Gunun sozi - beyik shahsiyetlerin sozlerinden

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men nebsimi aklamaryn. Cunki ol hemishe erbetligi islar. Biribaryn dilemegi munyn dashynda!

Hz.Yusup

has kop okamak ucin shu yere basyn!

— ata

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Göwnüm bola

Gaty ýadadýar şu nebis meni, şu ýaşyma geldim indi birhili duýýan nebsimiň meni eşek edip münýänini..

Şunça gezek paltasy daşa gegse=de şo ekiniň ýanyndaky goýun ýaly şo ekinde-dä göwni....
Jonnuk B.

Ay shu nebisden halys

Ay shu nebisden halys basyldym.. Kawagt edyan zatlaryma seredip oz ozumi tanap bilemok..

Quote: Kawagt edyan

Quote:

Kawagt edyan zatlaryma seredip oz ozumi tanap bilemok..

Menem, käwagt edýän zatlaryma seredip, öz-özümi tanaýan, gynansamam :(
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Haha:)

Haha:)

nebis bolmaly, oldurilmeli

nebis bolmaly, oldurilmeli dal, yone terbiyelenmeli, yogsam, kop nebis oz eyesini eshek edip munyar, mende-de bolshy yaly!

Biribara nebsimin we onun in onat dosty sheytanyn sherinden sygynyaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"