Gelin aydym ayadyshalyn

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salamchik Millet
ol yerde yazdym aydalynmy diyip garshy cykana bolmady shonun ucin tazeden blog acsagam bolar

yone onunden duyduryaryn bu yone aydymlardan sozlerdir, a aydymda bolsa men seni soyyan diyen yeri hem bolar sogyan yeri hem bolar shonun ucin name diyilse hem sahsy Kabul etman wiii bula meni soyyan diydi diymeli dal ya gitdi diydi diyip cykyp gitmegem yokdyr:) boldygyca turkmen aydymlarynda juda aydymlar yadynyza dushmese bashga dilde hem bolar
bolya onda adamlar gummadyn toyyn donirayman geliwerin bu bloga bolyamy:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hosh gal yarym yuregim

hosh gal yarym yuregim yaraly
hosh gal yarym yatlama meni
hosh gal yarym galyan yalnyz galyan yalnyz

yna sheyle aydym aydylyar yzyna sheylerajik jogap bermeli

ashyklardan ar alyamysh ayralyk
men nira gideyin senden ayrylyp
mana hoshlashaly diyme ezizim ezizim
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Açdym ara, Boldum

Açdym ara,
Boldum diwana,
Gel yüzi gara,
Goyma zara,
Yüregim para.

A aaaaa....
Akmuhammet Hanowyn aydymynyn rmx i
Gözi gara,
Zülpi gara,
Yüzi gara,

Gaaraaaaa...

Köwşi gara,
Bajygy gara,
Sagady gara,
...
barsy gara..

Şo bizim erkek dogan türkmen aydymlar hakda name yazsa yazya size bolyami şo..

gara

gara dashly peri duman bu daglar
toprak bolar gara dashdan ayrylsa
yazybermeli kella gelenni:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Quote: soyga göwün

Quote:

soyga göwün bermedım
söyga men ynanmadym
ömür boyı boş yere
aglap yanmadym

Duymadynmy duymadynmy
her gorenimde yylgyranymy
seni oglan soydum cende
gozyashlarymy gormedinmi:)
____________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

munyna men

Mylayym wrote:

Duymadynmy duymadynmy
her gorenimde yylgyranymy
seni oglan soydum cende
gozyashlarymy gormedinmi:)

munyna men yazanıma jogap dal oydyan.

_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

yokhow

yokhow dushunmedinmi ol senka sorag??:D ola duymadinmi diyyar, senem soyga gowun bermedim, soyga ynanmadym diyyan:) edil shu wagt millet gyzyshyancha birhili baglanyshyk bolsa bolyar..Gulnar gyzyklyja oyun-a tapypdyr welin...

ay meninem kellam gursun.

ay meninem kellam gursun. men bolsa menin yazanımın ızını yazmalıdır oydup yorn. bu goshgylary gorup ankam ashdy kim name yazyar hiçisi bir birinin dowamy dal diyip.
sag bolun
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Men onunden bir

Men onunden bir zat haysht etjek, gayrat edip LAchynyn aydymlaryny bir yazmawerin ::))

tawudy yok tapawudy yok

tawudy yok tapawudy yok maya jeren bolsun tapawudy yokdyr RESCHIK:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Maña mährin alyp

Maña mährin alyp gelýär
Gijeleñ şemaly
Seni şonda ýada salýar
Dolan aý jemaly

Sende gülüñ görki, gül hem bilbiliñki
Elden aldyñ erki, indi bu jan señki
Aldy meniñ kararym, ýokdur ygtyýarym
Erkim aldyñ elden, gara gözli Maýajan-a..

Gara bari, serwi kamat,
Açylaý gül mysaly
Yaş serimi baglar
Hasratyñ dumany..

aydymcynyn adyny bilemok, öñ bir gezek eşidipdim, sazy hem oñatdy.

1 eshiden zadyny sheyle govy

1 eshiden zadyny sheyle govy yatda saklayan bolsa,
telpek goyaymaly senin yadyna :D

Mena kop Turkmenche aydym dinlemamson, bilemogam..
Yone yokarda yazylan
"Achdym ara, boldum diwana"-ny bilyan yarym-yamalak :D

halasam ýatda saklaýan,

halasam ýatda saklaýan, sonam şol bada yazyp alýana :)

Quote: Gara bari, serwi

Quote:

Gara bari, serwi kamat,
Açylaý gül mysaly

acylmadymmy men gul bolup sana
gulumi dokdum men
garashdym men sana yyldyzlar bilen
yagty sacyp yoluna
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

quote=Mylayym

Mylayym wrote:

acylmadymmy men gul bolup sana
gulumi dokdum men
garashdym men sana yyldyzlar bilen
yagty sacyp yoluna

bagyshşa meni,azashdym men yar
arzuw yolunda
yitirdim men ol
yeke yıldızımı,intizarymy
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

name

name diyeyin sana
aytmaga sozum yok sana
durmushdan nalama ozin gunakar
durmush yolunda ozgani ozin sayladyn
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

mana dine sen gerek

mana dine sen gerek yarım
gelmezmin
sensiz bary biderek yarım
bilmezmin
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

shy

shu gun agsham barayyn hey
garaja gozlerin goreyinmi hey
eger agan gola salsa shirin janymy bereyinmi hey:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

janym sana garaşdym sen yar

janym
sana garaşdym
sen yar gelmedin
meni unutdyn
(laçka)
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

sana

Sana menzesh yar tapsamda
emma soygi hic tapmadym
soramadym joralarynda
emma joran unutmadym
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

nama gerek yalan wada ya

nama gerek yalan wada
ya goryanmi meni sada
seydip goyup yanar oda
gaygı gama hem peryada
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

bagtl

Bagtlydym men yar senin bilen
soydum yurekden gara gozlerin
Dondi men soygum senin soyginden biwepa oglan git goz onumden
Yalan diyme yakdyk meni
Gaygy gamda goydyn meni
ynan bu soyga gecer gider aylar gunler gider soygum senin daryndan ynan bu soyga ynan bu soyga
Arzuwyn bary yanyn kul boldy
Yalan soygine gullerim soldy
Dumanly daglar derya hem denizler medet berin siz jana derman siz

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

gulum ynanay Alla bizi

gulum ynanay
Alla bizi dushurdy shu dunyede
gulum ynanay
ynanay sen bagtly borsun bu dunyede
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

yanyma

yanyma gelip diyersin men seni soyyan
yone welin ozga yerde yuregin
name meni allap yalan sozleyan
yok soygi dal yokk
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

siz name soyushyanizmay

siz name soyushyanizmay cindanam?:)

ewway

ewway men yokarda yazdyma beyle diydik yok diyip, dine aydymyn sozleri bular diyip ,

hawada bolsa yok diyginin

hawada bolsa
yok diyginin Mylayym:P
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

bu oyna bir iki sany şert

bu oyna bir iki sany şert goysak naderay... yogsam utandyryanıza how:)
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

degishyandirin men.. Gowne

degishyandirin men.. Gowne aldiki yokdur..:)

name üçin

Mylayym wrote:

yanyma gelip diyersin men seni soyyan
yone welin ozga yerde yuregin
name meni allap yalan sozleyan
yok soygi dal yokk

name üçin sen soyyan diydin,söymesen
soymezdim men seni,söyyan diymesen
gynanmadyn,söyenime sen saytdaşym
indi men gynanyan geçen gunlerime
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Nadip

nadip indi sana yarym diyeyin
nadip indi ozge bagtym diyeyin
bagtly bol bashga name diyeyin
namart bolup ashgyny yakan yar

senin üçin şu gül

senin üçin şu gül zaman
senin üçin beyik daglar
senin üçin jennet baglar
suyji zatlar, şeraplar

sen bolmasan bolmaz janym
sen bolmasan bolmaz kalbim
sen bolmasan boşdur dünyam
sensiz mawy asman gara
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

)

Sozin yele sowurma
Gulinden yuz owurme
16-yashly meznun
yanayma yshkyn howyryna

ay mena boldumay, dilimden

ay mena boldumay, dilimden sıkıp sıkıp bar bilyanje aydımlarımı yazıp çıkandırın. aylap oturmayın,eger bu yarış bolsa sen yendin...
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

:)

:)jedelde elmydama in sonky soz gyzlarda galyar diyyaler, eger oglan bir soz diyse ol eyyam sonky jedelin bashy bolup duryar:)
perewody gowy bolmady oydyan:)

yhlas wrote: dilimden

yhlas wrote:

dilimden sıkıp sıkıp bar bilyanje aydımlarımı yazıp çıkandırın.

Hehe, shular yalak yerde turkce goshmajak bol :)), bilmeyanler name pikir eder? :)))

Sözle ýarym sözleriñden

Sözle ýarym sözleriñden doýma ýok,
Gözle ýarym gözleriñden doýma ýok,
Indi saña gülüm läläm diýme ýok,
Bu dünýani sensiz maña söýme ýok..

şu aýdymam ýadyñyza düşýämi? ..bagda alma bişipdir, nädip ýere düşüpdir.. :))

bagda alma bişipdir, nädip

bagda alma bişipdir, nädip ýere düşüpdir.. :))

wi ol aydmy calaja meninem yadyma dushyar yone remix:)
bagda alma bishipdir cuyrap yere dushupdir
galdyrayyn diysem ona garynja dushupdir
kady suleymany yakdy gulendamy
ugrynda perwana yzy yadyma dushuneok:)

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Mylayym wrote:kady

Mylayym wrote:

kady suleymany yakdy gulendamy
ugrynda perwana yzy yadyma dushuneok:)

yzy..
ugrunda perwana, boldum men diwana.. :)

wiiiii

wiiii ol aydymyn bashgarajyk ekena yalnyshrajyk yazypdyryn:(
gara goz gulnara jikgeren bolyara diyen yerem bar ekenmi ol aydymyn:) _____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

jikgeren bolma Gulnara..:)

jikgeren bolma Gulnara..:)

ay

ay gyz gulnar sana name bolyar
aynama aynama owadan gulnar
oynama oynama owadan gulnar
bolyala bagyshlan ozumi owen bolayypdyryn ay aydymyn gelishi boldy yogsam yazjak daldim:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Sen yaraly men

Sen yaraly men yaraly
Taleymizi bile goraly
Yaralryn ajysy bar
Gun batar her agsamlar

Quote: Sen yaraly men

Quote:

Sen yaraly men yaraly
Taleymizi bile goraly
Yaralryn ajysy bar
Gun batar her agsamlar

kim gunali menmi sen
yurekler juda ayra bu gun ayra
baky men gidyarin seni unutyaryn
hosh gal ilki soygim yatlama

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Bu hol yarym hitay "Leyli

Bu hol yarym hitay "Leyli Lee" diyyaninin aydyan aydymyndanmy ?
Beydip aydymchysumak'laryn aydymyndan aytmashak yokhow, olara
alergiasy barlar bar aramyzda :D

"tapawudy

"tapawudy yok mana tapawudy yok
lachyn leyli lee, ya bashga biri tapawudy yok"

diyda-how Gulnar yokarda okamadinmi?:D

wii tapawudy bar diyibem aydim chikardilar oydyan shondan son;)

ine gowy goryan

ine gowy goryan aydımlarymdan:

gurban olam yarın katty(?) boyunaaaaaaa
...
zerdem kyblas eylap barsam oyuneee
barsam oldurerler,barmasam olerin

aynaaaaa jan aynaaaa
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

kaddy

kaddy-kamaty bolaymasin?? onsonam chekilyan yerlerine goymalynlay?? narmalnija goshgyn ozi dushnukli bolar yali..

men bu oynı bulashdyryp

men bu oynı bulashdyryp otyrn oydyan. eyyam jogap yazayıpsınzda bolmasa edit etjekdim
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

2-nji setiri "Hosh wagt olam

2-nji setiri "Hosh wagt olam onun eylan toyuna" diyyamay shol ??
Menem govy goryan sholar yaly kone aydymlary,
Nury Halmammedow'am edil dash edip duzupdir sazyny...

Ynha Aydym:


[quote]

Quote:

baky men gidyarin seni unutyaryn
hosh gal ilki soygim yatlama

sana menin namysym, mertebam sindi
depeleme namysym, olemson gitgin..

betjemi:D

goyber

goyber meni goyber saklama meni
goyber meni goyber saklama meni
yuregim ezizim agydan doly gaygydan doly
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

sen gitdin men galdym

sen gitdin men galdym yzyndan garap
hanha gidip baryan chalaja yorap
shonda men diyipdim bashymy yrap
senden ozge gyzy soyme yok mana

ay aydyn gijeler aylananym dashyndan
soyenim diyip agyz yalbaranym bashyndan...

dondi

Dondi men soygum senin soyginden biwepa oglan git goz onumden
Yalan diyme yakdyn meni
Gaygy gamda goydyn meni
ynan bu soyga gecer gider aylar gunler gider soygum senin daryndan
ynan bu soyga ynan bu soyga
Arzuwyn bary yanyn kul boldy
Yalan soygine gullerim soldy
Dumanly daglar derya hem denizler medet berin siz jana derman siz

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

soyyanmi soyyanmi

soyyanmi soyyanmi soyyanmi
ya sen gyz bir ozunı soyyanmi
ya soyup soymedık bolyanmı
aydayda soyyanmi soyyanmi
(dowran saparov)
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

:)

Girip yuregime menin
Duygularymy duysan
Shonda bilersin sen soygin
Mana beryan gussasyn

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Eger söymedik bolsan

Eger söymedik bolsan ,
Söyyan diymel dal ekeng,
Menin bu yaş yüregimi
oda goymal dal ekeng..

h

diyme diyme jan diyme soymesen soyyan diyme
diyme-diyme jan diyme gelmesen gelyan diyme
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Yene yazayynmy:) Ayday

Yene yazayynmy:)

Ayday ayday...
Ayday ayday...
Göwnündaki söygün ayday..

Ayday ayday...
Ayday ayday...
Göwnündaki söygün ayday..

Ayday ayday...
Ayday ayday...
Göwnündaki söygün ayday..

şeydip dagyn öla da aytsan "söyyan " diyermika diyyan..

her nace soysemdeher gunde

her nace soysemde
her gunde gorsemde
soyyarin diymerin men
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

ayly gijan astynda sen

ayly gijan astynda
sen görkün yzlayan
söyyan diyip aytmasana
taleyimi baglayan
söz yokdyr tarypyna
ajapsyz gürleyan
söyyarin, köyyarin
ugrunda, yana-yana

.... BEGO

***MENZİL***

men

menzetdinmi aya
sen gitdinmi oya
gulak goy sen aya
eyleme omrini zaya
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

:)

Elde galam-keserim bar,
Yurekde ot-heserim bar,
Yazylmadyk eserim bar,
Chalarma bashym! Chalarma!

garashyp

garashyp dur sana ajayyp gunler
sen ucin yanar asmanda bagtly yyldyzlar
yene oyanar kalbynda arzuw umutlar
yene oyanar yureginde ol sat duygular
nace shonca agyr bolsa bolsada dunya
nace terk edip gitsede bolma biwepa
sen aglamasen aglama yuregini gynama agyr gunler
gecip gider bagtyny taparsyn elbetde
_________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

shu gezek öye baramda in

shu gezek öye baramda in köp dinlan aydymçym Mekan atayew
pahyryn şurrugny çykardym öytyan jigilem Mek diymakan gusmaga başlaya:D

öten agşam duşuşdym men bagda
hayran men owadan Jemalaaaa

yylgyranda alem dogyara,

yzy kan kellede dal...hüm boldy Türkmen howayallarynda....dürüm zat iyip özüme gelaymesem...

......................edebi edepsizden öwren.......................

ha ha

nadip soygumi dushundirsemkam owadan gyza
soyyan soyyan shol gyzy men soyyan soyyan aytmaga utanyan
ol gyz soygumi dushunermika
yuregimdaki duygyma name diyjegimi
men bilemok ozem yanyma gelenok
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

ol aydymmyka? tüys men

ol aydymmyka?
tüys men dinlemeli aydymym ekeni öza...kim aytyar?

......................edebi edepsizden öwren.......................

ABM

ABM aydar bar dinlede otyr:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Agamjan, sizin uchin kakras

Agamjan, sizin uchin kakras aydym ekeni. ediljek sizin aytmalynyzda :D

duyay sen gozel gyz menin soygimi,
garashyan jogabyna senden ezizim...

viiy men goshgy duzup baryana :)

ay jigim men adymdan ona

ay jigim men adymdan ona dinletda how:):):):)
mena başaramok:(

......................edebi edepsizden öwren.......................

Mylayym sen kan aydym yazyan

Mylayym sen kan aydym yazyan welin aydymca dalsinda

Dost, senin bu yazgyny gorup

Dost, senin bu yazgyny gorup "Men hachan beyle zat yazdymay ?" diyip gitdim ozumem...Biraz tapavutlyrak nick alyp bilmersinmika kyn gormesen ?? Yogsa ol chyzgy idili gornenogam, onson menmika oyderler sana, ya-da tersine...

wii

wii chindanam men yani sen yazdinmika diydimow!

he he öz özüne jogap

he he öz özüne jogap yazıp otyr diyip düşündim
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Ynha, 2 minut gechmanka

Ynha, 2 minut gechmanka eyyam 1 yalnysh dushunen :D

ay yok MERGEN_ aydymcylyk

ay yok MERGEN_ aydymcylyk name ishlesin, yone aydymy kop dinleyan shondan yazayyan, sesim yok:)

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Mahri, golun yazgynyn dovamy

Mahri, golun yazgynyn dovamy yaly bolup, edil arkasyna yapyshmazlygy uchin, ony 1-2 setir ashaga suyshir, yogsa mena yadadym bu ishi senin uchin edip :D

ha haa

ha ha ishini kopeldyanmi bor indi sheyle etjek bolaryn sagja bol duyduranyn ucin :) her saparky yazanymdan son birine sorag beryan yaly bolup durmy:)
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Sen men nick goremesenem

Sen men nick goremesenem dost beylekiler goryar arkayyn bol.
Gayrat et mana eyit beyit diyme gownine yaramayan bolsa oz nick uytgeday.
Ondanam sen nahili men sana oyki saparam aytdyym oz isin bilen bol diyip.

yalnish

yalnish dushunme dost yone MeRgen edip haysam bolsa bir harpyny ulaldyp yazsan nahili bolar?? sebabi ol underscore chindanam kan gornenok..sana-da dushunyan her kim oz adyny goyasy gelyandir welin..onushmaklyk uchin diyyan men-a..

Beylekiler diyyanin kimler

Beylekiler diyyanin kimler ?? Yokarda yalnysh dushunen Islam
hem beylekilere giryar, onun adyna name uchin gurleyan ??
Men sana "eyt, beyt" diyemok, "eyday, beyday" diyyan, eger
"eyt, beyt" diymek niyetim bolsady, senden soraman alyp ederdim...Adam shekilli hayisht edilyarem welin name beyle
adam dal yaly jogap yazyanay ??

gel yarashalyn soz

gel yarashalyn soz alyshalyn
shatlanyp oynap gulishelin
rebyata dawayte zit druznoooo

_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

egerde Enrique İglesias-yn

egerde Enrique İglesias-yn taze çykan aydymyny dinlap yetişmeseniz gynanman...TM-de Berdiden dinlap bilersiniz..

egerde Pussy cat dolls-ynkyny dinlap yetişmeseniz..Mahri-den dinlap bilersiniz....

eger haysam bolsa 1 türk dinlasiniz gelse...Yaberdi...
Dima Bilan üçin bolsa Döwran Bilan...ola bolşy yaly yelmayyar ekeni...sesinem üytgedenok dilinem...

......................edebi edepsizden öwren.......................

kimin aydimiday shu

kimin aydimiday shu?? bir yerde ya okadym, ya dinledim yone nirede yadyma dushenok...

rap edip aydyardilarmi name, zordan yadima dushjek bolyar onda-da dushurip bilemok...bagshynyn kimdigini aytsan belki yadima dusher..

Nama aldayan Jemal, rap

Nama aldayan Jemal, rap edilip aydylyara o yerde :))
Ynha klip: http://youtube.com/watch?v=KRMgmHikmHE

P.S. Aydymy menem govy goryan, yone ogurlykda :(

Haha...Sozme soz bolmasa-da,

Haha...
Sozme soz bolmasa-da, yazan zatlaryn 95%'ni "predict" edip bildimay :D
Borla beh, oyun edilende 1-2 sany ":)" goyup gechibermelida senem, beydip 1 oyun diyip shah zat dakybermeli dala how...

Gel yaraşaly Söz

Gel yaraşaly
Söz alyşaly
Şatlanyp, oynap gulişeli :)

menem

menem duyn rap`a ol diyip yazjakdym welin, son goren bilen jedele girip dur bolaymasyn diyip oturyberdim:D

Ay senema, hamala itin olen

Ay senema, hamala itin olen mowzugynda jedel edyan yaly, 1-2 setir aydymdyrda, basyberda oyunly-chynly yazyp :)

P.S. Messenger'e girsene, anyrda bolsanam buzz iber.

onda bar

yashyl owsip ala dagyng degresi
aylabnip chygmali yollar onda bar
geyynyp chykar la r makhmal begresi
sheyle shah anda z li yller onda bar
gayalari ya lkim atar her chende
yokimli shemallar osar her gunde
atylan ok yali barar her kanda
chapar man gyl boyun mallar onda bar
dagbashindan shaglap geler cheshmesi
gormedige kyndir munup dushmesi
yakin geldi myvelerning bishmesi
her elde zere ogshan gullar onda bar
sozo gulag goyung ey yar yaran
Aman esen bolsun bizleri soran
bulutlar oynaship kan yagsa baran
daga dasha uran syller onda bar
ozunuing yslegy govnine yeten
taze dogan ay dek sallanip oton
Mahtaji kan agladi yad edyp watan
gyldan nazik inche biller onda bar

sagat başin yary yarym

sagat başin yary
yarym geldi yanyma
bellan wagtym 11-di
magazinin yanynda

özi welin semizdi
syganokdy donyna
öz wagtyndan ir gelip
janym alan jemile

ah jemile...

yarin

yaring 5`in yarinda geleni dushnukli boldy welin, a seninki name?!:D

p.s.

yazanim dushnuksiz bolsa dushundireyinle, soygulin bashin yarinda gelipdir chishik bolany uchin (yagny yaman ir), a sen name uchin ir geldin manysynda sorapdym..:D

ha ha

maxatt wrote:

özi welin semizdi
syganokdy donyna

dur agramyn 100 yetjek
100-den anyry nira gitjek
ishlay senem menem yatjak
horlanmasan oyden gitjek

1 sagatdyr cay otyrdyan
cay diyaysem sen
Cagalaryn ejesi dinle
gitde cay suw demle
semrapsin sen yenle yenle

bratya Shahunsyn aydymyndan :) (gaty gowy aydym)

oy oy moya golubka, bez umno ya vlyublyon.
v tebya moya golubka, ty moy schestlivyy son.

oy oy moya golubka, ty nejnyy angel moy.
v tebe moya golubka, lechu ya sam ne svooy.

olaryn yene bir aydymy doly dal yone

yuregim bir gozelin odyna dushdi
wagt gecdi benin sacymada dushdi
artyk gec sevgilim gec

Köne

Köne aydymlardan..

Dünýäm saz maña
Dünýäm ýaz maña,
Näçe näz etseñde gülüm,
şonça az maña

kone aydyma jogaprajyk:)

bolayyn gurbany sen kimin gyzyn
bagrymy ereden sen gara gozin
Sensiz lezzeti yok bahary yazyn
cagyrsam yanyma gelmezmiz yarym

Mydam gulugynda bash egip dursam
mylayym nazaryn salmazmyn yarym

[pozuldy]

[pozuldy]

ha

name boldy kasetan saradymy, gowyja kaseta almaly ekeninda:)

:( hawa-da

saylamak bir ansat dal
birin alsan birin goymaly
bolmasa sen kömek et?
saylamaly zatlar kan

y

yalygyn koynegin gymmadyny geyyan

saylap yigitlerin bayyny soyyan
men nace soysemem soymedin lalam

mylayyma birzatlara

mylayyma birzatlara bolupdyrrrrr
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

way

el_mariachi wrote:

mylayyma birzatlara bolupdyrrrrr

way men pahyra name bolupdyr, aydym aydyan dineje gyzykla, senem ayt, aydymyn sozleri dine bular

çok seviyorum hemde

çok seviyorum hemde çok
tam kıalbime geldi ok
hastasıyım o canımın yandığmın
yanıyorum haberi yok
diyaymesem mena türkmençe dinlap bilemoga...yanymda yok...ibersen peçat edeyin menem:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

agamjan, sizem sheyle bolun

agamjan, sizem sheyle bolun :) durmushdan lezzet alyp yashamaly :D

dogry edya milka basss :)

on mahridi

on mahridi, son milayim boldi.. indem milkami?!:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "menda natjek:)"

ABM

ay gyz aaaglama,
ay gyz aaaglama,
ovurlersin bir gun Sha gyza,

ay gyz aaaglama,
yashyny dokmay,
hayran galar hemmeler sana

aglama

Han wrote:

aaaglama,

Wah aglap goymadynla gutarar yerde
goya ulashan yaly tukenmez derde
yok yok agla bu gun ayyp gorulmez
yzy yadyma duhsenok:)

aglama gidyan diyip dogdyk oyunden
bagtyny taparsyn jandan soyenson

Quote: yok yok agla bu gun

Quote:

yok yok agla bu gun ayyp gorulmez
yzy yadyma duhsenok:)

Gyzlyk dunyan sana gaydyp berilmez...

aglama gityan diyip towuk

aglama gityan diyip towuk yatakdan
bagtyngy taparsyng donguz yatakdan

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: ":))))"

Ya yaman goryarmi dushan

Ya yaman goryarmi dushan oglanyn
Ya birinden kem-mi saylan oglanyn

Wah aglap goymadynla gutarar yerde
Goya egsinyandey gulushun derde!

şu aýdymy aýdasym geldi :)

Bozar mı sandın acılar ? belaya atlar giderim..
Kurşun gibi, magzer gibi, dag gibi patlar giderim... :)

Kichijek duzeldish girizsem

Kichijek duzeldish girizsem bolyamy ?

"Magzer" dalde, "Mavzer" bolmaly.
Aslynda "Mavzer" nemis'lerin yarag yasayan "Mauser" firmasynyn
turkche aydylyshy, yone Turkler koplench "Mavzer" diyip Mauser
firmasynyn yasan "Kar 98B" modelli tupenine aydyan ekenler.
Shu tupenin ujynyn azajyk uzynrak haly:

Dogry, indi manysy boldy

Dogry, indi manysy boldy oydyan o setirinem..”mavzer gibi patlar”

Ashygym gitme sen gaygy hem

Ashygym gitme sen gaygy hem ynjaa,
Garashgyn ezizim gelin-aljaa.
Bolarsyng gechensong yarym bir gije,
Bashyng mawy oymeli "gelneje".
Ikiiimize yarym nika gyýylar,
Shondan song ikimize "tay" diyiler...

Yook aglama sen, hoshlashyan diyip
Dogduk oyungden, dashlashyaan diyip.
Durmush yoluna bash goshyan diyip,
Aglamaa yarym, aglamaa aglamaa

shul aydymy dinglesem gozlem yasharyp gityar :( yaman gowy aydym!

songky dowur akysh saparowy

songky dowur akysh saparowy gaty kan dingleyan, ozumem yaman pessimist bolypdyrn, turmede aytyan aydymlaryny dinglamda dagyn edil ozumem turmede otyran yali bolyan, SIZ NAHILI AYDYMLAR DINGLAYANGIZ BU GUNLER??

Rasim Geldiyew, Sohbet

Rasim Geldiyew, Sohbet Kasymow, Eldar Ahmedow, Wepa Yoldashow, Myrat Owezow, DjBegga, MaRo :D

gysgachasy neo-turkmen-pop:)

gysgachasy neo-turkmen-pop:)

Parahat Amandurdyyewin

Parahat Amandurdyyewin aydymlaram gowy!
irde gichde mahre zar bolsan yatla-
seni soyen 1 yigidin barlygyn,yatlagyn!(Parahat)

Oglanlara hem aydylyamyka

Oglanlara hem aydylyamyka shun yaly aydymlar? :D
Goz onume getiryan
-Darawja ellerin, sagdyn gosharlaryyyyyn...
-Muskula burenen bedenin

:D Dowam etmayin welin, yanky shu gyzlaryn bar zadyny taryplayalara aydymlarda. Gyzlar aydymlaryn sozlerine uns berenok oydyan, sachynyn taryndan bashlap, alma-nardan tut hemme zadyny gurrun beryaler aydymlar. Kawagt aydym dinlap otyrkam sozlerini dinlap gulkim tutyar, hayran galyan we asyl shol aydyma toylarda shoncha gyzyn linkildap tans edip yorshune hayran galyan :D

Hajyn dagy bir aydymy bar, Bagtyjan diyip, gowy aydym welin, sozlerini dinlesen onson shol tans edyanlere gulkinem tutyar :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Eh Hajyn sho aydymyny

Eh Hajyn sho aydymyny eşidemde menem agzym açyldy.. Ondanam beter: Annuş "Mayajan"
Toba..

Ay turkmenler bet halkow,

Ay turkmenler bet halkow, shu kone dutar bagshylaryn aydymlaryny dinlesenem durshy erotika. O tayin eyle, bu tayin beyle, o tayindan oytsem, bu tayinam beytsem :D
Hakyt erkek adamyn kellesinden gechyan zatlarda :D

Annushyn Mayajanyny dinlemandirin, bir serederinda. Yone Hajyn aydymyny halayan, gowy heni bar, sazy bar, sesi bar welin, sozleri prikolda :D

Bashga-da kan shon yaly aydym.

Wiy onsonam hol gun New Yorkda turkmenlerin uyshmeleni bolanda Palwan Halmyradow chykysh edipdi. "Rahman-u Rahym Alla" diyyan aydymyny aydyp otyr welin ortada dalirap tans edip yorenler kimler... turkmen gyzlar, ayallar, adamlar... Soz tekiz dinlanoklar oydyan :D Bir turk hem gelipdir oydyan, gelen oglanyndan sorap otyrdy oydyan bir seretsem, ol oglanam "ay mena bilemogow" diyyan yalydy :D

Ozume bir moral taydan gowy adam diyjek dal, diysemem ynanmazlar, yone aydymyn sozlerini dinlemeyishleri prikolda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Maýajan - Annuş

Maýajan - Annuş Myratdurdyýew
:D Wahahaha... ey goni zorledip otyrlay shu sorsam diyip :D Goz onume gelya turkmen gyzlary tans edip yor, "Mayajan... gowsunden sorsam senin" :D

Yone shonda-da Hajyn Bagtyjany bilen chapyshyp bilenoga. Aydymyn hilem, sozlerem:
Her säher turýan isläp, isläp,
Kalbyma bir arzuw besläp,

Arzuwym sendiň gyz,
Ýaňyjak düýshdiň gyz,

Düşündiräý maňa Bagtyjan,
Baglarda, daglarda, ýollarda,
Arzuwlanym Bagtyjan!

Açylan güliň biri,
Ýakma yşkyňda diri,
Görmedim beýle näzi,
Gel Bagtyjan!

Açylan güliň biri,
Yşkyňda ýakma diri,
Seretde bäri-bäri,
Gel Bagtyjan!

Çekmäni biliňden ýok halym,
Diliňe ýol salsam ýarym,
Öpmäne lebleňden ýok halym,
Özüň öpäý menden janym

Lebleriňden güldenmi,
Damjalar baldanmy?
Düşündiräý maňa Bagtyjan!

Dar köýnek, giň göwsüň göýbermän,
Hyýalyma salýar arman

Gözleriň ýyldyzmy,
Islegim bilmezmi?
Düşündiräý maňa Bagtyjan!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram sozleri göni

Bayram sozleri göni pylçaypsynmy?:))

Yone dogrudanam yaman gynandyryjy, turkmen dilinde aydylyan aydymy daje dinlanoklar..

Men onki "Goshgulary

Men onki "Goshgulary soyyanlerin burchy" diyen temada bir eyyam sozlerini yazypdym. Sebabi aydymy hakykatdanam halayan, sozleri nahilem bolsa. Ay umuman, mana tay aydymda :D

Onson bar edenim shu gozlegden "Bagtyjan" diyip yazdym, shol tema chykdy, shondan bary copy etdim.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Turkmen aydymlarynyn

Turkmen aydymlarynyn arasynda da on yaly aydymlar bardyr welin keminede shon yaly kop goshgy yazypdyray.Kemine kakalaryndan mysal alyandyrlarda:)))

(şon yaly-bagtyjan)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

"yar m..mlerin"

"yar m..mlerin" :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Olam bar welin başgada 2 3

Olam bar welin başgada 2 3 sany goshgysy bar sheylerak.sen diyyan goshgyna yone köpçülükde aydar yalam dala:)
Meselem "Gyzlaryn" diyen goshguda:
Pasly-bahar bolsa, açylsa läle,

Bilbil huruç edip, geler hyýala,

Ýuka köýnek geýip, ýörse şemala,

Düwme-düwme bolar nary gyzlaryň.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Nuryshka klassikleri gowy

Nuryshka klassikleri gowy taryplapdyrmy? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Kan nuryşka dinlemandirin

Kan nuryşka dinlemandirin kiçikam.Nahili taryplapdyray?

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Ey shu youtube'de-de

Ey shu youtube'de-de bolmalow, haysy wideosynda bar bilemok. Ay diyyara "Seydi diyermin, Montana kojanniy kurtkaly, chakkylyja worzakon" zat diyip :D

Mollanepes barada hem bir zada aydyar, shu jalaylygy barada bolaymasa. Tapmaly oza youtube'de...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

haaaa.dogry,ony menem

haaaa.dogry,ony menem dinlapdim.
kinopka pyçakly limonkaly zatly seydin nesli siz.
Yşk mülkünün şasy super karol jentilmen Mollanepes sizin akkanyz.
Shun yaly bir zatlara diyyar oytyan.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Edil ozi :D Sholaram bet

Edil ozi :D
Sholaram bet bolupdyrow, jalay yeri gelende. Pahyr erkek uchin kynda jalay bolmazlyk, chalt tasirlenyar ayala gora erkekler :D

Ozem shu gormon ganynda akyp duran bolsa natjek, ichindaki sheytan, instinktin, tebigatynda :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Turkmen aydymlarynyn

Turkmen aydymlarynyn arasynda da on yaly aydymlar bardyr welin keminede shon yaly kop goshgy yazypdyray.Kemine kakalaryndan mysal alyandyrlarda:)))

(şon yaly-bagtyjan)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Ay dogrusyny aytsan gaty

Ay dogrusyny aytsan gaty kanow shon yaly aydymlar.

Yene-de bizinkiler kan hapa dalow. Kabir ors aydymlaryny bir dinle, shu wagt sozleri yadyma dushenok welin, dostlarym dushundirende entak Orsyetde okayarkam gulagym galdy :D

Amerikanlara goy. Rap diydi durshy hapa soz, yanky RnB diydi, ya name diyilyar bilemok...

-I wanna ride your disco stick
diyip barde bir aydyma meshhur boldy, kim aydyarkaray? Lady Gaga oydyan? Ya Britney Spears'in pop aydymlary "Baby one more time"
:D

Ya menem dine ritmine gora kellami lynkyldadybereyinmikam sozlerini dinleman? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.