Sohbetdeshlikdaki arzuwlarym :)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Agzalara name diymek isleyaniz?!" soragyna berlen jogaplar:
Ynsanlar(agzalar):
1-erbet soz aytmasalar, gowy sozler kan-a;
2-kicileri sylasalar we komek etseler(urmak care dal);
3-ene-ata we ulylara hormat goysalar;
4-watana, millete, mashgalasyna, ynanjyna, galyberse-de shu sayta wepaly we sadyk bolsalar;
5-okuwlarynda basharnykly bolsalar;
6-nirede bolsa bolsun, haysy yurtda bolsa bolsun, TM-lerin abrayiny yokary goterseler;
7-TM Watanymyzyn gullap osmekleri ucin ellerinden gelenlerini gaygyrmasalar;
8-dillerinden we elllerinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolsalar!

— ata copan :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmm

bolubilyaaaa...

Elbetde...

Elbetde bu islaningi beyleki agzalaram islar Ata aga...
Herkiming öz pikirinde kamil bir ynsan bolmagy, watana yardm etmegi, türkmen milletini has yokary galdyrmagyny isleyandirler... Enshallah watanymyzam beygelip dunyade has önge gelen döwletlerinden bolar. Biraz wagt gerek... Taze nesil nesip bolsa düzelder...

PS: Birhili duygulanyp baryanlay öz özüm...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Bizem duygulandiryanay dost..:)"

esenalig we Aziz, sie-de

esenalig we Aziz, sie-de minnetdar, sag bolun, jigilerim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga yene ozune gelishyan

Ata aga yene ozune gelishyan blog achypdyr..

Jigilerine bey diyman beytman diyse, ol neressani urmakdan beter edyarler/edyaris..:) Olam sheydip umuma yazyar..

Yaman dertli gorunyaniz ata aga..

ay, men copanyn name derdi

ay, men copanyn name derdi bolsun:)
yone yazaydym-la, minnetdar, Gadyr aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata AGA

Sen derdini dert edinenler bu yurdy ozgerderler,yokaryk galdyrarlar!!TM Watanymyzyn gullap osmekleri ucin ellerinden gelenlerini gaygyrmazlar!!
solaryn hataryndan Alla ayyrmawersin!!

Omyn, jigim! men şu saýta

Omyn, jigim!

men şu saýta wepaly boljak bolup ýörün bugünler :)
hawa, aýdanlaryňa-da goşulýaryn, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"