goshgylar gozleyan.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ilki bilen salam saytyn hormatly agzalary.
"pis pisi tapar,suw pesi"diyipdirler.sheydip menem ozum yaly(pis diyjek bolyan daldirin) goshgy okamany gowy goryanlerin gozlegine chykdym.

menin sheyle teklibim bar.gelin her birimiz ozunin okap goren in uytgeshik,gyzykly goshgularyndan yazsynlar.yogsam menin yeke ozum uytgeshik goshgy gozlap hemme kitaby dorup chykdym,onda-da edinen zadym yok.
shu barada sheyleajik bir goshgy okap gorupdim:

mende bir alma bar
sende bir alma.
men sana bir alma bersem
senem mana bir alma,
mende bir alma bolar,sende-de bir alma

mende bir bilim bar,
sende bir bilim.
men sana bir bilim bersem,
senem mana bir bilim,
mende iki bilim bolar,sende-de iki bilim

meninem aytjak bolyan zadym shuna menzesh,bilyan bilgilerinizi bizin bilenem paylashayyn.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • vatan 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yhlas Omar Hayyam diyip

Yhlas Omar Hayyam diyip gozlap gor,ashakky sag gyradaky google searchden,shon gowy goshgulary yazylan bolmaly shu tayda.

başga dillerde bolsada

başga dillerde bolsada bolyamy,türkçe
goşgyny öldür halamok yöne okayan kabir goşgulam bar , aşyk bolan goşgulam...türkçe yöne...

......................buda geçer.......................

turkche bolsa

turkche bolsa dushunyan.hemmesini yazmasanam janyny alyan setirleri dagy bardyra,shola yerlerini bir yazayyn

birinji goshgyny Bayram aganyn islegi bilen

hich konul shatlygy chukmaz
bir konul yykmayan arden.
yagshylyk tamasyn etman
yamanlyk chykmayan arden.

kimse ile beglik eder
bir jem bilen yola gider
kethudalyk yyrak gider
yaman soz chekmeyen arden

yagshy ar il aybyn achmaz
gore-bile haram ichmez
yaradan yazygyn gechmez
gozyashyn dokmeyen arden

gochaklara yasaw guni
gurda goymaz shir awuny
pygamber bizaryow guni
yoldasha bakmayan arden

oz-ozunden akly yetmez
akyllaryn sozun tutmaz
yoksullyk yok bolup gitmez
on ish derk etmeyen arden

magtmguly yangyl ochgul
ya lal otur,ya dur sachgyl
bir guyruksyz itdir,gachgyl
nesihat yokmayan arden.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Fantabulous"

Men Magtymgulynyň bir

Men Magtymgulynyň bir topbagynda berýän manysyny 4-5 paragrafsyz, onda-da beýle jaý we owadan bolanoklaý, berip bilemok :(
Magtymguly uly ussat, şu goşgynyň her bi tobagy, her bir setiri meniň ýazýan uly ýazgymdan has owadan, has ýerlikli we jaýdar. Keýp alýanda...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dag nache beyik bolsa, Yol

Dag nache beyik bolsa,
Yol onun üstünden gecher.

Yunus Emre

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Tuweleme yigitler:)

Tuweleme yigitler:)

yene Magtymgulyn

yene Magtymgulyn setirlerinden

magtymguly kim bar olmez
ajal doymaz,zemin dolmaz

ya-da

magtymguly sozum bilene sozdur
bilmedik adama gury owazdyr
adam bar mun tumen iydirsen azdyr
bardyr adam iyen nanyna degmez

Türkmenligim sebäplidir

Türkmenligim sebäplidir welin, Magtymgulynyň goşgulary üýtgeşik täsir edýä
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

İne size Watan hakda okan in gowy goşgym

SAKARYA TÜRKÜSÜ

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat?

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!

Sakarya; sâf çocuğu, mâsum Anadolu'nun,
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!

Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..

Necip Fazıl KISAKÜREK

......................buda geçer.......................

Bulam Söygi hakda okan in gowy goşgym

MONA ROZA

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karşı kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yağmur iğri iğri düşer toprağa

Ulur aya karşı kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Mona Roza, ben bir deliyim

Açma pencereni perdeleri çek...

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi

Bende çıkar güneş aydınlığa

Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi

Seni hatırlatıyor her zaman bana

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur

Bir mumun ardında bekleyen rüzgar

Işıksız ruhumu sallar da durur

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ellerin ellerin ve parmakların

Bir nar çiçeğini eziyor gibi

Ellerinden belli oluyor bir kadın

Denizin dibinde geziyor gibi

Ellerin ellerin ve parmakların

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Saat onikidir söndü lambalar

Uyu da turnalar girsin rüyana

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

Akşamları gelir incir kuşları

Konar bahçenin incirlerine

Kiminin rengi ak, kimisi sarı

Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine

Akşamları gelir incir kuşları

Ki ben Mona Roza bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında

Hayatla doldurur bu boş yelkeni

O masum bakışlar su kenarında

Ki ben Mona Roza bulurum seni

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım sığmaz öyle her saza

En güzel şarkıyı bir kurşun söyler

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Artık inan bana muhacir kızı

Dinle ve kabul et itirafımı

Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı

Alev alev sardı her tarafımı

Artık inan bana muhacir kızı

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak

Meyvalar sabırla olgunlaşırmış

Bir gün gözlerimin ta içine bak

Anlarsın ölüler niçin yaşarmış

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak

Altın bilezikler o kokulu ten

Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne

Bir tüy ki can verir bir gülümsesen

Bir tüy ki kapalı gece ve güne

Altın bilezikler o kokulu ten

Mona Roza siyah güller, ak güller

Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!

Mona Roza siyah güller, ak güller

......................buda geçer.......................

hmmm,goshgy gowy welin

hmmm,goshgy gowy welin dunyan hemme gowy goshgularyny yazsak turkmenlenki yitip gider.gowusy turkmenlenkini yazayaly...

Şu goşgyny yazan yaşylu

Şu goşgyny yazan yaşylu univerde okayaka1.kurda 1 gyza aşyk bolya,goşguda aydyşy yaly onyb yzarlaya ta gije sagat 12 bolup gyz aynasyny , perdesini yapyança.Gyza açylan mahaly gyz ona "yok" diyyar.Oglanam univeri birinjilik bn dynya we kürsa sowgadyny almaga çykanda şu goşgusyny okayar.Şondan son oglanyn yanyna baryp "Menem indi sana ynanyan sen söygüne ynandym,bor" diyende oglan:Yok indi giç kabir zatlar dine 1 gezek bolyar.Yşkam şolardan biri...diyyar...

......................buda geçer.......................

erkek oglan ekeni:) gyzlara

erkek oglan ekeni:)

gyzlara geregem shol-da:)

İne bulam geljekki 50 yylyn in güyçli şahyrynyn goşgusy...:D

İnsan bu,masum çehre.
Gönlü çürük,suratte binbir maske,
Her maskede bir insan,
Her insandan bin misal

......................buda geçer.......................

Mona Roza'ny menem halayan,

Mona Roza'ny menem halayan, gowy goshgy.
Bashga-da, Ibrahim Sadrinin okayan goshgularynyn hemmesinem halayan, gaty gowy okaya. Sholaryn goshgy yazysh stiline nahili stil diyilyar-ay? Turkmenlerde-ha yok oydyan beyle yazyan. Kan bir bogun sanyna zada uns berenoklar, bent-bent bolubam gidenok... yone, okalanda gowy gelishya.

serbest(free,erkin) stil

serbest(free,erkin) stil diyilyar...

......................buda geçer.......................

menden hem bir goshgy

menden hem bir goshgy :)

Ýaraşar

Jerenler içinde gördüm bir Jeren
Gözi-gaşy gabagyna yaraşar
Ol jerençe bolup bilmez her Jeren
Aydan sözi dodagyna yaraşar

Il içinde Jahan, Maral, Jeren kan
Men gyz diyip gomp-gomp edip yören kan
Şahyryny gormedik kan, goren kan
Müňden biri meň şygryma yaraşar.

Äleme inişi, döreyşi gözel
Ýöreýşi,otyrşy,turuşy gözel
Ýylgyrşy, edebi, gep urşy gözel
Dymyşy-da dodagyna yaraşar

Şoňuň gujagynda uklajak gerçek
Armanym bar diyse tumşygyna berjek
Ýazdan doly, nurdan doly bu gujak
Goç yigidin ýassygyna ýaraşar

Dodaklary täze süýdüň gaýmagy
Ýumry göwsi-boz jereniň owlagy
Göwresine ýaraşyp dur köýnegi
Göwresi-de köynegine ýaraşar.

Taňrym ony bahar-ýazyň paslynda
Gül suwyndan yasapmyka aslynda?
Bir ys gelýär ak alkymyň astyndan
Hassa bolsaň müň derdiňe ýaraşar

Dünýäniň ýüzünde ýene bir ene
Beýle gyzy dogrup bilermi ýene
Eý Taňrym, sözüme jogap bersene
Jogap bermel gudratyňa ýaraşar

Baýdak deý boýuna bolup sadaga
Her sözlän sözüne bolup sadaga
Gursagyny mäkäm bassaň gursaga
Güsüldisi gursagyna ýaraşar

Yöne arman giç doglupdyrn azajyk
Sen çuwal gyzkaň men kiçijik çagajyk
Wah, irrajik doglan bolsam azajyk
Onuň ömri meň ömrüme ýaraşar

Zyýany ýok,ýaşa uzak,uzak,uzak
Mana diňe senin saglygyň gerek
Alnyň açyk bolsun eý, gowher ýürek
Bu ak patam ak alnyňa ýaraşar.

---
Peace!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Ajayip goshgy..."
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aýka gaty gowy goşgylar!

Aýka gaty gowy goşgylar! Sen iki goşgynyňam awtoryny ýazsana. Özä täze çykan şahyra meňzeýä :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gynansakda awtorlaryny

gynansakda awtorlaryny bilemok, birinji goshgyny telefonda ehitdim ikinjini bir-iki ay on biri mailime ugradypdy, a tak hersininki ayry awtor bolaymasa, yene bolsa yazarynda :)
---
Peace!!!

ayka0207 wrote: Yöne arman

ayka0207 wrote:

Yöne arman giç doglupdyrn azajyk
Sen çuwal gyzkaň men kiçijik çagajyk
Wah, irrajik doglan bolsam azajyk
Onuň ömri meň ömrüme ýaraşar

:))
Mana oran tanysh yagday, menem bir vagtlar ozumden
7-8 yash uly gyzy govy goren bolup yordum :D
Goshgy super, sagjabol Ayka...

tuweleme

Şoňuň gujagynda uklajak gerçek
Armanym bar diyse tumşygyna berjek
Ýazdan doly, nurdan doly bu gujak
Goç yigidin ýassygyna ýaraşar

bah ustunden basypsyn !!!

Bolyar

Bolyar menem Kerim Gurbannepesden in gowi goryan goshgymy yazayin yazayin:

Mana goyup pak soygumin mahnetin
Nirelere alyp gitdin kysmatym
Aglayan bolsan-da gulyan bolsan-da
Bir yerlerden ses chykardy ahbetin

Belkem bagtlysyn onyansin mensiz
Men welin olyancham dem alman sensiz
40 mun setir goshgy doreden bolsam
Her harpyn ichinde sensin sensin sensin

Omrun menzillerden menzile gitsin
Men senden onurti suyneyin sessiz
Gara habar guni gara gozunden
Bir gara yash damsa shol mana bessir

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Soz yok Kerim aga..."

gaty govy

gaty govy goshgy.
---
Peace!!!

:)

kerim aganin shygyry ok bolayya !!! sagja bol !

Kerim aga shu goshgyny

Kerim aga shu goshgyny (islam diyen agzan goshgusyny) oturan tomashachylara okap beryar.
onson bara oturan tomashachylar sorayar:

Kerim aga kim ol gyz nirede beyle sizi derde goyan diyip sorayarlar.

Shonda Kerim aga yuwashyn, gelnejeniz eshidaymesin diyip oturanlara yilgiryar-da:

Goy jogapsyz galsyn in sonki sowal
Kim ol gyz nirede bilmek hokman dal
OL menin Oz syrym, jogaby sessiz
Goy ol menin bilen mazara gitsin

Bagule owrulip chyksyn pashyrdap
Shol gyzyn adyny tutsyn pashyrdap

diyyar:((((((((((((((

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "muna wapishe-de soz yok :)))))"

ana yene Remezan Remezan

ana yene Remezan Remezan damaryma bassynyzda...pahey....bolan biz görgüla bolyar...

......................buda geçer.......................

dostlar,mena menden goshgy

dostlar,mena menden goshgy okayanynyz yokdur oydyadip velin dash etdinizow.vagtym yetdiginden hemmesini gochurip aljak.hemmanize kop kop sag bolsun.goshgulara prosto sozum yok.

hmm

bay bowww.edil yuek agyrym tutdow.Kerim aga rast aydypdtr...

Bagule owrulip chyksyn pashyrdap
Shol gyzyn adyny tutsyn pashyrdap

bah bolyan zatlar :(((

gel ne olursan ol yine gel...