Türkmençe aydymlar #1

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

MP3 playerimi yitirenime epesli wagt boldy. Uniwersitetde birine çildirdim öytyan:) Mundan öngem biri bardy weli onam TMe gidemde aeroportdaky gadyrdanlar sumkamy açyp alypdyrlar:) (Şuny hem şikayat etmeli hökman yokaryk)

Onsong name aydym dinlemesenem bolanok, tazesinem alyp bolanok, shonyn uchin köp kişinin mp3ine türkmençe aydymlar yükleyan, şeydip dinleyan.

Yöne ünsimi çeken zat köp kişi bizin aydymlarymyzy halayar. Kawagt baryan weli Palwanyng aydymlaryny dinlap yörler:)

Hol günem gazak we tatar(ikisem russoficirovanni:), gazakça tatarça kan dinlanoklar) kursdaşlarymyng kompyna yüklap gaytdym. Olaram gaty halapdyr, bolyn türkmençe dinlalin diyip durlar düyn barsam:)

Birem bir wagt Maehring aydymy yany chykan wagty kompyutere yüklap goyupdym. Onsong bir türk bizar etyadi şony açyp, özüm dinlamok ol dinleyadi, onson pozmaly boldym.

PS:Palwanyn taze albomy chykypdyr, Nokat diyen aydym gowy eken,dinlap görün.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • gowherka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aý tatarlaryň aýdymyny

Aý tatarlaryň aýdymyny diňlär ýaly dälä... menä gaty halamadym.
Gazaklaryňkydan habarym ýok ýöne.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gazaklaryng gowy grupbalary

Gazaklaryng gowy grupbalary bar,orsça aytyan.
Faktor2;Gettodogs;mnogotocheye wşm. Faktor2in Krasavica aydymy entek pop bolmaka dinlamde gaty halapdym,dinlap dinlap suwyny chykarrdym.Song Azat Orazam ogurlady onyn aydymyny:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Dogry

Men yanimdaki turklera esasanam Akyshyn Turkmenistan diyen aydimi diyip olyaler. Nira barsam shoni aytdiryalar haysisinin MP3ne seretsen shol. Turkmen aydiminin owazi hoshlarina gidya oydyan dushunmeselerem hezil edip dinleyaler.

Meng daşkyrak

Meng daşkyrak garyndaşym:D

Alkaşlar. Tagda turkmen diyip goymaly dal eken. Gulup öldim:DGayty gülkinç:)


Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Bah, gyz suvy gonshy ovadan

Bah, gyz suvy gonshy ovadan getiryamikaray cholun ichi bilen ?? Yuregim avady :(( Yone bedreleri tazeje, yalpyldap duran ekeni :D Bashdaky gyzjagash hem edil oglan yalida :)))

Çölün içilay. Oguzhan

Çölün içilay. Oguzhan etraby öytyan yalnyshmasam.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Sincerelly:Gowher!!!turkmen

Sincerelly:Gowher!!!turkmen diyip gormaly dal ekenin diyyanmi?gynansakda turkmenistanda yashayysh shunun yaly.dine bir ashgabat owadanlashdy diyaymesen.obalaryna baryan welin ashgabatda yashayanyna-da shukur edyan!

annashka

biza oglanlar bolup Annashka'ny dingleyas :)
Özü Toylynyng(Kakadan. Kan tanalanok, yöne gowy aydyar)şagirdi.
http://www.youtube.com/watch?v=PDk3TC45NMI

Annashkany bizem dinleyas;)

Annashkany bizem dinleyas;) Svoy oglan:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

kimay ol Annashka

gowy aydyamay?

bah

Merwezi goshgy yazyar, Farabi bn annashka aydym aydyar, bashga-da barmy-how, ukyply/talantly agzalar:)
sag bolun!

menem surat çeken bolyan,

menem surat çeken bolyan, yada öwrenyan has takygy))
Atamyrat hem surat çekyan/çekmegi öwrenyan diyipdi..
inşalla yakynda galeriya açaryn, hemme suratlarymy sergilemekçi))

annashka diyyaniz welin...

annashka diyyaniz welin... el_mariachi shu yerdaki shol bagshymy??
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Yok annashka elmariachi dal,

Yok annashka elmariachi dal, annashka annashka.Rapfabrigem barde how,unutmang:)

Farabing aydymyny shuwagt dinledim tuweleme:DGowy eken.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

annashka...

Hakyky ady Annageldi. Biz-a Anna diyyas. Başkent Türkmen türk mekdebi mezunu. Gowja aydymlar aydyar. Tüwelem kan aydym bilya. Bir kasetasam bar. Yöne özi yaltarak (men yaly bolmasada). Kabir aydymlaryny youtube.com'a goyupdyr. Aydymlaryny dinglejek diysengiz youtube annageldi yazyng!
http://www.bekgi.co.nr aydym-saz bilen gyzyklanyanlar üçin

Ynha klibi,yene de

Ynha klibi,yene de bar.


Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Sincerelly:Gowher!!!da

Sincerelly:Gowher!!!da berekella gowy aydyar aydymy.

Tuweleme!Mena haladym.Sesem

Tuweleme!Mena haladym.Sesem gowy eken.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

begaa

Bega aydimlari dinlejegini dinlap yalta diyen bolyanmi sen uchin shaherin bu chetinden o chtine gelip aydim aydip gidyana how. Sagligin

Annageldi sen annashka

Annageldi sen annashka ekeniňä! :D
Menem Baýramjyk youtube'de
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bayram

Ay Bayram abi sen ekena senem bizem mekdebimizdendin (bashkent) bir olimpiadara gidyadin yalnishmayan bolsam Kimyadi oydyan.

Hawa, men şol

Hawa, men şol Baýramlaý...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

annashka

Annageldi sen ekenina annashka, tanamandyrnama how :D
Yogsa-da gowy aydyan aydymy, taze aydymlanna da garashyas

Where is Hereket, There is Bereket!

repa

Senem malaizyadaki repa oydyan yalnishmasam. Batira salam ayt.

Aha

Edil ozi, bolya aydaryn.

Where is Hereket, There is Bereket!

sapara da..

sapara da salam ayt Rejep.. :) klasdasyn diysen ozi bilyandir :)

hmm

menem anna welin annashka başga biridir hoooooooooow
men dine deprekler maşgalasyndan name bar bolsa birem türklerin bağlama diyyan zadyny çalyp bilyandirin how
eşitdim eşitmedim diyman...aydym aydyp bilemokdyryn
...
size maslahat gyrgyzlan''ataga kat'',gazaklanam''esmeralda''diyen aydymlaryny dinlap görün örran owy aydymlar

Turklen sazy

Men gechen ay dostumun birine saz satin aldim podarka son Turkmenistan iberdim shol oglan dutar gitara name diysen chalya. Yone saz yaman uytgeshik diyya perdelerini turkmencha owurmeli diydi velin telefonda gulkim tutup gitdi.
Shol vagt ozumede birini satyn alan boldum sonam bir gun kursa gitdim ertesi gun barip agam me izina al mana govja gitara bersene diyip ozume taze gitara aldim.

salam

govımı

:)

Meri, hosh geldin!
Tuweleme, senem TC "i" harpyny ulanyanlardan oydyan :)
Ay, umuman, onatlykdyr-la, ozun nahili :)
mana soramadynam welin, hosh geldin diyaydim-le, gaty gorayme!

Veleykum essalam. Gowy. Ozun

Veleykum essalam. Gowy. Ozun nadyan?

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Salam oglanlar gyzlar. Mary

Salam oglanlar gyzlar. Mary şaherinde BOMBA bolup düşen taze rep aydymlary paylaşyan.
Albomy hazir satyşa çykmady... Önünden 5 aydymyny hödürleyaris... Dinlan lezzet alyn...
Sazy sözi özlerininki.

Sazy: ErDe
Sözi: MahShar
Aytyanlar: ErDe, MahShar, FactoR
Sponsor & Albom yapımcı: AzR

Aydymlar:
1.ErDe ft. Single_ Omurlik gapym (diss)
2.ErDe ft.Lil_FactoR-Gecmise yazylan
3.ErDe-Atom Rap (ft. SinGle)
4.ErDe-Fox Mox
5.MahShaR ft. ErDe_Hapa sozler(diss)


Isleyanler aydymlaryn hemmesini aşakdaky sepden alyp bilersiniz..
http://rapidshare.com/files/207899538/MahShaR_ErDe_Single_AzR.rar
Telpek goy

Azatjan senem Rapçi

Azatjan senem Rapçi boldyňmy )) maňada öwrediňsene şony ))).


Maru Şahu Jahan

rep diyilyanleri, birazjyk

rep diyilyanleri, birazjyk çalt aydylyar dalmay.
bular bolsa, goşgy yaly beter yuwaş aytyalar-a? :)
ay yene-deönleriaçyk bolsun.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

miss_4_ever bu aydimcilar

miss_4_ever bu aydimcilar kim? tanayanmy?
marydanmy?

Aydymcylar

Aydymcylardan ErDe menin jigim, beylekiler klasdaşlary.
Suwagt 10.klasda okayalar.
Albom we Yapymcy AzR bolsa men ;-)
-------------------
Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!

tuweleme.

tuweleme.

Oglanlar muň ýalyrak rep

Oglanlar muň ýalyrak rep ýasap bileňzokmaý?!


-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

olar yalylary gyzlar

olar yalylary gyzlar yasaymasa :)

Maarydan dine men bamykam

Maarydan dine men bamykam oytyadim,çykawersin ibile aydaly ...Miss 4 ever;feat tayyarla:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Feat...

Ay dost men featleri gaty gowy göryan:))
Men özüm suwagt Maryda dal, Tomusda baramda isleyanler bilen feat hem tayyarlarys:))

Yazmany yatdan çykarypdyryn Gruppanyn ady "REPLIGA" :)

Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!

Edil hazir türkmen

Edil hazir türkmen rapperler seryozny iş edenok--öwrenje hem okuw hem iş zat diyip doly özleri rape berip bilenoklar
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Şonun üçin

Şonun üçin men olara pul aladasyny etman dine rep bilen meşgullanyn diyip azajyk kömek etdim, we gowy aydymlar çykdy. Bolmasa olar hem pul gazanjak bolup hem aydym aytjak bolup kösenip yördiler. Aydym aydyp duran wagt günortan name nahar iysemkam diyip pikir etyadiler:)))
------------------
Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!