Türkmen toýlary N

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ine youtube'de klip görüp otyrkam, şuny gördüm:
http://www.youtube.com/watch?v=XRZ9RuhDthA&feature=PlayList&p=86EAD97717192F85&index=14

Aý hakyt ýagdaýam şeýledä! :)
Bir amerikan görse "näme üçin aýallar otyr?" diýerdi. Men bolsa öwrenişipdirin, haladym. Ol Aman Kadyr bilen tans edýänlerem gowy doň öýdýän, lüllümbaý!
Siz näme pikir edýäňiz? Gyzlar näme diýerkä?
PS Aýdymy aýdýan Aman Kadyr, aýdym "Baýdagym"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay gelnejeler tans oynanda

Ay gelnejeler tans oynanda erkeklere yol hem berenoklar, barde yone otyrlarda...
Shu dovrun toylarynyn kopusinin shovhuny gyzlar bilen ayallar, yogsa hezillik az bolardy :)

Turkiyede taza albom

Turkiyede taza albom cykarypdyrlar, Kerim Gurbanaliyew we bir zenan aydymcymyzam 30 aydymlyk shol albomda aydym aydan ekenler, dinlab-a gormedim, yone Turkler, Azeriler, Gazaklar yigyndy bolup cykaran ekenler, bah!

Men shu gun profilimdaki

Men shu gun profilimdaki suradymy uytgedipdim, name uchin yene yzyna gadyp gelipdiray bu surat?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gul yaly surat, dursa gawy

gul yaly surat, dursa gowy dalmi? jigijigim yadyma dushup gitdi:))

menem jigim yadyma dusdi bu

menem jigim yadyma dusdi bu suraty gorup.ol 12 yasynda welin mekdebe kastyum geymeli her gun.song su suraty gorup mengem jigim yadyma dusdi.goresim gelip gitdi on ay boldy gormanime.telefondadam gurlesyn welin kan gurlanok.dinge ha hawa zat diyyar.koplenjem irden jang edemsong aytyr wagty bolyar.lol.

Bayram, ynha senin beylede

Bayram, ynha senin beylede tanap bilman oturan agzan, oz jigin-a, in sonky yazgynyn eyesi :)
hazirem online