Many we amal taydan örän oñat sözler!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

1-"Oñat dostlar, düşünişmezlige düşen wagty, derrew ýaraşýanlardyr; in oñat dostlar bolsa, hic wagt düşünişmezlige düşmeýän dostlardyr!"
2-"Kämil ynsanlar ne elleri, ne-de dilleri bilen beýleki ynsanlara zeper berýän ynsanlardyr!"
3-"Yerlikli ötünç soramak kiçiligiñ däl, eýsem-de bolsa, ululygyñ alamatydyr!"
4-"Dil bela, diş galadyr!"
5-"Yedi ölçe, bir kes!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

— ýygyndy

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Anonim name diymek? Manysyny

Anonim name diymek? Manysyny hem yazaymaly ekeniniz ata aga! Menin yadima dususine gora awtory belli bolmayan halk pahimlerine diyilyar oydyan..

Onsonam 2.sozlemde dusuniksiz yagday bar.. in onat dostlar hic wagt dusunismezlige dusmeyanlerdir.. diysek has dogry bolayjak yali bolup dur..

Gadyr aga, yokardaky yazgy

Gadyr aga, yokardaky yazgy duzedildi we uytgedildi, minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga hachan sawliksiz

Ata aga hachan sawliksiz yazmagy owrenjeg-ay?:) Duzedis girizip yuzumiz galosh bolup gitdi..:)

2-"Kämil ynsanlar ne elleri, ne-de dilleri bilen beýleki ynsanlara zeper ber MEýän ynsanlardyr!"

3-"Yerlikli ötünç soramak kiçiligiñ däl, eýsem, ululygyñ alamatydyr!"

-de bolsa goshulmalary artykmachlyk edyar menin pespal pikirimche..:)

edebiyat ruhyn pahyr bolup

edebiyat ruhyn pahyr bolup baryar oydyan, Gadyr aga, ha?! :))
A-how, inim:
1- men onunden "ne" we "ne-de" ulanamsonam, yzyndan berMEyan-daki "me" goshulmasyny ulanmalymy name :))

2- "eysem-de bolsa" sozuni bolsa, guycli edebiyatcylar ulanyar diyip bilyan, ejizrakleri kan bilenok ony, shol "eje-eje", wiy, diñeje "bolsa"-ny ulanar yorerlermish :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ol ne nede ulanyan

Ol ne nede ulanyan pahiminizi gayta gayta okap gorun.. Sizin yazisinizda yalnis dusunilyar..

Eger-de bolsa sozuni bolsa edebiyatchylar ulanyar welin edil shol yerde sizden bashga hich bir edebiyatchy hem ulanmazdy.. Ulansa edebiyat karyerasy gutarardy..:)

goshulyar diyman

goshulyar diyman Gadyr aga, barde Ata aga hakly.

ne elleri bn ziyan beryan, ne-de dilleri bn ziyan beryan diyip ika bolup pikir etsen namesi yalnish?

Menem bilyan-le sheyledigini

Menem bilyan-le sheyledigini welin..:)

Men bolan bolsam shol sozlemi ne,ne-de bilen duzmezdim.. Bolany..:)

diyjek bolyanim de bolsa

diyjek bolyanim de bolsa ulanman dine eysem ulansan has yerlikli bolyar..:)

etjek dal-ey shon-a sheyle

etjek dal-ey shon-a sheyle :))

Gadyr aga, gel, shu yagdayi Hydyr, Ylyas we Tacmammet agalara soradaly aA agamyza, olar name diyseler, onda shona boyun bolaly, ha, name diyyarsin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Many we amal taydan oran

Many we amal taydan oran onat sozler..

Bulam kone-de bolsa edebiyatcha gelishenok-lay..:) Oran onat sozler nahili syrtaryp dur ol yerden..:)

Ata aga yenilersin..:)

Ata aga yenilersin..:) Soratsan soraday, yone son sana nebsim agyrar:)

Ozalam ashchy diyip yikdin, poll acay diysemem chekindinmi namemi?:)

bah, onda ol yere name

bah, onda ol yere name diymeli ekenim?!
hadyslar, nakyllar, sozler we sh.m. diysemidim?!
Ya "sozler" dal-de, eysem-de bolsa, "yagdaylar" diymelimidim?!

Soradaly, men yalnyshsam, boynuma alyp, otunc soramagy, umuman, bilyan copanlardan-a:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Cun manyly pahimler!! bolup

Cun manyly pahimler!! bolup biler meselem..:)

wiy, "ashcy" ucin "poll"-a

wiy, "ashcy" ucin "poll"-a name gerek bar, mana has onat yarayanyny aydypdym-a, yogsam, "ashpez"-ligini men hem bilyan we kabul etdim-a:)
Galyberse-de, has mohum yagdaylar bar "poll" ucin, biderek bir soz ucin gerek yok :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga

ata aga yalnysh
:D
hehe

......................buda geçer.......................

Gadyr aganky dogry bu yerde.

Gadyr aganky dogry bu yerde. Sen ata aga Turkce bilen denejek bolupsyn oydyan.

Garaz many we amal taydan

Garaz many we amal taydan oran onat sozler turkmen dili grammatikasyna ugrugyp gitdi..:)

Kabir kitaplar sheyle bir icgysgync yazilyar welin ony okan adam kitap okamak endiginden dashlashyar..:) Hmm.. Yzynam getiraysemmikam-ayt..:)

Ay ata aga onson gaharlanar..:)

Gadyr aga, shol sozler bar,

Gadyr aga, shol sozler bar, ulanylyaram, Turkcede-de Turkmen dilinde-de!
Gadyr aga, sen yaz name pikir edyan bolsan, icinde galmasyn, yalnyshan bolsam, dogrusyny owrenerin, sen yalnyshan bolsan, sen dogrusyny owrenersin!
Ne we ne-de sozleri gul yaly, gaytam, sozleme owadan gelishyar!
Eziz, jigim, men yalnyshamok, sen yalnyshyarsyn!
Yslam, jigim, minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"