Allanyn Gayratyna (Gayretullaha) sebap bolsan, boljagyn hem sholdur!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men size taryhdan yene bir wakany hekaya hokmunde gurrun bermekci, ensalla, ozume-de size-de peydasy bolar!

Bir dana yashuly bar ekeni, ona Merwezi (Maryly) diyer ekenler we ozem ony weli hokmunde tanayan ekenler. Ol oran sada we hemishe ynsanlara payhasly sozdur maslahatlary bilen komek eder ekeni. Gunlerde bir gun ol Merwden Buhara siyahat edip baryan kerwene dush gelyar. Ol kerwenbashyny tapyp, ozunin hem kerwne goshulmak ucin ejazat(razylyk) isleyanini, shol sebapden kabul etmegini Kerwenbashydan hayish edipdir. Ol hem shol yerdaki ynsanlardan onun brada gowy maglumat edinenson, ony oz kerwenine kabul edip yola rowana bolyalar. Olar az yorap, kop yorap, ymgyr colun gyrasyna baryp yetyaler. Az salym dushlap dync alansonlar, yene-de yola rowana bolyalar. Colun icinde olara Dowletden gacyp, talancylyk edyan garakcy galtamanlar dush gelyar we kerwendaki ahli yolagcylaryn gymmat baha zatlaryny zor bilen sypyryp alyalar. Kerwenbashynyn yeninde 1 kise altyn bar ekeni, ony bilmandirler yone. Dana Merwezi kerwenin dushen halyna gynanyp, sonam Kerwenbashyn 1 kise altyny barada galtamanlaryn yolbashcysyna aydyar, olaram shol altynly kisani hem alyarlar. Kerwenbashy muna diysen gynanyar, yone Merweza-de zat diymeyar. Az salymdan dowletin harby goragcylary cykyp, galtamanlaryn baryny tutyarlar we kerwendaki ynsanlaryn ahli zatlaryny yzyna gaytaryp beryarler. Olar hem oran begenyarler.

Bu yagdaydan son Kerwenbashy Merweza yuzlenip:
-Pir hezretleri, biz-a seni sylap kerwenimize aldyk, sen bolsa menin altynymy galtamanlara bildirdin, name ucoin beyle etdin!? – diyip, ozunin bu yagdayfan gownunin galanyny bildiripdir. Shonda dana Merwezi:
-Oglum, bu kerwnden bar zady alanlaryna men hem gynanyp durdym, son bir seretsem, Allanyn bu yagday ucin gayratyna 1 garysh galan ekeni, senin altynlaryn hem 1 garysh eken hasaplasam, men hem habar berdim we Allanyn gayratyna we gazabyna shol altynlaryn sebap boldy, yogsam, dowlet goragcylaryny Biribar bu yere yollamzdy – diyip jogap beryar. Shonda hem kerwenbashy hem-de ahli yolagcylar muny duyup, oran shat bolyarlar!

Hawa, sonky gunlerde barde-de kop zatlar bolup gecyar. Belki-de, yerdaki wekiller(degishli jogapkar guramalaryn) hem gayratlaryna azyrak galan bolmagy mumkin, menin we kabir agzalarymyzyn yazyan yazgylarymyz sebapli! Shonun ucin azyrak dykgatly yazsak nahili bolarka!?

Hic kime ziyan bermejek yazgylaryn yazylmagyny dilemek bn!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gowy pikir! Goldayan!

Gowy pikir! Goldayan! "Debate" diyip islan zadyngy yazyp otyrmaly dal hemem hapa sozleri ing az derejede ulanjak bolmaly. Garaz, cheningi bilmeli.
-----------------------------------------
Daşyng yagyn chykaran,
Kyrk döwini ele alan,
Baydan aryny alan,
Gorkak Batyrdyryn men.

sts sgs şu hekayany

sts sgs şu hekayany türkmenler kino hökmünde yasap tv-de görkezipdiler öran gowy bolupdyr..Sizede sagbolsun aytyan...

......................buda geçer.......................