada

adam barada

SONKY DEZIGNLARYM

SONKY DEZIGNLARYM

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Melediss! Berekellah!"
 • Gadyr 2 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme..:)"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "owadan! Berekella!"

tazeden

menin doredijilik tarapymy tazeden gozden gecirmeli oydyan...

Wallpaper: "Gözel Mary"

Mary barada bir wallpaperjik tayyarladim, professional dal yöne.Maru Şahu Jahan

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gowja yasapsin! Berekella!"
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • loverman 1 telpek goyyar we yazyar: "Köprak tayyarlasana!!!"

gowja tuweleme. son uytgedip

gowja tuweleme. son uytgedip goshan zadyn boldymy? Onun ustunde yene biraz ishlesen, mysal uchin kebelekleri kopeldip ya ulaldyp goysan..