Taze türkmen kinolary.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sizi ha biljek dal welin yöne men özüm ha taze türkmen filmlerinin fanaty (TÜRKMENTELEKINOFİLM). Şol kinolar birhili yüregimi açyar. kellam yerine gellayadi şolary seretsem TM-de. Şu wagt yer gazyp gözleyan welin tapyp bolanok netten eger başga yerden. türkmenkino.com bar welin ondada köne kinolar bar olara tomaşa edildi onsonam kalite voobşe düşüklay. Sizden şol taze kinolaryn bar yeri hakynda sorasam nader? Bilyanlerinizi paylaşalyn.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yadyma dushdi. Maya Aymedowa

yadyma dushdi. Maya Aymedowa bolmaly. shol artisti tanayanyzmy? manyly, turkmen kulturasyny gowy suratlandyryan kinolary bardy.

upload edayinda oglanlar:D

oglanlar gayrat edinda , upload edip bilyaniniz yokmay?:D gechen yil download eden site yadima dushenoga how yada shol yerden edayjek welin:D

Taze diyyanin nahili taze

Taze diyyanin nahili taze bolmaly koneleri halamayan bolsan?
Menina bilyan taze kinom yok...

bilmedimda

goryan welin turkmen kino goresin gelipdir oydyan Devranus.İnternette gozledip gor belkem taze cykan kinolar bardyr.Ya bolmasa turkmensitana gidip gelyanlerden sarga.KAsetasy in gymmat 50 mun manatdyrda=2$.İstanbulda da kino gorjek bolsan(sahte CD) şonça bermeli bolyar:)

oglanlar kone kinoniz barmi (Turkmenche):D

mende gechen yil bir iki sany turkmenskiy kinolar bardy welin yalnishlik bilen bashga bir folderi pozjak bolup konoly folderi shift+delete edipdirinlay :(( indi shu wagtam shol gozlap yorun shol gozlap yorun ...bir yerlerden tapyp bolmazmyka diyip :(....oglanlar eger sizde Ahlamon, Tentek, w.s.m. kinolar bar bolsa gayrat edip rapidshare yali sitelara upload yapaysinda plzzz :) Turkmenskiy kinolari goresim gelip gittilay yada nuryshkan zapislari zatlari bolsada bolyalay...

Aygitli adim

Mende aygitli adim bolmaly. Yone ony upload edyancan kop wagt gerek bolar. Nesip bolsa upload etjek bolaryn..

Basga da orslaryn Kawkazskaya Plennisa we Djentilmennie udachi bar.

..........

gayrat edersinda upload edersinda hachanam bolsa howlukyan zadimiz yoklay:D kawkazskaya plennicanam upload edip bilsen etsene Shurigam goresim gelip gittilay sagjabol:D

"Aygytly Adim""Gelin"

"Aygytly Adim"
"Gelin" (yuwaş gelin dal, prosto gelin)
"Ahlamon"
"Menin dostum Meleguş"
kinolary mende bar, upload etmage wagtym yok. Stambuldakylara berip bilerin. Turkiyan başga yerindakilere-de kargo bilen ugradyp bilerin.

prosto Taganjan

Bah

Bu diyyanlerin turkmenkino.com-dan alnanmy?

Döwran Çilan

Nuryshka yokmay

Oglanlar Nuryshkang wideolary yokmay :D yaman goresim gelyar.Youtubde azajyk bar,hezil etyan gorup. Gayrat edingow kimde bar bolsa,gaytalap gorsenem hezillay,doyup bolonok.

Quote: "Bu diyyanlerin

Quote:
"Bu diyyanlerin turkmenkino.com-dan alnanmy?"

Yok, Turkmenistandan getirildi, kalitesi (quality yani :D) gowy. Türkmen dilinde.

prosto Taganjan

taze turkmen kinolary

taze turkmen kinolary diyyaniniz haysylaray? kaliteli taze kinolar cykyarmy? luiza hanym'y bilyan tazerak kino diyip.ya sholary diyyanizmi? atlaryny yazsana Devranus kyn gormesen.
kone kinolar welin kalitesiz dal. gaty kaliteli kinolar bar.atlaryny agzadynyz kabirlerinin.bashga-da kan. shuvagt atlary yadyma dushenok. esasanam urush dowri hakda kinolar. hany ari urusha gidyar. ayaly ya-da soygulisi ona garashyar. son bir ayagyny yitirip gelyar. yalnysh yadyma dushmeyan bolsa sheyle. ya otlynyn ashagynda galayyadymy, ayalynyn gynajy otla ilishyar. ay sheyle bir zatlara bolyar. Maya birzadova ady yadyma dushenok.birnace kino bar sho temada.

Kalite

Kalite diyip men onun görnüşüne aydyan. Türkmen kinolaryn ahlisem men üçin bir nomerli kinolar dünyade. Türkmenistan FOREVER. :)

Döwran Çilan