Konferensiya we sertifikatlar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bugunlerde UK-da dunyanin kop ulkelerinden gelen Inlis dili mugallymlary ucin Exbition and Conference Centre-lerde (AECC, SECC we sh.m.) Inlis dilini talyplara in onat hilde we usulda nadip owredip bolar diyen mowzuklarda konferensiya berilyar. Bu konferensiya UK-da her yil durli shaherlerinde gecirilyar we dunyanin ahli kunjeklerinden diyen yaly Inlis dili mugallymlary gelyar. Shaherde gezip yoren Afrikaly, Awustralyaly, Germaniyaly, Turkiyeli, Bolgariyaly, Arnawutlykdan we beyleki birnace ulkelerden mugallymlara dush gelse bolyar, olar bilen gepleshse bolyar.
Indi men esasy hem Turkiyeden gelen ya-da bashga ulkelerde yerli talyplara Inlis dili sapagy gecyan Turkiyeli Inlis dili mugallymlary barada yazmakcy. TC olary ayratyn buy ere talim almak we tejribe gazanmak ucin iberen ekeni. Olaryn bu konferansiya ucin yazylanlarynyn(=register) sanlarynyn 500 toweregi bolanlygy aydylypdy, yone ilkinji gun (duyn) gatnashanlaryn caklamaklaryna gora 50 gowrak Turk mugallym bar ekeni. Olarynam hemmesi diyen yaly hususy mekdepdir uniwersitetlerden gelen Inlis dili mugallymlary eken. Olardan kabirlerinin adyny aytmak gerek bolsa, Ozel(hususy) Sabancy Uniwersiteti, Bogazici uniwersiteti,Ozel Fatih Koleji, Ozel Samanyolu koleji(hemmesi TC-de), Ozel Turgut Ozal koleji(Arnawutlyk), we Bolgariyadaky Turk kolejinden gelen Inlis dili mugallymlary bar. Konferansiya gatnashmagyn, umuman, 2 sherti bar:
1-Onunden yazylmaly (to be registered for conference before certain time shown by organizers);
2-Konferansiya bahasyny tolemeli (190 pound=380$).

Konferensiyada ayratynam:
-Listening;
-Reading;
-Writing;
-Speaking;
-Vocabulary;
-Practice;
-Teaching methods
We sh.m. (some situations for teaching and how to organize students during lessons) mowzuklarda Inlis dili mugallymlaryna ayratyn sapak berilyar. Konferensiyanyn netijesinde olara bu babatda ayratyn sertifikat beriler. Bu bolsa olaryn CV(Curriculum Vitae=Shahsy maglumat)-lerinde tejribeli nyshany hokmunde oz yerini alar!
Bu Inlis dili mugallymlarynyn kabirleri goniden-goni dowlet tarapyndan, kabirleri bolsa hususy okuw guramalary tarapyndan sponsorlyk edilip iberilen oz mugallymlary bolmaly.

Hawa, bu konferansiya durli ulkelerden Inlis dili mugallymlary gelen hem bolsa, TM-dan dowlet ya-da hususy mekdeplerden Inlis dili mugallymlarynyn gelmanligi ayan boldy. Yone on TM-da Mary TTM-de 2001 yilynda Inlis dili mugallymlary bolup ishlan Atalay beg bar eken, hazir ol Arnawutlykda ishleyar. Ol TM-ny nahili soyyandigini, hazirki dowleti bn deneshdirip magtap gutaryp bilenok, ayratynam, Maryny dilinden dushurenok, okuwcylary barada-da birgiden zat aydyar, Deniz Gulnazarow bn arasy oran onat bolar-a cemeli, onam magtap gutaryp bilmedi, gulaklary shynlayandyr indi Denizin, bu yerde onun Gazak aydymy boyunca yasama klibi hem Merwezi tarapyndan goylupdy.

Garaz, TM-dan beyle konferensiya gatnashan Turkmen Inlis dili mugallymlaryn bolmayshyna gynandym, sheyle tejribe gazanmayishyna gynandym. Elbetde, bu babatda hernace TM-da TTM-ler arasynda her yil azyndan 1-2 sany oran peydaly we onat netije beryan zumre dagyn edilyanem bolsa, halkara gowrumindaki sheyle konferensiya has hem gowrumli tejribe gazandyrar diyip piker edyan.

Yaponlar her yil ozlerinin yillyk planlarynyn nahili yerine yetirilishi, na derejede basharnykly bolushlary, sawlikleri we yerlikli yagdaylary, nadip has onat netija yetip boljagy, kadr yeterliligi, onum hilleri we mundane son haysy yoly yzarlajaklary we sh.m. zatlar barada ozara maslahatlashyp, umumy netijanin has hem uly gowrumli we peydaly bolmagy ucin sheyle konferensiyalary geciryan ekenler. Bu yagday bizin Turkmen tajirdir mugallymlarymyz, siyasatcydyr beyleki jogapkarlerimiz, tajirdir esgerlerimiz we sh.m. hem-de senagat, ekonomika, media, sport, her-hili bilim sektleri(bolum, ulgam) barada yeterlik careler alnyp barylyarmyka!? Yok bolsa name ucin!? Hawa bolsa na derejede!?
Ynha, sheyle yagdaylar bilen bizin Turkmenistan dowletimiz tizlik bilen osush gazanar diyip pikir edyarin!
Sizem bu babatda bilyanje zatlarynyzy yazaysanyz!
Sag bolun!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek telpek telpek diyyaler shuna"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Arnawutlyk=Albaniya..

Arnawutlyk=Albaniya..

Yok yok, arnavutlyk dogry,

Yok yok, arnavutlyk dogry, Turkmenche-de arnavutlyk diylip hem ulanilyar :)))

arnawutlyk

salam hormatly agzalar men hazir aeroportdan girdim internende yalnyshlarym pozulyan dugmani tapmamson kan bolandyr bagyshlan . hazir mugallymlary, yagny, albanialy mug ugradyp duryn, wagtym bolanson giraydinm, shell in owto ashynkasyndan :-) nesip bolsa yene birnace yazmakcy (birnace zat). hazir dal yone.
sag bolun hazirlikce :-)

Men hem laptopym bilen

Men hem laptopym bilen öýüň ýanyndaky söwda merkezinden internede girip otyryn. Mugt. :)

:)

TC-de int baglanyshygy ucin kod diyip zat yok oydyan, ya barmy!? Kabirleri goyanokmy!?

Men bu organizasuyada Azerbayjanly zenan mugallymlary hem gordum, tuweleme, gecen yilam gatnashan ekeni, ozleri dowlet mekdeplerinden yone dowletleri ibermandir olary, hususy guramalardan sponsorlar tapyp gelen ekenler.
TM-da ya Magtymguly uni-de ya shm.m. bir yerde Inlis dili boyunca esasy jogapkar bolan(!?) Abbas Irhasatov(Irsahatov) diyip birini tanayanyzmy, Azeri mugallymlar hem bu yil sheyle bir konferensiya etjekler ekeni we AzETA guramasy jogapkar gurama. Sholardan bir agza bolan Ragsana hanym sorady, eger Abbas aga barada maglumat, tel, adres, e-mail we sh.m. tapsanyz, shu yere yazsanyzlan!

Söwda merkeziniň hyzmaty.

Söwda merkeziniň hyzmaty. Özem ýaman tiz.

?!

Haysy sowda merkezi, bizem (agzalar) barsak ulanar yaly aytsana!

bah

bey diyman how men nirden giryanimi yada başga bir agza aydaysa zut gaçarsynyz:)

Tm-daky uni-dir institutlar

Tm-daky uni-dir institutlar UK-dyr US-a öz mugallym işgärlerini has hem öz ugurlaryndan kämilleşdirmek maksady bilen iibeermäge dowam edýär öýdýän! UK-a ýaňy-ýaakynda şol bir niýet bilen mugallymlar gelipdir diýip eşidipdim. US-y ýa EU-ny takyk biljek däl!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"