Annageldi bilen söhbetdeşlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hawa bilşiniz yaly aramyzda talantly bagşylaryn biri -Annageldi(annashka nikli)-bar.
Annageldi Aşgabatda dogulan, Aşgabatda yaşayar. Başkent türkmen türk mekdebinde okan we şuwagt Nevşehir/Türkiyede Turizmçylyk ugrynda okayar.

Özüning aytmagyna göra halypasy Kakaly Toyli Kiçikge diyen oglan.Yöne Akyşyng aydymlaryny aytmagy halayar.
Annagelding sesi Akyş Saparyng sesini gaty menzeyar. Men ilkinji sapar dinlamde Akyş Sapar aytyandyr öydüpdim.

Geçen yil Nazarfm bilen bir aydym yasadylar. Sazyny Nazaryng özi yasapdyr, sözleri yalnyshmasam tejenli bir şahyryng(ady yadyma dushenok). Aydym aşakdaky gözkezilen Aydymlar salgysynda yokardan 1.i -Annageldi ft Nazar Fm-Bolmasa.mp3 .
Annageldi bilen söhbetdeşlik öng hem Bekgining sahypasynda edilipdi(http://bekgi.mylivepage.ru/wiki/12/125)
Yaş bagşy esasan gitarada aydym aytyar.

Aydymlary:
http://bekgi.mylivepage.ru/file/196_Annageldi
Klipleri:
http://youtube.com/watch?v=PDk3TC45NMI
http://youtube.com/watch?v=qjgxEWAIgMg
http://youtube.com/watch?v=TV6LNWtueVI

Üstünüklerining dowamyny dileyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Bash sahypa ucin"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Mening soraglarym. 1.Aydym

Mening soraglarym.
1.Aydym aytyan başga garyndaşlaryng barmy?Yagny sen sesing genetikimi?
2.Geljek planlaryng:)
3.Taze aydym chykarma niyedin barmy?
4.Geçen yil ejen doglan gunune aydym sowgat etjekdin, nahili boldy?:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Aydym

Merwezi wrote:

Mening soraglarym.
1.Aydym aytyan başga garyndaşlaryng barmy?Yagny sen sesing genetikimi?
2.Geljek planlaryng:)
3.Taze aydym chykarma niyedin barmy?
4.Geçen yil ejen doglan gunune aydym sowgat etjekdin, nahili boldy?:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

1.Men yaly aydyma gyzyp aydym aydyan garyndashlaryma yok yone ejem oyde ka vagt hinlenip aydym aydya. jigimem turk mekdepdeka menden galmajak bolup aydym aydyady. (Batyr)
2.3.Nesip bolsa zapis chykarsam taze aydymlaram bolar
4.Oye jan edip: -Eje sen doglan gunune aydym podarka etjek diydim. -Oglum sen ozun podarka mana gelsen bolya diydi menem goy bolsun etdim.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Bolmasa

Bolmasa diyen aydymam Akyshyn aydymy. Nazar bilen azajyk uytgedip yazdyk

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Soraglar soralsyn

Soraglar soralsyn ymykly,ondan song jogaplap başlaysyn!

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Salam Annageldi, 1-nji bilen

Salam Annageldi,

1-nji bilen doredijilik ishlerinde mundan beylak hem ustunlik arzuw edyarin.

Shu wagt albom ustunde ishleyanmi?

Albom

Atamyrat wrote:

Salam Annageldi,

1-nji bilen doredijilik ishlerinde mundan beylak hem ustunlik arzuw edyarin.

Shu wagt albom ustunde ishleyanmi?

Edil shuvagta albol ustunde ishlamok. Barde yeke ozum bolanson kyn bolya. Nesip bolsa Turkmenistana gaydyp baramson bir zatlar etmekchi

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

1. Diňe aýdym aýdýarmyň

1. Diňe aýdym aýdýarmyň ýa-da saz hem düzýärmiň?

2. Bagşylarymyz köplenç "söýýän-köýýän" diýip aýdym aýdýarlar. Özleriniň ulanýan sözleri hem birbirine meňzäp dur. Türkmen bagşylaryň aýdym sözü düzmekdäki logikasyny üýtgedip bolmazmyka?

Aydym

Farabi wrote:

1. Diňe aýdym aýdýarmyň ýa-da saz hem düzýärmiň?

2. Bagşylarymyz köplenç "söýýän-köýýän" diýip aýdym aýdýarlar. Özleriniň ulanýan sözleri hem birbirine meňzäp dur. Türkmen bagşylaryň aýdym sözü düzmekdäki logikasyny üýtgedip bolmazmyka?

1.Men dine Aydym aydyan saz duzmana entak denap gormedim.
2.Aslynda turkmenlerde soyyan koyyansizem aydym kop. Men kop erde encheme bagshylardan dinlap gordum. Yone yashlarymyz soyyan koyyan kop dinlanson zapislerinde dine sholary chykaryalar.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

1.Gitaradan bashga haysy saz

1.Gitaradan bashga haysy saz guralynychalyp bilyangiz?Ya-da bashga saz guralyny owrenmek yaly planyngyz barmy?
2.Gitara chalmany owrenjeklere name maslahatyngyz bar?
3.Haysy dilde aydymlary dingleyangiz turkmen dilinden bashga?
Işleringde üstünlik arzuw edyan!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

gitar

Balkan wrote:

1.Gitaradan bashga haysy saz guralynychalyp bilyangiz?Ya-da bashga saz guralyny owrenmek yaly planyngyz barmy?
2.Gitara chalmany owrenjeklere name maslahatyngyz bar?
3.Haysy dilde aydymlary dingleyangiz turkmen dilinden bashga?
Işleringde üstünlik arzuw edyan!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Men dine gitara chalyp bilyan. Turklen Saz dieyen saz guralyny owrenmek uchin 1 gun kursa gitdim yone son tashladym. Belki turkmenistana baramson dutara owrenesim gelya.
Gitarany owrenmek isleyanlere birinji maslahatym ozlerine gitara alsynlar dostununkydan yada tanyshynkydan owrenmesinler. Owrenmek bashda kyn yaly goruner yone tashlamasynlar yuvash yuvashdan bolar.
Men Inlische ve Turkche aydymlary dinleyan.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Balkan 1 telpek goyyar we yazyar: "Sagbol jogaplaryng uchin!Ustunlikler arzuw edyan!"

Akyş Saparyň aýdymlary

Akyş Saparyň aýdymlary gowy, sebäbi sözleri gowy, sözleriniňem manylary gowy!
Senden sorajak zadym, sen Akyş Saparyň aýdymlaryndan başga aýdym aýdýaňmy?
Talant bar, bir azap, zähmet we hyjuwam goşsaň, uly ýyldyz bolarsyň!
Saz düzýän gerek bolsa, saz düzýän tap, Magtymgulynyň gowy goşgulary köp, beýleki klassikleriňem! Şolardan täze aýdymlar düzseň näder?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Aksyh

Bayram wrote:

Akyş Saparyň aýdymlary gowy, sebäbi sözleri gowy, sözleriniňem manylary gowy!
Senden sorajak zadym, sen Akyş Saparyň aýdymlaryndan başga aýdym aýdýaňmy?
Talant bar, bir azap, zähmet we hyjuwam goşsaň, uly ýyldyz bolarsyň!
Saz düzýän gerek bolsa, saz düzýän tap, Magtymgulynyň gowy goşgulary köp, beýleki klassikleriňem! Şolardan täze aýdymlar düzseň näder?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

1.Men Akysh Sapardan bashga gitarada aydylyan aydymlary bilyan
2.Halk aydymlaryny gowy goryan gitarada aydylsa hasam owadan bolyan eken. Zapis chykarsam gitarachylar saz duzyanler tayar. Magtymgulyn goshgularyny menem yaman gowy goryan ondan hokman aytmaly bor.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Turkmen bagshylary

Annageldi, turkmen bagshylaryndan haysylaryny gowy goryan? We halayan futbol komandan haysy ya-da haysylar?
Ustunlik hemran bolsun, sesin batly yanlansyn!

Where is Hereket, There is Bereket!

Turkmen

repa wrote:

Annageldi, turkmen bagshylaryndan haysylaryny gowy goryan? We halayan futbol komandan haysy ya-da haysylar?
Ustunlik hemran bolsun, sesin batly yanlansyn!

Where is Hereket, There is Bereket!

1.Turkmen bagshylardan in gowy goryanlerim Akysh Sapar, Atabay birem halypam Toyly.
2.Tutyan komanda yok velin MTTU bolaysyn sho.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

3. Günde näçe sagadyňy

3. Günde näçe sagadyňy aýdym-saza aýyrýarsyň?

Gunde

Farabi wrote:

3. Günde näçe sagadyňy aýdym-saza aýyrýarsyň?

Gunde belli bir sagadymy aydym saza ayyramok yurek gysan vagty elime gitarany alyp aydym aydyan.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

4. Gitara çalanymda çep

4. Gitara çalanymda çep elimiň barmaklarynyň ujy ýaman agyrýar. Agyrmaz ýaly edip bolmazmy?

5. Klassiki gitara üçin sag eliň dyrnaklaryny ösdürmek gerek. Dyrnak ösdürmek ýerine başga birzatlar edip dury çalyp bolmazmy?

gitar

Farabi wrote:

4. Gitara çalanymda çep elimiň barmaklarynyň ujy ýaman agyrýar. Agyrmaz ýaly edip bolmazmy?

5. Klassiki gitara üçin sag eliň dyrnaklaryny ösdürmek gerek. Dyrnak ösdürmek ýerine başga birzatlar edip dury çalyp bolmazmy?

4. Her gul gitara chalsan barmaklaryn owrenship agyrmaz.
5. Mena durnaklarymy azajyk osduryan. Yone basham barmaka dakylyan zat bar beyleki barmaklary biljek dal.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

menden hem

1-Turkiyede haysy uni-de we bolumde okayan!?
2-Turkmen halk aydymlary bn gyzyklanyarmyn, hatda, aydyan TM halk aydymlaryn barmy!?
3-Kimi ozune halypa kabul edyarsin!?
4-Gitaradyr aydyma kim seni gyzyklandyrdy, kim sebap boldy, hacan we ilkinji tejriban!?
5-Haysy-da bolsa bir saz ya-da aydym yaryshyna gatnashdynmy!? Mekdebinizde sana aydym aytdyryarmydylar!?
6-In gowy goryan aydmlaryn!?
7-Okuwyna yetiship bilyan, beyle aktiw sanadyn yany bn!? Pasgel berenok dalmi!?
8-Turkce aydymam aydyarmyn, haysylar!? Bashga dillerde!?
9-Halamayan zatlaryn, halayan zatlaryn!?
10-Bu sahypany kim sana maslahat berdi, bu yerde halan ya-da halamadyk zadyn barmy!?
11-Bu sahypadaky agzadyr myhmanlara aytmak ya-da bermek isleyan maslahatdyr etmek isleyan dilegin barmy?!
TM gidende uyshup aydym dinlaris diyen umyt bn, saz ukybyny has hem osdurmek, sapaklarynda-da basharnykly bolmagyny dilemek bn!
Sag bol, Annashka!
Hazirlikce bular yeter-le, name-de bolsa sen bn sohbetdeshlik, owrenel-a azyrak :)

Turliyede

ata wrote:

1-Turkiyede haysy uni-de we bolumde okayan!?
2-Turkmen halk aydymlary bn gyzyklanyarmyn, hatda, aydyan TM halk aydymlaryn barmy!?
3-Kimi ozune halypa kabul edyarsin!?
4-Gitaradyr aydyma kim seni gyzyklandyrdy, kim sebap boldy, hacan we ilkinji tejriban!?
5-Haysy-da bolsa bir saz ya-da aydym yaryshyna gatnashdynmy!? Mekdebinizde sana aydym aytdyryarmydylar!?
6-In gowy goryan aydmlaryn!?
7-Okuwyna yetiship bilyan, beyle aktiw sanadyn yany bn!? Pasgel berenok dalmi!?
8-Turkce aydymam aydyarmyn, haysylar!? Bashga dillerde!?
9-Halamayan zatlaryn, halayan zatlaryn!?
10-Bu sahypany kim sana maslahat berdi, bu yerde halan ya-da halamadyk zadyn barmy!?
11-Bu sahypadaky agzadyr myhmanlara aytmak ya-da bermek isleyan maslahatdyr etmek isleyan dilegin barmy?!
TM gidende uyshup aydym dinlaris diyen umyt bn, saz ukybyny has hem osdurmek, sapaklarynda-da basharnykly bolmagyny dilemek bn!
Sag bol, Annashka!
Hazirlikce bular yeter-le, name-de bolsa sen bn sohbetdeshlik, owrenel-a azyrak :)

1.Turkiyede erciyes universiteti Turizm Dolandyrysh ve Myhmanhanachylyk bolumunde okayan.
2.Turkmen halk aydymlary bilen gyzyklanyan kabirleri gitarada aydyanam.
3. Ozume Toyli Nedirowy (Toyli Kichike diysen Kaklylan lyuboyy tanar) halypa kabul edyan.
4. 7 kalsdakam klasdashym Ahmet gitara owrenmek uchin gonshym Nazar bilen tanyshdy. Menem Ahmedin yany bilen gidip seredip birazajyk owrenipdim. Son mekdebimize Ibadulla diyen terbiyechi geldi olam gitara chalyady ondanam az owlak owrendim. Birinji gitarada aydan aydymy Akyshyn Sud etdiler meni 15 yashymda aydymy. Turkiya gelemsonom ozume bir gitara alyndym sheydibem owrenip gitdik.
5. 1998-nji yylda Korpe-98 festivalyna Ashgabatdan gatnashdym ve 3 orna eye boldum. 1997-nji yylda turk mekdeplen arasynda birinji boldum.
Mekdepde her chykyshda aydym aydyadym in sonky yylymda yone tashladym Turkiya gelip yene bashladym.
6. Shirinam-Akysh Sapar
7. Okuwuma pasgel berenok hudaya shukur. Habarymam yok okuwda onurlu ogrenjilen spisogynda menem adymy asypdyrlar. :))
8.Turkche kabir aydymlary aydyan. Gulpemde, Gulbebegim, Turnalara Tutanda gel, Olumden bashkasy yalan yaly. Turkler Gulpembani yaman gowy gorya. Bir toyda shony aytdym son 3-4 toya chagyryp aytyrdylar shol aydymy. garyn doyurup gaytdyk :))
9. Halamayan zatlam: Aldamak, gybat.. Halayan zatlam: Dostlam bilen uyshup oturup aydym aytmak.
10. Bu sahypany mana Merwezi (Muhammed) jigim maslahat berdi. Bu sahypa yaman gownume yarady hemme kishi jigi dogan yaly. Menem oz aranyza alanynyz uchin oran minnetdar.
11.Agzalaryn hemmesine ustunluk arzuw edyan. Toy etseniz guk diyayin hyzmatynyzdadyrys.
40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Bah, Toyli kichkanin 1

Bah, Toyli kichkanin 1 ujy barden chykdy diysene...Birvagtlar Kaka'da gaty meshhurdy shol oglan, toylarda govy aydyady, yone son birden yatdy, ya olam kop aydimchi yali narkoman bolaydymy ??

toyli

Toyli 3 yyl on tashlady men bilen tanyshanson shumat toyada az gidya. (Aydym bet aydya:))) Nesip bolsa Lebapdan kursdashym oylenya shona bagshy Toyli kichike bilen gidyas. Nesip bolsa gowy sovars.


40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Kakalylaryn toylary gaty

Kakalylaryn toylary gaty shovhunly bolyar, gaty halayan biz taraplaryn toylaryny...In govy yeri anyrda estrada yagny TV aydimchilari bilen toy aydimchilarini 1 hatarda goyanoklar, Toy aydimchilari shovhunly bolyalar, a TV'dakiler yrgyldan bolup aydymlaryny aydip jyryalar...Tans zat oynap hezil edip gidyanda :))

Yanyndamy adam kim ?? Toyly

Yanyndamy adam kim ?? Toyly kichkanin sachy bardymyka diyyan, ol daldirle ha ?

Men kamera

Men telefonumda kamera aldym Toyli chepaki sagdakam Atash Toylin gonshysy.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Sazy tanaman

Sazy tanaman gechdimay.Kinodanmy name.Sagbol video uchin.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Täze döwrüň çagalary

Täze döwrüň çagalary bilýän däldir muny...
Giň derýanyň balygy men balygy
zat diýen aýdymlaý... Sowet döwründe her çaganyň aýdýan aýdymydy :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ehhh

Chagalyk dowrum yadyma dushup gitdi Bayram. Shu aydym "Dowranyn bashdan gechirenleri" diyen kinoda-da bardy oydyan. Sozleri doly yadyma dushenok. Yone 3nji klas wagtymyz aydym mugallymymyz owredyardi bize shu aydymy.

Elwan-elwan lalezarlykda jan..
chasshyk-chaylarda joshup gaynayan.....

Where is Hereket, There is Bereket!

elektronik gitara ulanyp

elektronik gitara ulanyp bilyamin??
we türkmen rock grup çykarmak barada hiç pikir edip gördünmi??
yada rock aydymlaryny halayanmy??

sagbolun..

elektro gitara

Ga1taman Balkani wrote:

elektronik gitara ulanyp bilyamin??
we türkmen rock grup çykarmak barada hiç pikir edip gördünmi??
yada rock aydymlaryny halayanmy??

sagbolun..

elektro gitara, Klasik elektro, Akustik elektro hememsinem satyn aldym. Hemmesindede chalyan yone dine akord chalyan solo kan chalyp bilemok.
nesip bolsa Alla yol berse bir gruppa guraymagymam mumkin. Rock aydymlaryn kabirlerini gowy goryan aydyba gormedim yone.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "grubyna 4 goz bn garashyan.. ustunlikler. "

Salam hormatly

Salam hormatly Annageldi!
Sen bir yerde ozun bn sohbetdeshlik acylmagyny birine oyun edip aytdyn, son ish cynyrgady, atdashyn rugsady bolman etmalin diyildi, olam rugsat berdi, Merwezem acdy, kop agzalar ish edinip, dumtunip sorag baryny yazdy, acylanyna 2-3 gun gecenine garamazdan, sen yalandan-cyndan bu yere hic jogap yazmadyn! Elbetde, her gun diyen yaly girip, beyleki bloglarda onat yazgylar hem yazyarsyn, kop sag bol!
Annageldi, bu blog senki ahyryn, jogap yaz-a aldarlygam bolsa :)

Yene bir sorag

Hachan aydyma bashladyn?

Where is Hereket, There is Bereket!

Aydym

repa wrote:

Hachan aydyma bashladyn?

Where is Hereket, There is Bereket!

Aydyma 52-nji mekdepde 4-klasda Hor toparyna gatnap bashlamda bashladym.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!