...:::...taze yyl ...:::...

Hapbi Nyuw Yör hörmetli agzalaR! Keypler okuwlar, opşom opşylar onatmy?:) Taze yyl yakynlaşyp baryar?.. Yene geçen yylky yaly hemme yer yyldyzlardan, yolkalardan dolup ugrar... A siz?... Siz bolyan yerlerinizde nahili gutlamakçy... Türkmenlerin köp yeri bolsa derrew sobrazim edip 100 gr urulyar... O gije yatylmayar... Özünden başga türkmenlerin yok yerinde türkler bilen oturyanam bardyr... A muna name diyersiniz... Men bir synpdaşym Hytayynam itlerinin ölen yerinde ... birnaçe milyon hytaylynyn arasynda yekeje türkmen... Ona name maslahat bererdiniz... Ya da türkmenlerin köp yerinde nahili medeni çareler geçirlip biliner?.. Gyzykly yaryşlar, salyutlar, naharlar, tortlar, ...
esasan daşary yurtdaky talyplaryn in köp öylerini göresi gelyan güni siz nameler etmegi maksat edinyarsiniz...

wagt chalt gechyaray, eyyam

wagt chalt gechyaray, eyyam 1 yyl gechipdir..men shu ayda taze yyl gabatlary yany taze agza bolupdym..shol gunler yadyma dushup gitdi..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "aytma:)"