zumerchas.com süyreyar..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam millet.
ilkinji türkmen rapçi we ilkinji türkmen aydymçysynyn şahsy website'y bn tanyş bolyn.
http://zumerchas.com/
kabirleriniz, rapi halamayan bolmagy mumkin, yada zumerchasin önki köne, 1-2 yyl ozalky aydymlaryny dinlap başga pikirler döran bolmagy ahtimal.
yöne çynym şu web-sahypa girin we ing azyndan üç dört aydymy dinlap görün.
we 19 yaşly türkmen yigidin nameler edip biljegini görün.
anyrda her-hili sorag , komment (teswir) hem goyup bilersiniz. ahli aydymlaryny mugtjak almak mümkin, suratlaryny görmek mümkin.
saglygynyz.

"yaraly ganatlar" aydymy dinalp görün esasanam, edil yürekden içinden yazylan.
sözleri:
Güna basdy bizi dostum,
Geljek omür,sazdy,bent goşdym,
Bu hossarsyz, Sogaplara,byçak köreldi,
Yalanaç ömür,çüyreder,ynsan bigüna ezildi,
Indi bolsa yalançy boldy Sözler,
Haram islan gözler, yigrenç bilen dolan yürekler,
Ölüm bilen yüzleşende,bar zadyn boş bolanyny bilerler,
Her bir edilen gowy niyet, yigrenç bilen jogaplandy,
Bir ayak çukurda,bir ayak guburda, barsy hapalandy,
Yalan gülkiler,haram bolsun yüzüme,sözüme rap dar, Kimsesiz pikir,,indi her bir gyz üstnde erkek ysy bar, Uzyn yol,yöre yöre,gyn yagdaylar,dyzy yar,
Gan porsan topraklara,dar duşünje,bilinman alynan ar,
Işda bozar,elime dilime kilit,ur gurlemayin yazmayyn, Bolsun zar,
Rap yazdym şonda da içimde yigrenç bar,
GAYTALAMAK 2X
Yaraly Ganatlar,Bar syrtymda,
Pozylan dostlarym bar arkamda,
Kime ynanayyn,kime gynanayyn?
Durmyşyn yalandygyny anladym,
Ony galam ujyna bagladym we yazdym!!
Uzak uzak,indi söyenlerim,
Yat ilde men diyip öwenlerim,
Yuwaş yuwaş,indi gözler arkada,
Yakynlarymyda göresim gelyar, yatlamada ,
Ykbalda ayryylyk bar eken, yegen,
Uzakda galan hossar yadigari,içime tikilen,
Mana sagbol sözüni yatlatma,
Yyrtyk göwnüm ganasyn saratma,
Elim gujak islar yönee yok,
Bilim tirseklap öyde çay islar,atam bilen,
Basym,öye dönsem, boş arzuwlar,yöne bolonok,
Bu yerlera bagt guşym gonanok,(ahyry)
Gelse biri jogaplasa, Yalnyzlyk gapymy yapsa,
Derdime mazar gazyp gömse,begenjek kaşga ona yer tapsa,
YOK!!! Biz bu yerlerde YANAN,
Biz bu yerlede galan, Yalnyz sözlerime..
Meni sorama meni gözleme,,
GAYTALAMAK 2X Yaraly Ganatlar,Bar syrtymda,
Pozylan dostlarym bar arkamda,
Kime ynanayyn,kime gynanayyn?
Durmyşyn yalandygyny anladym,
Ony galam ujyna bagladym we yazdym,
Sözlerimi durman harjayan,bro,
Ertir tüy takyr, galar dine YO,
Miyop gözlerime gelde gop,
Yaş bolyp ak,galmasyn üstümüzde hak,
Gyşyk seretdi,halamadym,otyrt oky tak tak,
Çunnur düşünjamde kelle döw pikirlen, çyra yak,
Gulaklaryn öwrensin rap dinlemegi,
Sebap lirik PÖkgi Joe nkiden agyr, bog meni,
Bogup bilsen,wagt üytgetme yok indi,gitsen,
Ok bar ölsen,beat bar rap düzsen,
Dost diyenin hökman rapçi bolmaly,
Diyen kanun yok,elime geliser money,
Söygülimin mana aydan sonky sözi,, honey.
Hany jogap, haysynyz uytgeşik,dünyade,
20 adim boldy bugün bilen adim ade ,
Piyada yöredim,bugünleri görmek üçin,
Durmyş sada bir Rutyn, Çyk orta Bukulup oturma burçynda gutyn,

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sozleri 1 gram dushnukli dal

Sozleri 1 gram dushnukli dal Zumershas'in, shu ullllakan
minus, sozleri biri-birine garyar ritm'e uydurjak bolup,
onson lyrics'lerini onunden bilmesen, dushunmek gatyyyy kyn..

Sozleri 1000 gram dushunikli

name uchin sozleri dushunikli dal diyyarsin? ondan bashga sana name gerek.

turkmeni masgara etya tapawdy mane

Zumerchas diyilya aydymynda men sazym ogulyk bolsa men rap py goyjak diya goy sözünde dursun turkyede CEZA diyen aydymcy ba şonkyny ogurlaya kan kişi bilmeya ony yöne ba sazyny yogasam ogurlaya. turkmen men diya olaryaly turkmen bolmaya turkmen yaly gurlese boljak prosto turkmence gurlapp bilman aydym aytya, aydymlaryn birinde ( men turkmence bilmesemem sen duşundun) diyip aytya aydymynyn yarysy turkce, ay gepin gyskasy bilen aydym we rap on golayyndanam gecenok.

Shu gun youtube-da rap4ever

Shu gun youtube-da rap4ever bilen aydymyny dinledim, "Umudumy ber" ady, shul aydym-a haladym. Bu beren linkindakilerem dinlap gorerin-da hazir.

wiy, ine linki:

zumerchas arturyn yeke özi

zumerchas arturyn yeke özi bolmaly dalmay? bu klibde zumerças diyip 2 kişini gorkezyara??

ol "resmi" (:D) klip dal,

ol "resmi" (:D) klip dal, yöne başga biri tarapyndan yasalan wideojyk.
yalnyş görkezipdir. zumerchas yeke oglan. özem konyada okayar.
Türkmenbaşy şaherde doglan.

PS: telpegin üçin sagbol. ;)

_________________________________________
Elmydama dostlyk, söygi yensin.

Akgul ony bilip, anyrsyna-da

Akgul ony bilip, anyrsyna-da gechyandirlay, yone
bize "hava, shu sheyle" diydirmek uchin yazaydy oydyan :)))

vayy tooobaa:)) zumerchas

vayy tooobaa:))

zumerchas biri bolmaly, a barde 2 kişi edip gorkezipdirler.. şonun üçin yazdym:)

"Youu, Rap4ever, Zumerchas,

"Youu, Rap4ever, Zumerchas, Root, ****" diyyar 00:18'e chenli :)
bolyalay, hamala beter mohum zat yaly, kim bolsa-da aydypdyrda, aydymy dinlalin..

P.S. Zumerchas'in info'synda goren zadym:

Okuw: 2000-2005 Türkmenbasy saheri Türkmen-Türk Liseyi. 2006- Türkiye Konya Selçuk Üniwersiteti English Department.

Tanysh bolummi :))

Root dal-de "Rude"

Root dal-de "Rude" bolmaly.
"Rude" ady Aganur, Zumerin süytdeş jigisi.
Şol suratdaky hem şol Aganur bolmaly.
Rude'in 1-2 sany kiçijek demosy bolmaly.. site'a hem goydurjak ol, 90njy yyl dogulan bolsa, tüweleme, döwüp aytyar, duşmany onyn Azat orazow :D

_________________________________________
Elmydama dostlyk, söygi yensin.

shu ortasyndaky yogyn

shu ortasyndaky yogyn sesli,
"..... halas etmekci,
dunya harap, men repci..." gaytalamagyny aydyan kim-ay? yaman gowy aydyar eken...
in sonunda gepleyanem yaman owadan gepleyan eken, gowy diktor, alyp baryjy cykar :))

Didar bolmaly :)

Didar bolmaly :)

gaty owadan hem yogyn sesi

gaty owadan hem yogyn sesi bar eken. Atageldi Garyagdyyewin yzyny dowam etdirip biljek :))...

1nji zumer gaytalayar. son

1nji zumer gaytalayar.
son Rude "..başlar agyr.. popdan çüyran beyninize, rapim size antibiyotik.." diyip aytyar.
son yogyn sesli, Didar (rap4ever) aytyar gaytalamany.
sonra "..ynansan ynan, ynanmasan tersine ynan.." diyip aytyan hem rap4everden biri.
________________________________________
Elmydama dostlyk, söygi yensin.

Yene-de onun "pronunciation"

Yene-de onun "pronunciation" yalnyshlygy, "rude" sozinde
u uzayar, a ol bolsa sonky harp'yna basgy yapyp, onam "t"
edip chykaryar...
Menin pikirimche "ussat" rap'erlerin ussatlyklarynyn biri hem chalt ya-da yene birhili aytmaklarynda dalde, sozlerini adama dushnukli edip yetirmeklerinde...Meselem eminem bu ishde ussat, nache chalt aytsa-da arkayin dushunse bolyar sozlerine !!
Sozlerin dogry dushunilmegi uchin, olary dogry "chykarmak"
gerek, Zumerchas shu tarapyny hem duzeldishdirse, haaas govy
yerlere gelip biler...IMHO !!

zumer bn bir bölümde

zumer bn bir bölümde okayanmy??
bir "ablalardan" türkmen gyz bar diyip yördi. :)
_________________________________________
Ölüp baryaryn.Isa, Alla, Budda hemmanizi söyyan men. :)

toba diy :)) yokarda

toba diy :))
yokarda rap4ever bn aydan aydymy diyipdim-a...

size toba:) 4 oglanyn suraty

size toba:)

4 oglanyn suraty bar başda.. 2sini zumercas ikisini hem rap4ever diyip gorkezipdir.. che'in aydany has dogry oydyan..

Rap4ever'da birwagtlar 4

Rap4ever'da birwagtlar 4 adam bardy, barde bolsa dineje
Dowran bilen Didar bar, Zumerchas'in yanyndakam shol Bagur
diyyani bolaymasa, yuzlerinden tanamok...

Ine bu da Baguryň

Ine bu da Baguryň facebook-daky suraty.

paid tha cost to be da Bo$$

Sayt'yndan Yaraly ganatlary

Sayt'yndan Yaraly ganatlary dinledim, gowja ekeni, dushunmezche-de dal, yone koncert'daki performance'i dushuniklilik tarapdan gaty govshakdy...

rapin beyleki tarapy hem

rapin beyleki tarapy hem agyr sözler ulanylmagy we agyr tankyt edilmegi.
meselem "siz we biz"in sözlerini okap görün:

Bagur:
Turkmen rap diyip yola çykan syçan, Yolunda BAGUR bolar,duran, Gys gaty gys g*tiii, sözlerim yyrtyjyyyy, pys indi pys yelin çykar rapim basmaçyyyy, fresh-fresh mi raplerin göle-öjek, git de gör tiz,üsti doly mör möjek, Zumer Bagur Bilen Turkmen rap bolar update, Tur yerinden Zumer geldi aç GATE!!
Zumer
Gel meni tap yerim T-başhi şaher, Agzyndan geler, garşy çykan meger, BaGur Zumer sana bolar zaher, Forumlara girin kürreler, krit kritik yenil kelleler, Dine pohlamagy bilerler, 1 sözünizide onyma alman,syrtynyzy tikin yandan, Dasy molla icçi ganjyk yaly gözi yolda, Men flow mugallym galamym goluma batar, Agzyn küpüre,ruhyn rapime put yaly tapar, Bu sapar jellat yaly kellani çapar, Peace yok sana görip, Dost yok bize öykenip,

Chorus 2x
isle bu mc sayko diy, mende batyp gider, isle bu mc dal diy, mende yanyp yiter,

(Bagur)
Agyr geldi sözler düşünyan, geçer, Sözlerime düşünmesen, otur yeter. Gotyr açan kürrelere söz atmagam haram, Gözümin önünde barynyz dyz yaram,

Siz Baguryn b*kyda bolyp bilmersiniz, Sebap siz dünki çekilen be*siniz Agyr lirik yaz göreyli, gir ketegine,dane atayly, Pul tapanda beat satyn alda dissss at,at

Kimin rapine- söz,dik mana göz, Rapstar bolamda Yalan slm berin, Yapdym gapymy//yok bolun gidin.

(ZUMERCHAS)
Bütün aydymlarym özümden ogurlyk, Bagur bilen Gan doganlyk, Garşy çyk,, barynyz nokatlyk, Elin galdyr turkmen rap tapdyk size,NOBEL sowgadyny getir,bizee,

Chorus 2x
isle bu mc sayko diy, mende batyp gider, isle bu mc dal diy, mende yanyp yiter

Kimi diyya rapin manysyyz, kimi diyya sesin yakymsyz, Hawa, için yansyn, men Turkmen rap yasayan, Yaz gyzyl haly, denimin bolmadygy belli, Rap diyen namys, ayaklaryma özi gellii, Giydim üstünize yöreyan, sylagsyzlar, Timbalandynky yaly sazym bolmasa da syrt titreder gyzlar, Sözümede hany dene,yeke yeke, yene, Bu jögi,depamize gele gele, ekiler bene, Rapimide netden tapana,gerek sabyr, ine, Çek yüpimi,gözüme yap sahnamy, Denimi görkez mana bamy? Yiten umydyma aglamaly yada dili rape baglamalymy>? Chorus 2x Isle bu mc sayko diy, mende batyp gider, Isle bu mc dal diy, mende yanyp yiter

_________________________________________
Elmydama dostlyk, söygi yensin.

Mena shuna tankyt dalde,

Mena shuna tankyt dalde, hemisheki ulanyan sozum bolan
"Bok guymak"-y mynasyp goryan...Biderek lyrics, BOSH !!!

Bygygygy... gulup hezil

Bygygygy... gulup hezil etdimay :)
Mergenin tankytlary gaty gulkunjow okamak dashyndan, edil men yaly gonulap yelmayya, kawagt mendenem godegrak bu :)

Guych wrote:

shu ortasyndaky yogyn sesli,
"..... halas etmekci,
dunya harap, men repci..." gaytalamagyny aydyan kim-ay? yaman gowy aydyar eken...
in sonunda gepleyanem yaman owadan gepleyan eken, gowy diktor, alyp baryjy cykar :))

Ey muna gulup oldum :D Guych, prikolow senem
Myrat sagja bol link we infon uchin. Hazir ishde, agsham gorerinda.
Ol Zumerin Konyalidigini eshidemde, ilki bilen Anna(el_mariachi) bilen akgul yadyma dushdi, son Rhodora bilen bomako :D
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

ay, men guldurmek ucin ya

ay, men guldurmek ucin ya gulkunc bolsun diyip aytmandym oz-a... ;)

Repchiler barada umuman. Men

Repchiler barada umuman.
Men aydymlary stillere bolemok, gowy goryanim bar, gormeyanim bar. Raplerdenem gowularam bar, bidereklerem.
Yone... repchiler barada bir problemam bar. Olam gaty bir stilli geyinyaler, rok aydymchylary yaly. Ikisininem geyinishlerini halamok. Birinina balagy gachyp, goti gornup dur. bagyshlan, ya truskasy, beylekisininem koja, gara koja tomusyn guni. Esasanam koja balak yigrenchi, shypyrtma yaly ayaga yelmeship duran.

-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

ay gowja aytyarlar :) yone

ay gowja aytyarlar :) yone sozleri oraan agyrrak. ony aytsamam yaman diyip aytdygym dal, hazirki zaman sozlerini ulanyarlar. osyar

ay garaz "siz we biz" diyen aydymyny teligimde dur her achamda dinlap galyan, entega yurege dushenok!

taze KEİ KAUS diyip biri

taze KEİ KAUS diyip biri çykdy:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr