Gulkunc suratlar.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar!

Shu wagta cenli

1-anekdotlar;
2-bashdan gecirilen gyzykly wakalar;
3-gen sozler

we sh.m. zatlar yazyldy, indi bolsa, gulkunc goren suratlarymyzy bu yerde goyup bileris!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1

2

3

4

hmm

hazir bular, sizem tapsanyz goyuberin!
sag bolun!

+

gülkünç dal bolsa, bagyşlawerin.Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • JanPolat 1 telpek goyyar we yazyar: "Bush dayy son seni türma basdyraymasynD"

qoute

:) wrote:

Shu yerde oz suratymam goymasam bir yany montash eden suratymy goyayyn

yene quote

Tagan wrote:

TÜRKIYE :D


ﻦﻐﻂ

:)

busha degishli mende-de 1 yerlerde bar welin, siyasyrakdyr diyip goymandym :)
Ay, bolyar-la!
Aslynda, suratlar blogyndaky Pushkinlerem shu yere goysa bolarmay!?
:)

great minds :)

oho men gowy goryan temam

oho men gowy goryan temam acylypdyr garashyn hazir doldyrayyn
saglygynyz!

Shu wagtlykca shular

saglygynyz!

Hahahaha

Galtaman tuweleme guldurip bilding!Arman telpegim yok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :)"

Mende'de biri bar ony hem

Mende'de biri bar ony hem Jemal dayza beripdi :)
saglygynyz!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy-ha yazmansyn, beydip yash kicileri gynandyrma-how, hayish :) Ay, jigilerimin gynanmagyny islamok-how!!!"

gulkunc dal-de, tersine gynancly 1 surat:

Ata aga biz muny ön

Ata aga biz muny ön goyupdyk. Sen yokdyng öytyan yöne.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hmm

men on Myradyn salyarkamy ya benzin guyup duranyny gorupdim, oz goyanymy bolsa gormandim, diymek, has on goylupdyr, ay, ziyany yok, hakykatlaryn tekrary peydalydyr, yatdan cykaran ya gorman galan bardyr!
Yatladanyn/aydanyn ucin sag bol, Muhammet jan!

yene Bush aga barada :)


sorag

shu yokardaky suratlary sahypa ululygyndan uly etmanjik, has uly gorkezmek ucin "resize" etmelimi ya name etmeli, online bolanlardan bilyaniniz mana dushundirsinle shony, ayratynam, aA aga!

bashga

yene

gulkunc dal, gynanclam :)

gulli oy

yene

dowam

yene

yene

Suraty "HIGHLIGHT" edin :D

Suraty "HIGHLIGHT" edin :D

Horlanmak isleyanlere :D

Horlanmak isleyanlere :D

name

Tagan jan, shol ayratynlyk imageshack.us-da barmy, ya sen "resize" ucin diyyarmin!?

Naman ayratynlygy,

Naman ayratynlygy, düşünmedim. Türkçe yazay Ata aga :D

ayratynlyk

ayratynlyk=ozellik

Quote: Türkçe yazay Ata

Quote:

Türkçe yazay Ata aga

Haýt... indi türkmen türkmene düşünmän gepini türkçe düşündürýämi?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Şona menzeşirak bolaydy,

Şona menzeşirak bolaydy, öza düzetjek bolyas welin... Welin-da :D

Türkçe bilyanler üçin

Türkçe bilyanler üçin :D

Jogap :D

Horlanmal isleyanler bar

Horlanmal isleyanler bar bolsa mana habar bering hokman, men size derman tapyp berjek
Herballife:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Şampunyň ady dälmaý ol?

Şampunyň ady dälmaý ol? :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

senemmi :)

Merwezi wrote:

Horlanmal isleyanler bar bolsa mana habar bering hokman, men size derman tapyp berjek
Herballife:D

Senem olaryn toruna dushdunmi, ya bashga bir dostun!? Hazir bolun-how, 1000-lap $ gidyar ynanaysanyz olara!!!

Bayram aga:Yok ol şampun

Bayram aga:Yok ol şampun dal. Türkdakiler bilyandir,esasanam Bogaziçide okayanlar:)
Ata aga: Yok men işlejek boldymlay şotayda. Dostym işleyar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hahahaha... kro brinin

hahahaha... kro brinin çykyp men şu yil $ 650K gazandym diyişinden firman nahilidigini bilaymeli :D:D...

?

Tagan wrote:

men şu yil $ 650K gazandym diyişinden firman nahilidigini bilaymeli

???

650K = 650 mün, soraga

650K = 650 mün, soraga dogry düşünen bolsam..

K?

K=mun ?
:)

edil özi :D

edil özi :D

bah

K name diymek bolyaray, hacan cykyp yoray ol zat!?
Ay, shol krolar bizinem ne gozel kabir oglanlarymyzy yakdy, senem tanarsyn aytsam welin, gerek dal-le!
Aga bolun we duyuryn tanyshlarynyza bu babatda, TC-de ol zat, ayratynam, bizin oglanlaryn ishi dal!

Tesbili Muhammet

Men tesbi götermani gowy göryan. Aslynda krutoy türkler(razzborşik) köp göteryar. men olara öykünmek islamok. Yöne gowy goryan. Rubinin trenerem göteryar.

Image Hosted by ImageShack.us

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Ata aga,mena dushnen

Ata aga,mena dushnen daldirin.
Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Gerba life

Balkan jan, TC-de Herba Life diyip saglyk dermandyr tamizlik maddalary satylyar, bashda nace 100 ya-da 1000$ pul berip zat almaly, sonam ony satjak bolup ylgamaly, oran biderek we samsyk ish, nace oglan janyny yakdy sheydip kabir shol samsyk Turk we Kurtlere ynanyp. Shony aytmakcy bolupdym!

yilyn erkegi-1

Image Hosted by ImageShack.us

2

Image Hosted by ImageShack.us

3

Image Hosted by ImageShack.us

Haramzada, eshek diysani :))

Haramzada, eshek diysani :))

Nireden bilýäň?! Mümkin

Nireden bilýäň?!
Mümkin ol aýal bizar edendir "deňhukuklylyk" diýip... olam gaharlanyp razy bolandyr, indem odunam gezekleşip göterýändirler!
Men deňhukuklylygy goldamok, ýöne goldaýanlara görkezmek üçin gowy surat! Görüp, begensinler! :D
PS Mümkin ol adam ol aýal bilen tanyş hem däldir, diňe ýolda ýöräp barýandyr...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay adam 1 komeklesher how,

Ay adam 1 komeklesher how, ol ayal mayrilyp baryara, shonda-da erkegin govni bir yali...
Denhukuklylyk bolsa-da, ynsap diyen bir zat bolmaly... "Merhemet etmeyane, merhemet edilmez" hem yadinda bolmaly !!

Men aýdýana,

Men aýdýana, deňhukuklylyga ynanamok diýip! Men öňem köp aýtdym, iki sany üýtgeşik ulylygyň deň agramy bolup bilmez diýip!
Ýöne başga ýurtlarda mentalitet başgada...
PS Onsoňam, ol ýurtlarda, belki, her odun daşaýana kömek etjek bolsaň, günde başgalara kömek edip belki aç ölmelisiň... Daglyk ýurtlarda odun günde daşalýandyr, onsoň ol ýoldan ýöräp barýan adamyň näme günäsi barka?! Biz bärde diňe surada seredip karar berip bilmeris...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Komek etmezlik uchin

Komek etmezlik uchin bahana tapsan tapyp oturmaly, yone mena yene-de arkayin yorap bilmezdim ol ayalyn yaninda, hiy bolmanda oyume giryancham komek ederdim yol ugry...Haysi bok mentalitetleri bolsa-da, mana entagem eshek gorunyar shol...

Hawa, türkmençilikde

Hawa, türkmençilikde beýle zat bolup bilmezmikä diýýän. Ýöne, olar türkmen däldä...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

4 ata :-)

Ata aga ol "ata"lary dash

Ata aga ol "ata"lary dash edipsinle :D
Sonam 80-nji yyldan galan programma ulanyan ekenin :D
saglygynyz!

prg

haysy programma barada yazdyn!? Suratlar gulkunc bolanson goydum, ulanyan prg hem imageshack.us sahypasy, munyn niresi yalnysh, galyberse-de, men bir copan :)

suratin ozuni goyjak dal,

suratin ozuni goyjak dal, gidip gorayin isleseniz :)

In biderek logo.
http://eatliver.com/i.php?n=1889

hmm

link gorkezmedi, surata bassam "access denied" yazyar ??

ynanmarsynyz, emma bu gyz

ynanmarsynyz, emma bu gyz )))
adam ölmese her zat görjek)))adyny, nirde yashayar,.. yagny mundan başga maglumat bilemok..dine suratlara seredip gyz diyyarin!

ana saç kesdirmek gymmat diyaniz..
şu adam "mugt kesip berjek" diyse bararmydynyz?))Bu ot alyp ölmese birihow

Bu ot alyp ölmese birihow ;)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gulkunc dal, gyzykly. basga

Gulkunc dal, gyzykly. basga nirak goyjagimi bilmedim.

Kofya bilen suyt garshyan mahaly
http://www.yousaytoo.com/post/allimages/1468

(No subject)

Balyk

UK-daky yorgunli reklamalardan biri :)

(No subject)

?

Yokarda name baray, men-a gorup bilmedim !?

Adresi yalnish yazan ekeni,

Adresi yalnish yazan ekeni, surat dalde sahypany goyupdyr, indi gorunyandir !!

bah

tuweleme, dash eken-a, men hem barde birini sheydaysemmikam, oz-a edinburgh we aberdeen taraplarda sheyle yerer bar:)
Mergen, sag bol!