Surathana

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Oglanlar hany suratlarynyzy goyunsana,yaşap yören yerlerinizde düşen suratlar bor zat bor. Sizing aydyp bilmeyan zatlarynyza belki suratlar düşündğrer:)
http://imageshack.us/ yaman gowy sayt,ansatjak upload edip bolyar.

Top türkmening nirde gören zady:),aslynda Berdini şol topyng içine salyp surata düşürjekdik weli bolmady:(
Free

Yssambyldaky meşhur yerlering biri,gaty adam kan, meşhur öküz:)
.
Nirde gören zadyng,derrew üstüne münmersingmi:)
Hosting at

Oglanlar bilen Oraza Bayramda aylandyk, arkamyzda meşhur Bogaz Köprüsü:)
Free Image

Universitetden ajygap gelen wagtym:DGünde yekeje sapar nahar iyyasow:(,irdena turyp bilemok,derrew awtobusa ylgayan,yetişmeli,gündüz naharhana gymmat.
Image Hosted by ImageShack.us

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

 • serjon 5 telpek goyyar we yazyar: "IN ASHAKDAKY TANYSHLAY, bASHKENT BN BAGLANSHYKLY BOLAYMASYN SHO OGLAN?"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

suratyny iber belki senem

suratyny iber belki senem eshegin ustunde goyarys :D

Men basga mekdepde okap gormesem name

Men sol turk mekdepden basga mekdepde okap gormedim.Sekiz yil sol bir mekdepde okadym.Musa mollymyn klasynda yadyna dusyan bolsa.Bu yil dokuzynjy yilim.Yone barik gaydanym ucin dokuzynjy yili indiki yil okamaly.

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • pyragy 3 telpek goyyar we yazyar: "sabyryna berekella"

Onda sen bizin mezuniyet

Onda sen bizin mezuniyet gijamizde-de bolansyn, Azat Oraz gelipdi :)). 1-2 aydym gaytalap geçdi bir gije boyunça. O wagtlar kan meşhur daldi ol, arzanjak çagyrypdyk, 1 mln töwerege gelaydi öydyan :D..
Sen Möwlamow Döwrany tanayana dalsin, men "jigim" (yaly :D). Şolar bilen ayni dönem bolsan gerek.
ŦΛГΛН Эль-Мерви

Hawa menin klasdasym bolupdy bir wagt.

Hawa sol menin klasdasym bolupdy bir wagtlar.Indi her kim kiz lise, oglan lisede.
altynjy klasda biologiya olimpiyadynda gorupdim Dowrany.Birem gecen tomus mezuniyete baramda gordum.menem himiya olimpiyada barypdym sol yil.

Bir birinizi şeydip idap

Bir birinizi şeydip idap duryanynyzam gowy zat :)). Klasdaşlar yatdan çykanok(gowy bolsalar :D). Sizin mekdebinizden 1-2 sany gyz tanayan, olaram klasdaşlarymyn jigileri :D. Birem Aşgabatdaky gyzlar liceyinde birgyz bardy, belki bilyan dalsin.
Beyleki TTM'li oglanlar bilyandir, Gülin Güner diyip biri. Muhammet gowy tanayan bolmaly :D. Ana şol gyz bir gezek GDS-de meni geçdi, şol gije namys edip yatyp bilmedimlay :D:D.. Ay name, o wagtlar özüme bir zatdyr öydyadim, mende-de şol "MEN" bardy-da :)).

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Hawa son yaly kop bolyar.

Men ucurym gije hic zat etmandim.Sebabi men mekdep boyunca ikinji bolsamam Musa mollym bizin klasymyzy taze alypdy sol wagtlar.onem bir klasy bardy welin ikinji bilen ucinjini oz onki klasyndan saylapdy menem sonyn ucin hic ucurym bilen gyzygym yokdy.Ay sonky yil kimin kimdigi belli boldy.Men gds de birinji boldym.Onson sol gun Musa mollym gelip sony mana aytdy menem ol wagtlar yaman gaharjan bolanym ucin yuzune aydypdym.Yaman baha barada alada etyadim sol wagtlar son ozem aytdy hawa men sizi taze alamson kan tanamokdym sonyn ucinem beylekileri sayladym diydi ay name gic bolanson .etjek zadyn yokda.

Mahrijan bizem hak iydirdik,

Mahrijan bizem hak iydirdik, 1-njilik syrtarypjyk gitdi elden :D. Yöne şonda-da mezuniyet gowy geçdi.
Serrehber bilen ara gowy bolmanson TCS bilen yetinip galdyk. Jynymyz alyşanokdy koroçe :D. Içini köp yakyadym, bir gün irden etüde gija galamda "Taganjan, 1-njiligi belan sapynam görmersin" diydi welin düşündim :D..

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Hawala

HAwala kabir mollymlar seylerak.Mne aram gowydam welin namemisin oz klasy mysyn.
NAme etsede sonky yil hemme zat belli boldy.

suratlar maysa

4-nji surat:

5-nji surat:

7-nji surat:

Kichkeje ekenina sen Myahri

Kichkeje ekenina sen Myahri gyz :D
Tagan aga,Polady tahyali gorup gulkim tutyp gitdi, kak budto anirda Millet tanytymy bolyan yali, hemmaniz Turkmen ahyry ve tahya nahar iylende chorbana gachaymagy mumkin onyn :)

Ay Plat agan high wagty :D..

Ay Polat agan high wagty :D.. Name etjegi belli bolmaz :D..

ŦΛГΛН Эль-Мерви

bu hem Pushkin Ga1taman


bu hem Pushkin Ga1taman (aganyz)!!! :)
aslynda surady aA aganyn sahypasyndaky puşkinhana üçin edipdim..

Bayba... :D Gaty gowy. PS

Bayba... :D Gaty gowy.
PS Harezma az-kem menzeyan, shony aydayin :)

dişler, beyin, terbiye,

dişler, beyin, terbiye, yene-yene okuwa degişli zatlar menzanok gynansakda :)

Ay onda-da menzeshlik

Ay onda-da menzeshlik barmyka diydim mena. Shu wagt gozumi barlatmakchy bolup jan etdim welin doktor bilen dushushanyna 145$ sorady... bayba... ochki hem 150-200$ bolar...
Gozem shunyn yali gymmat yurtlarda g*tleyarda, aytmayin diysem. Oyde 50-60$ bersem bez ocher barlap beryaler, 20-50$ bersenem onat ochki tapyalar... :(

Tuweleme gowy bolupdyr.

Tuweleme gowy bolupdyr. Pushkina yylgyrmak gelishjek eken :)

suratda: üns beren bolsanyz

suratda:
üns beren bolsanyz çep gulagy yokdyr.. :)
sebabi; original suratda puşkin çep tarapa seredyar we çep gulagy görünmeyar.. a menkide bolsa göni yüzüne seredyan we gulaksyz bolup galdyk! :(
gulagyny düzeltjek boldym weli..men hazir öwrenje bolansam, in gowysy kyn işe girmezlik diydim..

Ay senem chep tarapa seredip

Ay senem chep tarapa seredip surata dushay bir gezek ya bolmasa :D

gulaksyz hem bolsam reňk

gulaksyz hem bolsam reňk tarapdan sazlap bilipsiň. berekella. bu suratyňy kabul etdim. başga puşkin boljak ýokmy?

mono

mendenem bir surat

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Arch_Angel 5 telpek goyyar we yazyar: "berekella"
 • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Monaliza gelneje!"

Bayba... tanysh bolanymyza

Bayba... tanysh bolanymyza shat Agam! :D
Sizem chepe seredip dushaymelida, gulaklar den gelenok bolmasa :D

Wiy yatdan chykdy, haysy

Wiy yatdan chykdy, haysy programma ulanyanyzay? Menem surata dushmekchi yakynda, sheylerak edip goyayin. Pushkinler topary bolaly :D

Hazir pushkin bolup goreyin

Hazir pushkin bolup goreyin garashyn :)

imagehack.us ishlanoga.

imagehack.us ishlanoga. Sonurak goyaryn. Bashga nirede goyup bolyar oz suratyny?

Ine menki.

Ine menki.

kichi Pushkin :D

kichi Pushkin :D

bu-da men

ga1taman wrote:


bu hem Pushkin Ga1taman (aganyz)!!! :)
aslynda surady aA aganyn sahypasyndaky puşkinhana üçin edipdim..

bu-da agAjan sergeýewiç puşkin

Hay Berdi Taganow

Abi kusura bakma sizi tanidim sizin utanmaz.Meni tanamadyk bolsanyz men Serdar Asirov.Yene tanamadyk bolsanyz 2007 mezuny.Yene-de tanamadyk bolsanyz okul kosucusu.insallah tanymyssynyzdyr.Hawa hawa Maysa solar bilen ayni donemde bolyar.Ynha da abi diyip yoreninem seyle bolup cykayyada.Zat diyip diyyanmi.Oyun edyan abi sen tamada seyledi :).Daway abi yazyp dur.

salam siriya halep den

super siniz

Muhammetjan yazyk walla :D

Muhammetjan yazyk walla :D Mugallymlar burs ayarlanoklar my? Hema sizi saklajak bolyar, hemem aç tutyar, ay Fatih-da :D:D

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Ay burs bar yone,bay

Ay burs bar yone,bay dal,gunumuzu zordanjyk tigirleyas :D bir gezek nahar 5 ytl ,30*5=150 ytl bolyar aylyk.Bursymyng pochti 70-80 procenti:D

Shu yerde oz suratymam

Shu yerde oz suratymam goymasam bir yany montash eden suratymy goyayyn

Telpekler (2 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • myahrishaa 2 telpek goyyar we yazyar: ":DDDD Soz yok!"
 • trabzon 5 telpek goyyar we yazyar: "ilki düşünmedim welin, sonra gülüp-gülüp hezil etdim:)"

berekella

herna kimin kimdigini ok bilen gorkezipsin, yogsam kakowyn ustunde oturana eshekdir oydupdirin.

ey

ey olarin ikisam eshek dalmay

ey

ey olarin ikisam eshek dalmay

dusunmedim

ey kakow diyilyan kimay
dasyndan goraymage gaty manyly karikatur yali welin bu kicijek beynim algilap bilenokda
manysny dusundirjek barmay aranyzda?:D

Klasdaşymyn toyundan

Klasdaşymyn toyundan kadrlar.

Kürteli gelin (80 million bride :D)

Agşam:

Içenin yagdayi başga bolyar :D

Tans et, sen yaparsın dediler:

Asyl hezillik, myhmanlar darganson başlayar(klasdaşlar üçin :D):

Zamena ))):

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Harezmi sen surata

Harezmi sen surata düşenokmy,göresimiz gelyar:=)

Düyn goyjakdym, yadyma

Düyn goyjakdym, yadyma düşmedi, Stambuldaky 2003 türkmen türk uçurymlary (bogaziçi agyrlykly):

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Sol toy su tomus boldymy?

President sol toy su tomus boldymy?Men gaytmankama Wepa
intek oylenmandi.Biz ony her gun mekdepde goryardik.Olam mekdebin yanynda yasayar dalmi? menin klasdasymyn gonsysy.Men basinji kalsy gutaran wagtym sizem dokuzy gutardynyz dalmi?YAdyna dusdimi?YAda senem son baskenda yada tozala gaytdynmy?

Yes tomus, 28-29 july. Hawa

Yes tomus, 28-29 july.
Hawa şol mekdebin yanyndaky jaylarda yaşayar. Özem klasdaşym. Bileje 5 yyl okadyk. Başkent, zirt mirt diyip oturmadym. Ene mekdebimde galdym :D. Asly maryly yani :)).
A sen haçan okuwa(ttm) girdin? 2003'de bolsa, menin gutaran yylym sen 5-i gutaryp 6-a geçen bolmaly.

ŦΛГΛН Эль-Мерви

1.tapyshdynyzmy ahyry?

1.tapyshdynyzmy ahyry? :D
2.kakow agany beytmeli dal eken-da Agam jan. senem gaty garagol oglana menzeyan, kellane gelmejek zat yok senin. gowusy kan adyny tutmayyn, ertir menkini goyaysa ishim gaydar. az gorkamok senden :)
3. Merwezi sonky suratynda, ajygypsyn gelip gelman kuhnya ylgapsyn. entek eshiklerinem calyshmansyn. bular bolya welin men bir zada dushunmedim. elindaki CD dalmi? ony name edyaney, dushunen daldirin dost? ya altyn nesilin zakuskasymy? :D

unknown

indi natdi?

shol mashynly suradyny

shol mashynly suradyny entagem kichirak goymaly ekenin :)

Hehehe...Gulkinch'je,

Hehehe...Gulkinch'je, Harezmi hem "denizchi"(moryak) bolup otyr :))
Kichi vagtym sheyle kelle gorsem pitiklap gachyadim, ya-da shalaban uryp :D

könelerden goyup

könelerden goyup göreyin..

hany bulary tanajak bolun? :)
ing gowy göryan suratlarymyn biri..
Balkanabat, 13 kw, 92-93 yyl.
profesor-a seredin.. kellesinden joşup çykyp dur..:D

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • mammedsherip 5 telpek goyyar we yazyar: ""

Sagdaky

Sagdaky Bezirgenmi?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

sagdaky Harezmi we çepdaki

sagdaky Harezmi we çepdaki men

Pushkin rus halky we

Pushkin rus halky we bashgada kop halklar tarapyndan uly hormat goyulyan adammyka diyyan.

MURT

Ata aga, siz hachan murt goyberip yorsungiz? Turkler aytmishlayin: YAKISHMISH:) Yene-de turkler aytmishlayin: GUZELE AL DA YAKISIR SHAL DA:) Ay hazirlikche shular yeter, bolmasa pakgaryp bashlar adaming nebsi:)

Turkmenler

Gadyr aga! Turkmenler bolsa, :"Ite gowher geydiripdirler, item, gowherem aglapdyr" diyipdirler.

Murty sunnet diyip osdurdim, yogsa, mana gelisheninden name!? Murtym durdugyca, men hem yhlasymyn mukdary boyunca sogap gazanyaryn, ensalla!

Sheyle niyet bn hemmeler murt osdurse, ansat sogap gazanmagyn yolaryndan birini amal eder :)

bellik :)

bey diysem , gyzlaram osduribermesin-how, gyzlar, sizinem ansat sogap gazanma yollarynyz bar, yone murt bn daldir, yalnyshayman :)

ata cool!!!!!

ata
cool!!!!!

ha-ha-ha

Tagan jan, tuweleme, men aytmasamam, ozun oz adyny aydypsyn, yokarda!

Suratlar ucin atdasha oran minnetdar, men hem ashakda goyaryn hazir, basharyp bilsem :)

ata dost gapdallap seredip

ata dost gapdallap seredip dushen suratynga ketjal gorunyar.gaty mekir bolmaly ozunga!!!!!!!

menzamokmy?

Anha, unknown jan, men shol yuzumi kabirleri gorup gorkdy oydyan, ay, onsonam, TTM-dekak :"Shekle aldanman!" diyip meshhur soz bardy, onam bir pikir edin, ay, men bir copan oglany, kime ziyanym yeterka, bir meni gaharlandyran sygyrlaryma sowup uryardym janawarlary, son-a ony hem goydum, Alla meni bular sebapli hasaba ceker diyip, hatda, sholara sowmani daje goydum-ha, ynha, unknown jan, bu gezek men hem 1 telpegi hakedaydim oydyan (men hem oyun etdim=joke :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

Bayram hazir seni goyup

Bayram hazir seni goyup ortalyk Pushkin etjek :)

Ay nabileyinda alanymy

Ay nabileyinda alanymy gowumy... Sheyle bolayadyrda.
Onema biri bardy, yone doktoryn rugsady bolman kawagtlar sapakda ulanyadym, yone ony Tmde 80 mune alypdyr oydyan dayim. Ozi uchin, ony dakyp gowy goryan diysem ol mana al diyip sowgat berdi. Onun ustune oturyp dowdum, indi munyn ustune otursama yuregim chisher!

Ol 80 mun manatlyk ochkiler

Ol 80 mun manatlyk ochkiler gozune ziyanli belli derejede, gelen ziyanli shohleleri hasam yiti edip goyberyar meselem...Shonyn uchin antireflex bolsa govy, organik hem dovulmezligi uchin gerek...Menin hem bashda alan ochkimin ustunde 1 gyz oturdy, batandyrda bir yerlerine zovve turdy :D ....Onson 60$ toverek berip yene ayna goydurdym.
Senin ochkin nahili ?? google'dan tapda goysana, stilini goreli..Men 2 tarapyndan chuylenilyan ulanyan, saplary hem yenil aliminyum, in yenilini aldym burnymda yz goymasyn diyip...

Menin alanymyn bahasy 182$,

Menin alanymyn bahasy 182$, yone 35% cherchevesinden dushduler(insurance'ym sebapli), 38% hem aynasyndan. Adyny yenesini bilemok, yone nesip bolsa indiki hepde, ya 8-9 gunden hem ochki elimde bolar, hem fotoapparat. Shonda ochkini surata dushurip goyayaryn :)
PS Fotoapparat gaty kop wagtlap sechdim, hazirem nerwniy shol temada. DOrgy etdimmi bilemok :(

TÜRKIYE :D ﻦﻐﻂ

TÜRKIYE :D


ﻦﻐﻂ

Beyba men

Men gyzlar dyrnak osduryarlermikan diydim welin indi beyle dal dowur uytgan ekenim oytyan.

erbetdigini

Turkcesinde bir diyip yazylan inliscesinde iki diyip yazylan.Onda turist bolsan iki yerli bolsanam bir mi?turkce bilyan bolsana gowy ekenim dusinip bir berersi turkce bilmayan bolsanam iki berersin.ey mena su turklerin pulyna dusinip bilman gecdim.

Hmm...

Gadyrly Puşkinler topary :

Dyrnaklarynyzy dagy kesaymeli ekeniniz aram-aram. Palta dönüpdir :-)

kate ajaganymyzda belki..

kate ajaganymyzda belki.. dyrnagymyz bn aw awlarysmy namemi..
garaz aç, garyp bolan halatymyzda.. uniwersitedi gutaryp hem işsiz galaysak..
ay name pagta yygmak umydymyz bar bizin..
onam pagta, bugday zat ekemizde, yygamyzda.. dyrnak peydaly bolyar..
şon üçin ösdürip yöris.. :)

Shol turkiyedaki surat hakynda...

Ine shong gulkisi...
Amerikan esgeri Turkiya gelende "Kapali Charsha"baryar.Esger mangyzy gorkezip:"Bu name?"diyip sorayar.Satyjam:"Mangyz.Iyseng zehin achyar.Biri bir dollardan"diyyar.Yangky esger mangyz sany onadagyn yetende:"Hany zehin achanoga"diyyar.Satyjam shol pursada garashyp duran yaly:"Aytdyma zehin achyar diyip.Ine zehining achyldy!"diymezmi.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • trabzon 1 telpek goyyar we yazyar: "Hay, gülüp hezil etdim. Sag bol..."

Ilkinji surat bolgy bolanson

Ilkinji surat bolgy bolanson şu yere goyayayin diydim..

Çagalyk suratym (kiçikge gurbagajyga menzeyar diyyaler :D):

Tagusya

Bulam jigim, gujagyndakylaram yegenlerim:

Yegenler


Durdy-Mercedes, Toyly-Toyota: Sag rul çepe geçirilyar..:D

Çagalyk döwrümden 1 kadr,

Çagalyk döwrümden 1 kadr, gorkajyk wagtym :D

gorkak

Inim & men(istanbul 2006):

Jigim we men

Bu bolsa MSN'de adamlary gorkuzmak üçin goyyan suratym :D
Wahabist owganlara menzeyan gerek?? :D
avatar

Mary-Dubai

Wahabist bolmasa-da

Wahabist bolmasa-da ovganlylara ha menzeyan :)) Sakal hem ne tuda -ne suda bolanson birhili , ochki'de yok :D

men senin inini tanayardym

men senin inini tanayardym ol bize gecen yyl tenis ogredendi oytyan.Ady berdimi?turk mekdepde Azat mollyma komeklesyardi gecen yyl.

Quote: Ady berdimi? Edil

Quote:

Ady berdimi?

Edil özi ))). Azat mugallymyn sag elidi.. :D

Mary-Dubai

siz name turkmen

siz name turkmen dalmidiniz?men soradym sebabi ol turkmen dalde rusca yadam turkce gepleyardimika diyyan doly yadyma dusenok yalnysyan bolup bilerin.

Bilmedim-da, siz rusça

Bilmedim-da, siz rusça gürlansiniz olam siz orsdyröydüp rusça jogap berendir. A tak biz türkmen, başga dilde-de gepleşemzok.. :D
Mary-Dubai

Barsi yatdan çykypdyr.

Barsi yatdan çykypdyr. Yokary çykarmak üçin düyn gijeki basylyşykdan suratlar

Oylendiribermeli oglan welin

Oylendiribermeli oglan welin yashlaryn kellegyzgynlygyna chydanokda Parahatjan! :D
PS Toyun hachan? :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Toy şu tomus bolaymasa...

Toy şu tomus bolaymasa... Belli dal.

Allajan bagt bersin! Saglyk

Allajan bagt bersin! Saglyk bersin, onat mashgala bersin!
Mena degiship sorapdym, ustunden dushenimi nabileyin?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Aydanyn gelsin.

Aydanyn gelsin.

Farabi, Tuweleme Kuran okap

Farabi,

Tuweleme Kuran okap otyrsynmy:) bizede doga dileg edersinda:) yerdaki poket "ant stores" sowda edip gelipsin oydyan:) CD'leri gorer yali goyupsun velin atlaryny okap bolmady:)

Ay telpek goyjak bolup gan

Ay telpek goyjak bolup gan gerek dala basaydym, indi telpegem goyup bilemok :D
Bu nahili bolday?
Bir bedre ganymy gechersinda Atamyrat!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

hmmm

Atdashyn analizi ucin ashakdaky yazgylar:
Ey, bu yere surat goymak howply-how, atdash yaly biri cykyp icini hem okasa gowy dal-da, ay, telpek sana, atdash!
bn 1 telpek goyjakdym welin, telpek sanym 3 ekeni, "gan gerek dal"-e basyp bilmejegimi owrenip bermedim, 1 telpek beren yaly kabul eday, atdash :)

Täze surat bardyrow diýip

Täze surat bardyrow diýip geldim welin surat hem ýok ekeni :)
saglygynyz!

Bir soragym bar,eger gyzlar

Bir soragym bar,eger gyzlar hem öz suratlaryny bu yere goysalar nahili garşylarsynyz(nasil karşilarsiniz)?

:)

goysalar goysunlar, hatda, jigimiz Maysa goyupdyram, yone onunden bir zady goz onune getirip goyun, on yuz keshbinizi bilmeseler, gormeselerem, tel no-nyz bn birahat edyan ekenler, indi suratynyzy hem goyaysanyz, gorup nahili birahat ederler, bilmedim-da. Yene-de mana galsa TC nakyl bar: Serceden gorkan bugday ekmez" diyip, onam ozuniz onat bilersiniz!

Menem şony bilenim üçin

Menem şony bilenim üçin goyamok.

TC

Ayratynam TC-dakiler ucin shu zat(surat goymazlyk) gowy bolarmyka diyyan, senin suratyny goymagyny islan agzalaram bolar, olar menden gaty gormesinler:) Men 1-2 yagdaya ayna tutdym, jyklasynlar diyip, ille de goyma! hem diymedim, onam aydayin :)

Teşekkürler.

Teşekkürler.

:)

rica ederim, ne demek, ne demek :)

PS: TC bilmeyanler ucin manysy "Bash ustune, men hem oz gezegimde sana sagbolsun aydyaryn!" :)

Quote: Bir soragym bar,eger

Quote:

Bir soragym bar,eger gyzlar hem öz suratlaryny bu yere goysalar nahili garşylarsynyz(nasil karşilarsiniz)?

Yokarky suratlara seret, nahili garshylapdyrlar? Maysadan basgada 1-2 kisi goyupdi.

Bilemok emma mana birhili

Bilemok emma mana birhili gelyar bu yere foto goymak.

Ay name derrew beyle pikir

Ay name derrew beyle pikir etyanizay? Mena garşy dal.

Hawa menem garshy dal. Ay

Hawa menem garshy dal.

Ay yok seni feministlerin bashlygyndan ayirmali oydyan =))

Menimi?

Menimi?

ssss

enesh sen haçan birzat aytyan welin tutda baslyk bolayyara...erkeklen damaryna basyan oytyan:)surat bamyka diyip girdim welin jahan urşuny okap hezil etdim...goyasy gelen suratyny goysun menin yaly goyasy gelmeeyanem goymasyn diyayelile(basym yene bir görgüli surat bamyka diyip girer:))

Men suraty goyjak bolup

Men suraty goyjak bolup soramadim bu soragy.Yöne garayşinizi soradum,şunun yali yagdaya.

Düşünenin üçin sagbol!

Düşünenin üçin sagbol!

Şu wagt gülüp

Şu wagt gülüp otyryn...
Aý borlaý, bir zat aýdasyma gelýä welin, aýtman geçeýin :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Mergen: Gaygy etme sana-da

Mergen:
Gaygy etme sana-da düşünen tapylar)

menem name üçin gyzlar

menem name üçin gyzlar suradyny goyanok diyip yördüm dogrydanam..
mazzaly özi "goyjak" diydi..
eneş suradyny haçan goyjak? :)

Galtaman Balkanli: Men

Galtaman Balkanli: Men suratymy goyjak bolup soramadim muny.Aklimin ujundanam geçmedi bu pikir.Emma kabir yerlerde giz suratyny goysa başga garşylanany üçin muny soradym.

Mergen: Edil öz manysyny

Mergen: Edil öz manysyny düşündürdün!

:)

1 bar eken, 1 yok eken, gadym zamanda 1 copan oba bar eken. gunlerde 1 gun ol obanyn adamlary bilim taydan forum gurapdyrlar, yone ol forum hemme mowzuklary hem oz icine alyp bashlapdyr. Bir gun bolsa, "surathana" mowzugy acylypdyr. Shol mowzukda bolsa, gyz(copan)laryn hem suraty goyulsa nahili boljaklygy soralypdyr we belli netija geljek bolup shol uzadyp gidip otyrlar diyyar. Hemme copanlar gen galmaga bashlapdyr"Bah, bu kemcilik hacan gutararka!?" diyip...

:)))

1 kech chopan hem "Gyzlar

1 kech chopan hem "Gyzlar ozlerine uytgeshik zatdyrlar oytseler, shu problema gutarman gecher" diyip yazanmysh :)) Ol oglanlaryn gyzlara has kop gerekdigine ynanyamysh ve gyzlaryn "naz chekdirmeklerini" halayamysh, yone gyzlaryn oglanlar babatda "Biz size gerek, siz bize dal" diyip pikir etmeklerini yigrenyamish !!!

Alyn size surat :D (ayagyny

Alyn size surat :D

(ayagyny uzadyp oturan, yerde. Men şol :D)

Uzyn saçly, yerde oturan

Sachyn ochki'ni yapjak bolup

Sachyn ochki'ni yapjak bolup durla tagan, kirletman saklamak bashardyami ol sachy :)))
Oglanlardan hem Rejepov'y tanayan Tejenli, Marly'laryn hem 2'sini zadyny tanayan..

bah

Sacyn kici bolsa, hakyt agana menzap duran ekenin-ay :)
Yzdaky sary kotly B-alydan "Cary"myday, ya Wepamy!?

Tagan, surat hachan

Tagan, surat hachan chekilen?
Hemme oglanlara menden yalkymly salam.
Awgustda nesip bolsa Istanbul da 1 gun galmakchy.
Belki dushusharyz shonda, hemme Turkmen oglanlar bolup.

Tagan songkyny yazan

Tagan songkyny yazan senmay?:D Ay inanamyom diyyara Yssambylly gyzlar:)

Mergen türkmen gyzlaryng özi düşenoga. Beyleki gyzlar bilen düşenlerimiz kan,bir gun goyayarn:)

7-8 yash

Ga1taman Balhanly wrote:

sagdaky Harezmi we çepdaki men

7 yada 8 yashymda men shol wagt.
.

sdf

Farabi wrote:

Barsi yatdan çykypdyr. Yokary çykarmak üçin düyn gijeki basylyşykdan suratlar

Namang basyşygyay?

Wiy suratdan maglumat

Wiy suratdan maglumat coplemeshek barmy?!?!

Surat Nikon D70s fotoparat bilen alynan, bahasy 800$ gymmat
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Nikon/nikon_d70s.asp

Surata alynan wagty: 2007:02:22 03:32:42

HP laptop

CD-ler:
Tchaikovsky
Nikolai Andreyevich Rimski-Korsakov

Kitaplar:
Unix Network Programming, Addison-Wesley
http://www.amazon.co.uk/Unix-Network-Programming-Addison-Wesley-Professional/dp/0131411551

FreeBSD ishletim sistemi, turkce

Turkmenistan: Garashsyzlyk ??yn 8 yilligi

Poster: Bursa Buyukshehir belediyesi

Kulaklik/Headphone:
Frisby
http://stores.ebay.com/COMSIS-COMPUTER-WHOLESALER-LLC_Frisby-Headphones_W0QQfsubZ9

Lapotobin markasyny, dimensionlaryna gora Parahatin boyuni, stolyn ulylygyny hem aydip biljek.

Ine shu kommende telpek

Ine shu kommende telpek beray :-)

3 kishi gan-gerek-dal bassa onda cikyar okaman diyip. Onki yali 1 kisi ataka etmez yali...
Gan-gerek-dal basmak ucinem elinde in azyndan 3 telpek bolmali (basanin bilen telpekler gidenok)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"

23

hawa:D
OGLANLAR SURAT GOYYAR.NAME ÜÇİN GYZLAR SURAT GOYANOK? :D

Valla, suyunu chikaryan shu

Valla, suyunu chikaryan shu ishlerin Enesh...
Sana name kim name pikir edeninde ?? Hachana chenli "beytsem naderka, kimn name diyerka" diyip gezmek niyetin bar ?? Ichinden gelen bolsa yapishdir 30 sany bolsa-da, islemesen hem ozun bilyan, yone bizden/erkeklerden "nahili bolarka" diyip soramagyn manysy name ??? Name uchin sen il'den soramaly 1 surat yali kichi zady hem ??? Hana Maysa goydi suratyny, dishleyan barmy shony ?? Ya shonyn namysyna ya-da yene birzadyna soz yetiryan barmy ?? Huday bar, gaty dushnuksiz gyz sen...

Ata aga:
Senin yazanyna gaharym gelenok, yone manysyzmyka diyyan shu vagtky Turkmen yashlar uchin!! Hachana chenli gyzlarymyzy, oglanlara "gorkezmezlik" arkaly gorap saklamaly ??? Name uchin chozumi shu shekilde goryan t.e. name uchin "1 oglan 1 gyzy gorse hokman erbet 1 zatlar bolmaly" ahtimallygyny 80-90%'larda tutyan ??? Shu tayda'ky oglanlaryn hemmesi diylen yali 1000 durli gyz gordi dashary yurtlarda, ve 1 sany gyzyn suratyny gorende hyllygyny akydyp, yzyna duship yorjek yokmyka diyyan ol gyz turkmen bolayanda-da !! Sheyle maslahat bermek bilen gyz-oglan gatnashygyny ortalarda tutyp bolmajakdygyny aytmak den zatmyka diyyan ve bu menin uchina duybinden yalnish....Adam shekilli, gyzy gyz bolany uchin dalde, pikirdesh/kelledesh adam bolany uchin halap bolyandirahow ???!!!

A) Goymaly B) Goymaly

A) Goymaly
B) Goymaly dal

özün bil-da jorajan :D

Zaluvat, goyaymagyn !!! Son

Zaluvat, goyaymagyn !!! Son oglanlar seni yerin ashagynda bolsan hem tapyp, azar berip bizar ederler...Senin soran zadyna garayshymyz vopshe biderek, 1 gyz shu yere suratyny goysa abrayi gachya, masgara bolyar, oglanlar hyllyklaryny akydyp seredyaler ol surada ...WTf but :((((

Ichinde galmasyn, name

Ichinde galmasyn, name bolsa-da aydip gal, ichin rahatlar :)))
Ay menem bashda guldim shol soragy gorup, yone goryan velin adamlaryn gara chyny, bizi menin yokarda yazan oglanlarym yali goryan ekenler :D

Ehhh...Bizi hem dushunen

Ehhh...Bize hem dushunen tapilaysa-da !!

Men "mana-da dushunen

Men "mana-da dushunen tapilaysa" diymedim, biz=erkek'lere diyip yazdim, yogsa sen arkayin bol, menin gyzlardan yana problemam yok, hudaya shukur men TR'de-de dal...Yone siz chyzgyny gechyaniz kamahal, palkany davno peregibat edene menzeyaniz ve sheydip oglanlary ozunizden ite'ne menzeyaniz...Men hudaya shukur bardaki turkmenler bilen gul yali gechinyan, ne men olary judge edyan, ne-de olar meni, erbet gylykly gyzlar bolsa-da distancany saklap gatnashyan, salamlashyan, kabirleri yali dal :)))

men sen yerinde

men sen yerinde bolsadym..eger pikirlerini bilmek isleyan bolsam..
onda önünça surady goyardym..şonda her kim öz pikrini aydardy ;)

Çary Sammy 2003 mez.

Çary Sammy 2003 mez.

Geçen yilky surat. Aprel

Geçen yilky surat. Aprel 2006 töweregi çekilaydi öydyan.. Osmanbey'de bir şagalanda )))

Ey tagan bu suraty nirden

Ey tagan bu suraty nirden tapdynay menina boyle surata dusenim yadyma dusenok welin ya yatyrkam tuzurup getirip oturttunuz mu ..? ;)

Gen goraymeli birem hemme kisi kurtkaly zatly welin men yekeje ozum futbolkalyja jorapsyz ayagymy elime alyp oturyn ;;;)
birem yaman soguga cydamsyzarey men "extra ordinary" bir yagday oytyan ??? :)

PS: format originaly bn birmi yada "solution" azaldylan my ? eger azaldylan bolsa mana org mail atsana...

:) Men boyumy, stolun

:) Men boyumy, stolun ulygyny hem aytsan sana telpek goyjak.

iki paragrafada goshulyan,

iki paragrafada goshulyan, yazmaga yaltanip otyrdym. Telpegim bolsa bererdim.

Aý surat diýeniň daş

Aý surat diýeniň daş keşbi görkezýä, owadan bolsaň adamyň kellesinde bir pikir döredýäň, isleseň islemeseň! Dogry dälmi?
Hem suraty goýjak, hemem özüňem owadan bolup, şol owadanlygy nädip görmez ýaly etjek?!
Bu mümkin däl, bu diňe türkmen üçin däl, hemme millet üçin.
Beý diýsem, derrew birahat etmeli diýdigim däl, ýa gyllyk akmaly diýdigim däl, ýöne owadan bolsaň şol owadanlygyňy görjek tapylar, mundan nirä gaçjak?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ol surat babatdaky

Ol surat babatdaky pikirlerimizi soranok, "Surat goymak" baradaky pikirimizi sorady..."Entak chykmadyk yovshanyn ashagyna tovshan gelse nahili bolar ?? " yali soragdydaray....

Dine erkeklay anyrda :))

Dine erkeklay anyrda :)) Turkiyedaki oglanlaryn ve gyzlaryn bile dushen 1'je suratyny hem gormedimay, gen dalmay birhili ??!!

O nahili yadyna düşenogay?

O nahili yadyna düşenogay? Palaw, üyşmelen diyilse birinji bilen sen gideli diyip ketek edip başlayan :D...
Surat bar, jajegin içinde(USB drive :D), gerek bolsa bereyin.
Sen ol yerde name üçin maykalyja oturanyny soradyn. Jogaby:
Hemmeler gitmek bilendi, tayyarlanyp çykyp baryardylar, sen bolsa "3 güni sowman(geçirman) çykjak dal" diyip otyrdyn :D..

iki surat hem exactly

iki surat hem exactly menzesh nokatdan alynypdyr, stereo gorup bolanok!
Fotoparat shtatiwda durdy gerek?!

Gorenlerinde name ?? Enesh

Gorenlerinde name ?? Enesh ovadan ekenda, name uytgeyar ??
Sana nayejjat edyan yali dushunayme how Bayram aga, yone sholaryn soraglarynyn manysyna, anyrsyna dushinjek bolyanim uchin sheyle "Conflicting approach"'da sorayan...Tersinden gaytmashak'daray.

Gyzsyz okap bolanokmy?

Gyzsyz okap bolanokmy? Gyzsyz şagalan edip bolanokmy? Ha Mergenjan? "Olmazsa olmazlardan" my gyz? Şolary biraz rahat goysak, degmesek şol jandarlara, naderka? :D

Birem gyz b/n düşülen surat goysam Atamyradyn açan blogundaky yaly bolar-da, REAKCIYALAR..
Nama gerek?

Ey palaw iyesim gelyarey

Ey palaw iyesim gelyarey yaman 3 gun bari dogru durust nahar iyemmok :( 60 kg dan 57.5 inipdirin...
Wah o Ejemin mahriban elleri bilen bisiren palawlary yadyma dusyar.;)

Ey Tagan hani sabrazim edelide onki yaly uyselide Tm palaw bisireli Kasym yaman gowy bisirya :)

Enesh yokmay bu towerekde gyzlar hasam gowy bisiryarler.:)

PS:Ac bolsan kellana gowy isleyar ekeni dun hoca garasylman durka quiz etdi welin 30 min quizi 15 dak berip derrew cykyp gaytdym(onler zordan yetisdiryadim :)

Stereo gormek name diymek?

Stereo gormek name diymek? Sen "tracking" etjek bolyanmi? On üçin iki surat az bolaymasa. Bir hem track etmek üçin nokatlar yok ahyry.

Fotoaparat tripodda, stable durdy.

Hahah..A sen oz reakciyana

Hahah..A sen oz reakciyana "normal" zatdyr oydyanmi ?? Men onsonam "1'je" surat hem gormedim diydim, t.e. siz dilleshen yali "gyz bilen surata dushaymalin" diyip, yogsa men gyzlar bilen hem, gyzsyz hem surata dushmekde hich hili uytgeshik zat goremok...Gyzlara jandar hem diymehow, gaty gorerler :)))

Atamyrat hem govy etdi ol suraty goyup, goy adamlar sholar yali reakciya bermezlige ovrenishsinler, hachana chenli gyzlardan gachyp gezjek biri birzat diyer diyip ??? Biz kime hasap berjegimizi govy bilyas, senin ya-da menin yalilaryn hasap soramana haky hem yok, galyberse-da 1 adama hasap bermek islegim hem yok...

Quiz-da palawyn suratyny

Quiz-da palawyn suratyny çekmedin dami? :D

Kasym edeli diyda, yene 4-5 yerden "bolyar" jogaby alsak edaymeli bolar. Gyz hökman dal, özümiz bişirip bilyas + olara açgözdigini görkezjek bolyanmy? Hapyr-hupur bolyar, çemçani yalap oturmaly bolyar(sen yanynda otursan) :D
Çyra sönayse çemçan bilen gözümi köwlap alarsyn, garankyda :D:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Balkan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gulkunch..."

Ol hasap berjegin sana "Name

Ol hasap berjegin sana "Name üçin şolar bilen "gezme geregi duydun"(:/), halal eden zatlarym azmydy, etme diyen zadyma yanaşdyn" diyse nadersin?

P.S.
1) Salam-selime garşy dal, sinema hem hökman dal, artykmaç.
2) Zyna etman diyilenok, "yaklaşmayın", golaylaşman diyilyar.
3) "Nefis daima kötülük ister" (Nebis hemişe erbetlik islar)

P.P.S. Dogry aydyan, herkim ÖZ hasabyny berer. :)
Başga zatlaryn hasabyny berip biljegimi bilemok, etman onup bilyan zatlarymy edip gyzgyn demirin üstünde durasym gelenok, özem ayakyalanaç. :D

Hazircek boley senem lak luk

Hazircek boley senem lak luk atyp bilerin bovenjik yaly:)

Tagan wrote: Name üçin

Tagan wrote:

Name üçin şolar bilen "gezme geregi duydun"(:/

"Gezmek" diyip nama aydyanini bilemok, yone gatnashmak manysynda ulanan bolsan onda "Turkmenistanly bolandyklary ve hem olaryn, hem-de oz oy hesretimi gidirmegim uchin" diyip jogap bererdim...

Tagan wrote:

halal eden zatlarym azmydy, etme diyen zadyma yanaşdyn" diyse nadersin?

Name uchin halal zady "etme" diyilenlerin hatarynda gorkezyan ?? Nirede yazilan "Gyzlar bilen gatnashmak bolanok" diyip ?? Sen belki "zynaya golaylashman" gatnashyp bilyan dalsin, yone bilyanlere bir gyshyk gep aytma, galyberse-de Gurhan'daky zatlary oz isleginche, oz takva'ncha dushundurme adamlara..Sen gyzlar bilen vopshe gurleshmek islemeyan bolsan oz ishin, oz takva dushunishin, shona gora-de sogabyny alarsyn, yone shol yokardaky "Etme" yali sozlerine uns bermegini hayisht edyan, oz pikirini kitaba goshan yali bolmasyn ol...

Haha

Mergene
Mena shol yere ing kop yazanmykam diyyan.Meng yazanlamyng ol seng diyyan reaksiyang bilen baglanshygy yok.Men yone bir guleli diyip yazdym.

Hahaha

Tagana
Guldiribildingay...

ha..onda bardaki gyzlar has

ha..onda bardaki gyzlar has owadan bolany üçin suratlaryny goyanok??
yada owadan bolmanlygy üçin..
düşünmedim bayram akga :D

Murik, özümem

Murik, özümem düşünemokhow... aýal halkyna düşünmek kyn.
Ýöne men olaryň kellesinde näme pikir bardygyny bilýänmikäm diýýän. Olar "suraty goýsam nähili + we - bar?" diýiň soraýalar we şeýle netijä gelýäler:
1. Owadan bolsa
+(owadan bolsa)
1. Bir topar oglan owadanlygyma şaýat bolarlar. Belki halany tapylar. Aralarynda gowja oglanlar köp, belki dwijeniýa etse bolar geljekde ;).
2. Aý ýöne-möne gyz däl men, bir görsünler nähili perizat bilen oýun edýänlerini
3. Aý içim gyjyklaýa, emendiresim gelýä bujagaşlary
-
Ýöne şu aşakdaky minuslar sebäpli goýanoklar:
1. Aý men kän owadan däl, at dakjak tapylar.
2. Aý at dakmasalaram sowaşarlar, men häzir has gyzyklydyryn(pole position'da :D)
3. Aý maňa tesr düşünerler, özümi öwjek bolýamyka diýerler
4. Görünjek bolýamyka diýerler
5. Aý maňa edepsiz diýerler, ýa meni akylly görmezler suradymy goýsam
Ine gyzlaryň pikirleri :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

hmm

Mergen, senin hem pikirine goshulyan.
Eneshin hem pikirine goshulyan.
Merwezinin pikirine-de goshulyan.
atdashyn pikirine-de goshulyan.

PS: Menki bir maslahatdy, gyz-oglan gatnashygyna kes-kellam garshy cykyan yaly aydypsyn, beyle dal. Gyllygymy akdyrjak bolsam, TC-de kop akdyrmaly adam men.
Onsonam, biz yash ynsanlar, sen ya bu bolmasa-da o diyen biri cykyp samsyklyk eip biler.

Galyberse-de, senin yetishen shertlerin bn menki den dal, agyrrak yazyan umuman, ayratynam, kabir sozlerin. Munyn ucin menin edip biljek zadym yok, yone bashyna getirip biljek netijelerini ya sebap boljak zatlaryny ayt disyen, onem aytdym , yene-de aydaryn
Sayty dini zatlar bn dolduryp olduryan diymejeginizi bilsem, ayat we hadys mysallary kan, yene-de yenilleshdirip peydaly boljak bolyan bu yerde. Hic kimem mejbur dal!

Türkmen gyzyda...

Türkmen gyzyda... näzlenip, näzlenip eräp akaýmaly, başga hili bolanok! Onsoňam bolşundanam akylly görünjek bolmaly... :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

damping

damping diyip shuna aydylyan bolsa gerek.

:)

Zato original surat :) hahaha

ay BTTM-da. işsizay sen.

ay BTTM-da. işsizay sen. okuwyny oka. bratogyny masgara etme...:) sakın sowunme yaman yakyn adamyndyryn....OK????:)

Kime

Kime aýtdyňaý?
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

yok beyle dal..

Aklın yetyan yerine çenli aklın bilen.Aklın yetmeyan yerinden sonuna bolsa pul töleyan..
It means you will be rich as you clever,intelligent.. mısal surattaki yalı..Aklın yetip türkçe düşünsen 1 Lira ..düşünmesenem 2 Lira..

türkiye giriş 1

türkiye giriş 1 milliyonmu:))))))) ha ha ha

Pyragy-ca bilseng sozlayse

Pyragy-ca bilseng sozlayse bolar,emma manysyz sozlangden dinglap olening has gowy bolaymasa

yokhow, men suratyma 3 yil

yokhow, men suratyma 3 yil dagy boldy. Sabyr et tazesine dusheyin. Onson goyay
PS Suraty ibererin yatlatsan

Oglanlar köplükde,gyzlar

Oglanlar köplükde,gyzlar azlykda.Belki tanayan bardyr.Nama gerek goymak.Nirden bu soragy sorayipdirin?!

52

Eneshtm wrote:

Oglanlar köplükde,gyzlar azlykda.Belki tanayan bardyr.Nama gerek goymak.Nirden bu soragy sorayipdirin?!

Bizi hem tanayan gyzlar bara barik giryan.Elbetde özünüz bilyaniz.

Biz name "Gyzlar vs

Biz name "Gyzlar vs Oglanlar" bolup urushyasmy seni tanamyzda 1 zeper yetirer yali ?? Ynha seni gorduda birisi, ya-da butin sayt, nameler uytgeyar senin uchin ??

Vahaha...Agajan sena hakyt

Vahaha...Agajan sena hakyt "pacan Pushkin" bolupsyn, yuzin beter yash :D
Ynha menin normal suratym, 2-3 hepde on webcam'de aldim, gorkmashak yokdyr :)...

Aý hany goh

Aý hany goh etmäňeý!
DARGAŇ! :D
A surat... görmän yören zadymyza görkezesiň ýokdurla... Keýpiň tutsa goý, bolmasa hem zyýany ýok! :)
PS Men fotapparat alsamam hiç ulanamokda :(

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Ay ichin yanya-da how, bar

Ay ichin yanya-da how, bar goyyan zatlary hem 1 surat velin, "Men size 1 million dollar bersemmikam?? bersem name edersiniz ??" yali soraglary sorayalar...Dushunemok shular yali gyzlara, "gadrymy gachyrmayin" diyip durkalar tersi bolyan yali..Menina seredesimem gelenok ol goyuljak surata, uje burnymyzdan getirildi :))) Minnet--in yigrenyan zadym !!

hiiiiii!!!! bu name toba

hiiiiii!!!! bu name toba toba. tuf tuf tuf!(yakama tuykuryan) :D

barde surat barmykan diyip

barde surat barmykan diyip geldim.hic surat yok ekeni.

Men taze fotoapparat aldym,

Men taze fotoapparat aldym, nesip bolsa birinji gun alaryn elime! Shonda surata dusherin, sebabi ol ochkisiz gezen wagtymyn in sonky suratlary bolar :(
Shu gun goz doktora bardym, hem begendirdi, yone azajygam gynandym. Begendim, sebabi "gozlerin onat" diydi. Azajygam gynandym, sebabi "indi ochki dakmaly bolarsyn, bolmasa git gide kuteler" diydi. Yalnyshmasam -1.25. Gaty erbedema dal diyyaler.

Men bola :) saglygynyz!

Men bola :)
saglygynyz!

5-Istanbul Futbol Turnirinde Bursalona :)

Men ayagym 2 gunluk gipslidi shol wagt, oynama yshky bn gipsimi zynyp ayirypdym, yone catlak kirilmasin diyip bizin toparyn oyuncylary meni oynatmadylar. Netije Ankara birinji turda 3-1 yenildik, bahbit bolsun! Yzyndan Kredi Yurtda Cempion bolduk, men hem gatnashdym :)

Menem shol toverek ochki

Menem shol toverek ochki dakyan... Chep tarap -1.5 , sag tarap -1.25 ... Ovrenishersin Bayram aga, onson hem ony hemme vagt dakmak geregenok bular yali kichi nomerlerde, yone cinema'da zatda ochkisiz govy gorup bolmaya..

surat

No image found.

:)

Ata aga sol turnirde 1. yeri kim eyelapdi yadynyza dushyami? :))

6-Uludag Uniwersitet, ilki baramyzda - 98

Şükredin, menki çep: -5

Şükredin, menki çep: -5 sag: -4.5 :D
Poçti kör :D

ﻦﻐﻂ

a

Munung nirededigini aytjak dal.Hany biljek bolung.

telpek? =))

telpek? =))

Atamyrada

Mena dushnen daldirin name diyjek bolanynga.

Balkan wrote: Munung

Balkan wrote:

Munung nirededigini aytjak dal.Hany biljek bolung.

Menem niredediginin suratini goydumda.

A???

Atamyrada
Ol yokardaky surat burguding surady.Sen telpek diyip telpek almak uchin yazan bolsang,onda sanga telepk yok.Birinji bil meng nirede duranymy.:)

Bildim dalmi?

United States, Washington DC, Pershing Park, Pennsylvania Ave. & 15th Street NW, Treasury Department'in yani.

hmm

hazirlikce bular kopi bn yeter, goreniniz ucin sag bolun!

Ay shu -1.25 chydaymaly

Ay shu -1.25 chydaymaly ekenimay, barladanym uchina 145$, ochki uchinem 182$ sowdum. Borlay, azyndan yuregim yerine geldi.

Gelenime gora surat bar

Gelenime gora surat bar ekenow. Men barik geljek bolsam 2 minut gerek bolyar.
Koment dolup gidipdir.
saglygynyz!

Girmegin 2 minut alyan

Girmegin 2 minut alyan bolsa, suraty achmagyn nache min. alyar ??

No:#1, in halayan

No:#1, in halayan suratym..:D

sagdan 2nji gara saçly men..(gyzyn yanyndaky)..
elime seredin ..:D
şu dört çaga bolup oynap yördük..
onam gonşy ors, fotosuratçy geçip baryardy.. özem welosipedlidi..
we durun, surata çekeyin diydi..
we çekdi.. sonra surady öye getirip gidipdir..
yer:Balkanabat, kw 13, 92-93 yyl..

Telpekler (1 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • aA 4 telpek goyyar we yazyar: "«sumuklijelerin» hersine bir telpek"

Ay bolyar hayirli bolsyn

Hayirli bolsun diyilyar mi?Hawa seyle diyilyar oydyan.Seninki yone seyle gozin beterlesmez yalymy?Insallah hayir eder basga name diyjek.Ay hayirlisidir.(turkmencesini bilemok)

Bir gezek acsan son shol

Bir gezek acsan son shol suraty 2 gundagy saklayar oydyan Mozilla. Bir gezek gowy garashsan we hemme surat acylyp bolsa shonda basymrak bolyar. Son tazeden acanda yene garashmaly, garasmaly, garashmaly, garasmaly, garashmaly, garasmaly, garashmaly, garasmaly.
saglygynyz!

: )

Hahahaha. Çyndanam gawy surat. Özümi kiçeldip siz bilen oynasym geldi. : )

Bobik diydinmi?

kw 13 bamay, mikrayonmu

kw 13 bamay, mikrayonmu ya-da?

Nämehow ölüp galan temany

Nämehow ölüp galan temany dörüp tapyp ýazýaň, gaty halaýaň öýdýän suratlary. Bolmasa özüňkilerem goýaý
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayram aga, sen US'de shol

Bayram aga, sen US'de shol puly kop goryan, men Rumyniya'da hallyma 110$ berdim ochki uchin, TM'de-de arzan dal govy ochkiler, 80$ toverek...

konya_mevlana turbesi

Shu yerde YL-lerin Ruhnama we oz ugurlary boyunca konferensiya bolupdy we her shaherden 10-lap, 20-lap TM talyplar gelipdi, uyshup dushdik, talybyndan temsiljisine, myhmanyndan oy eyesi wezipedarlara cemli bar!

Me onda sana silkme telpek.

Mena yokarkyda telpek gormedim.
Yone ine telpek:

saglygynyz!

with a single word "super"!!! :)

Atamyrat tuveleme, Gul yaly... site'i haladym....

Eý waý...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Merwezi sana sagbolsun

Merwezi sana sagbolsun aydyan. Tuweleme gowy tem acdyn, ary cozan yaly zoddylar :)
saglygynyz!

Mergene

WTf but :((((--->>Bu "what the f***"my?
Doly yazarlangda herkim dushuner yaly:):)

hmm

kamahal cyzykdan(serhet-ayatyny kop yerde yazdym) cykmak hem gowy dal-how, sheyle erbet sozyn yeke harply "hint(ipucu)" hem kop agzalaryn dushunjelerine tasir edip biler. Elbetde, bolyan yerlerimizde dolup yatandyr welin, bu arassa sahypada yazmagyna sebap dal-a, Balkan jan, hayish, indi yazmaweri!
Sag bol!

Shuna gysgaltma diyilyar

Shuna gysgaltma diyilyar Balkan, dushunmeyan bolsan wikipedia'dan ya-da yene biryerlerden komek sora, internet'de oturyanlar bilya bu sozi, bilmeyan bolsalar olar hem komek sorap biler google'den !!

Ine mendenem täze suratlar

Ine mendenem täze suratlar we bir köne. Könäni goýmagymyň sebäbi, täzekde saçymy aldyramsoň, deňäre bir standard bolar!
:)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bir däl, iki säny köne


---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Indi bolsa täzelerden.

Indi bolsa täzelerden. Fotoapparadam aýda-ýylda ulanaýyn diýdim ;)

Öz-özümi duşda surata alaýmasam, meni surada düşürjek jandar ýok :(
Şoň üçin suratlar bir tipli, bagyşlaň! :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Munda mähirli boljak

Munda mähirli boljak bolýan, azajyk ýylgyrýan... ýasamada ýöne :D

Ine gözlerim, adam gara köp seredenok içine :)
Gözümdäki tegmillere üns beriň! Nämedenkä?!

Maňlaýyma serediň, saçym kel bolup barýa... :(
Şu gün surat almak güni boldy, "surat ber" diýene iberer ýaly aldym bir topar. Köýnek geýmek ýatdan çykypdyr :(

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

gymyldayar!!!

Onem biri hor birini gorup cybykdyr oydipdir we "Huday kessiney gymyldayarey" diyenmish!!!

BAy, tuweleme, dil

BAy, tuweleme, dil yetirmekde hemmaniz okde bolup chykdynyz. Goreli sizinem syratynyzy, boyunyzy!
Onsonam political correctness diyen zat bar, ya beyle zat bilen tanysh dalmi?! :)
Ay borlay, siz yaly hem az dalow...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

egin-eşik geyaymeli-a yada

egin-eşik geyaymeli-a
yada otagyn içinde yalanaç gezyanizmi?))

Hawa, otagyň içinde yssy

Hawa, otagyň içinde yssy bolsa ýalaňaç gezýän :D
PS Ýalaňaç diýsem, ýokarky bölegilaý...
---------------------------------------------------------
Lak-luk atdym dalak iýdim,
Gagyldap oturan gargany iýdim...

Laptopymy hem görkezeýin

Laptopymy hem görkezeýin diýdim, ýeke begenmek gowy dälä! :D
Laptop geleli bäri desktop tozan basyp ýatyr, sebäbi indi başga "söýgülim" bar! :D

Ine söýýänligimem, edil gyzlara bolşy ýaly, aram-aram ýatladyp durýaryn! :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

dell

yalnyshmasam inspiron9400, 17 inch, wide screen, free skin (eger tomus alan bolsan)... gowy goryan su komplary... TR de price/performance in amatly laptop secildi (inspiron 6000) :))

ewwwwwwwww

ewwwwwwwww

Gaty yurek bulanjymy?

Gaty yurek bulanjymy? :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Aý şu günlükçe

Aý şu günlükçe bolarlaý...
Meň kelläme bir pikir geldi. Eger youtube'e klip upload etmek kyn bolmasa fotoapparadym bilen özümi wideo alaýyn diýýän. Şol ýerde bir topar gyzykly gürrüň edip, ýaşlary hem şu ýere çagyraryn, hemem "dogry ýola"! :)
Ýa sögünip, öz edişim ýaly edip, birlik goýarlarmyka?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

:)

Ay, bu bolup yorshune 1-ligem kan gorerler sana :)
Tuweleme, boyun cyndanam sheyle osen eken, hakyt uzynja bir cybyk-da:)
Men biraz gapdallykgan hem osdum, shonun ucin kan bir boyumyn uzynlygy bildirenok:)
Suratlary gorup guldim-ay, senem men yaly ekenin, 1 tapawudymyz, sen ayna seretdirip alyan,a men bolsa ozume:)
Laptopyn(soygulin) yene 1 gezek gutly bolsun!
Menin hem gorkunc suratlam bar welin, barik goymayin, goren ozunden gidermika diyip gorkyan :)

Quote: Menin hem gorkunc

Quote:

Menin hem gorkunc suratlam bar welin, barik goymayin, goren ozunden gidermika diyip gorkyan :)

Eý waý... näme, şu suratlarymam gorkunçmy?! :D Baýboow... şular gorkunç bolsa, şu ýere goýmadyklarym, özümiň "biderek" diýip delete edenlerimi görseň näme diýerdiňkä?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Yamannnnn gorgunch '

Yamannnnn gorgunch ' diyerdida :)))
Yone suratda mena gorgunch gormedim, gaharjan hem dal beter...

Wah shunada sag bol! Indi

Wah shunada sag bol!
Indi biri bir zat diyse soguneyin diyip otyrdym :D
Walla, surat goymasan durshuna gep, goysanam "gorkunch" ya-da "gymyldayar" bolayya...
Ay moonwalker sapagynda gechen daldirda "sypayichilik" ya "political correctness" diyen zatlary. Bir zat diysema "ay entek gechmediga ony, mugallym" diyer diyyan bolmasa, dilim gijap dur shu wagt! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Men senin govnun uchin

Men senin govnun uchin diymedim how "gorkunch dal" diyip, sheyle pikir edenim uchin yazdim...Gorkan vagtym "guk" diyerin :)))

otunc

Bayram jan, bagyshla, gaharlandyrayipdyrys, menin beyle niyetim yok-la, "menin hem sheyle gorkunc suratlam bar" diyemde, sheyle bir gorkunc suratlam bar diymekcidim, "menin hem..." bolup giden eken!
Ay, senin yaly syryk boyly yigit hemme gyzlara yetdirmez, shol sanda, menin hem boyum senki yaly:
Beyle owadan yuzli, pak gowunli, acyk sozli, onat sowatly, kicigowunli, hemmelere peydaly, payhasly sozli, we sh.m. onat sypat we hasiyet we bilimi bolan jigimin barlygyna sheyle bir guwanyan, haysy gyz senin yaly jigimi gacyrar, men-a sheyle bolsa, elbetde, dushunip bilmerin!

M we A

Quote:

Shuna gysgaltma diyilyar Balkan, dushunmeyan bolsan wikipedia'dan ya-da yene biryerlerden komek sora,

Mergen aga, men bilyanlay ong gysgaltma we name diymekdigini,bilmeyanler bar bolup biler,doly yazay diydim:):)

Quote:

kamahal cyzykdan(serhet-ayatyny kop yerde yazdym) cykmak hem gowy dal-how, sheyle erbet sozyn yeke harply "hint(ipucu)" hem kop agzalaryn dushunjelerine tasir edip biler. Elbetde, bolyan yerlerimizde dolup yatandyr welin, bu arassa sahypada yazmagyna sebap dal-a, Balkan jan, hayish, indi yazmaweri!
Sag bol!

Bagyshla Ata aga!

Bayram

Yuzung gaharjang dal how seng.Gozungem gorkunch dal.Name gyzlar sizi kyrk gun gaytalap ynandyrdylarmy?:)

Yokla, gyzlar at dakanok.

Yokla, gyzlar at dakanok. Mumkin sypayichilik edip at dakyan daldirler, yone "seni hasiyetin uchin gowy goryan" diyyanleri kan boldy :D
Ay mumkin owadanlyk yoklugyndan pahyrlar hasiyetimi owmeli bolyandyrlar :D
A gaharjanlyk barada bolsa... barde mugallymchylygy owredyan sapaklar boldy, shonda "sen gaharjan gorunyan, okuwchylaryn senden gorkarlar" diyip bizar etdiler.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Bayram:D sen tuwelemay:D Her

Bayram:D sen tuwelemay:D

Her hili bolup dusupsun:) son su suratlaryny ozunem gorup gulermikan diyan:D

Iň gyzykly ýeri, şu

Iň gyzykly ýeri, şu goýan suratlarymyň hemmesini özüm aldym! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

:D

Tuweleme surat baryny goyupsynyz, menki artykmach bolar,onem oglanlan suraty yetik eken. :D
Chyndanam dine oglanlan suraty bar lay barde

sorry

Sorry, Maysa goyupdyr suradyny

hmm

gyzlar-a dushunyas welin, oglanlarynky name boldugy!?
Goyunda taze "suratlar-3" blogyny acyp goymadyklar:
1- ya sizem gyzlar yaly cekinyanizmi!?
2- Nadip surat goymalydygyny bilenzokmy!?
3- Komp-da suratynyz yokmy!?
4- Wahshi jazibenizden(owadanlygynyzdan) tasir aljaklar kop bolar diyyanizmi!? :)

Ay, shu yere ya taze bloga surat goymashak edin, hic surat goymadyklar!

Men barde yene-de surat

Men barde yene-de surat goysam nahili bolarka ?? Siz shuna nahili seredyaniz ?? Gyzlar gep chykarmazla ha ?? Abrayim hem gachasy yokla....Siz name diyyaniz, goyayinmi ?? :))))))))

ha-ha-ha

Mergen, kabirlerine dash atmakda sheyle okdele-how, ya seni hem oweyinmi :) Menden-a goymazlyk barada "-" jogaba garashma:)
Bir gezek boldy ol.

Gyzlaryn niresi artygay

Gyzlaryn niresi artygay menden ?? Name uchin olary goramak uchin "goymasanyz govy bolar" diyyan, a mana diyenok ?? Mana gyzlar azar berse name onson ??

yallakylyk edeyin :)

Sana yrsarajak gyz entak enesinden dogmady :) (TC-den terjime)
Gyzlara welin, yrsarajak kop tapylar.

Hokman yr saramak dala,

Hokman yr saramak dala, gyzlaryn 1000
hokgasy bar oglanyn bashyny aylamakda, birden
sholaryn birini experiment edaymesinler mende :))
(Men yokardaky post'y Enesh'e zada gorkezmek
uchin yazdim, goy gorsun nahili gelshiksizdigini 1
yonekeyje etjek zadyn suvuny chykaryp, adamlaryn mozgisini
pudralap, birgiden sorag soramagyn namedigini..)

OK

Dushundim, yone agzalaram ynsan, senin oykelap(gaharlanyp) bilshin yaly, her 1 agza-da sheyle yagday bolup biler, oykeletmesek gowy bolmazmy!?

Men name uchin oykelayin ??

Men name uchin oykelayin ?? Men name olaryn suratyna zarmy ?? Namame gerek ?? Ve gaty gorseler gaty yerde otursynlar, ozlerine namedirin oytmesinler, eger goymajak bolsa duybinden gurlemesin, 70 sany jogap post alyp, in sonunda-da "Menin ol suraty goymak aklymyn ujundan hem gechmandi" diyya velin adamyn ichi yanya-da how...Gabra sorayanmi diysene onda, bizin vagtymyzy alyp, shonda-da oz "surat goymak" baradaky pikirini uytgetmejek bolsan ?? Biz name eshek bashymy bosh yere yaziship oturar yali ?? 1 gorsena ozleri gygyryshyp yatirlar "gyzlara den mumkinchilikler berlenok" diyiship, a surat goymashak boyuncha nira gitdi ol "den bolmak" islegi ?? Biz goyyas, olar name uchin bizche bolanoklar ?? Adam 1 diyenli bolmaly, eger ozlerini kabir temalarda oglanlar bilen den hatarda gormek isleyan bolsalar(okamak,oglan saylamak ve etc), onda bular yali biderek temalar'da-da ozlerini gyzyl etjek bolmaly dal, sebabi biz hem poslan demir dal !!! Turkmenche-de muna "Nama g*tunden artdiryan" diyilyar, bilemok siz taraplarda ulanilyarmi ya-da yok!

yagday

Mergen, elbetde, yazan kop zatlarynda sen hakly bolup bilersin, yone hemmelrden shol 1 yagdaya garashmak, elbetde, yalnysh.
Gyz bn oglan den dal, muny senem beylekilerem onat bilyar.
Birem, sheyle agyr commentlerden, elbetde, agzalar tasirini we ozlerine dushen payi alyalar, senin "mana name?" diymegin bolsa, yalnysh! Men tasdan shu yerden gidyadim, gaharyma, gaharlanyp gidenler bar bu yerden, gaydybam gelmediler. Senin yazan agzan hem belli wagt aralygy bn gelmandi, bu zatlara-da sen "mana name"" diyip bilersin!
Biz surata matac dal, yone agyr yagdayda aytmaga-da matac bolmaly dalmikak diyyan. Mergen jan, azyrak yenil yazsan, sheyle onat bolmazmy!?

Ata aga, adama 1 gezek

Ata aga, adama 1 gezek dushundiripjik aytmak bar, sonra sypayichilik bilen dushundirmek bar, yone yene-de, bizin 70 postymyza "bosh" sheklinde seretse, men shundan son hem "yenilrak" yazip biljek dal.. Onsonam bul durmysh, adam her ozune yaramayan sozi eshideninden son ol yeri tashlap gidyan bolsa, onda bu ol adamyn entak durmysh'dan name isleyanini bilman, ozune-de govni yetmeyanligini gorkezyar, yogsa garshydakynyn post'yny, oz pikirlerden yokary goymaz hich kim......
Men agyrrak yazyan, sebabi bizar boldum shu "gyz-erkek" tapavutlaryna barmak basyp durmalaryndan, ve nache yazilsa-da, taze 1 post bilen barsyny puch edyaler...
TTM'ler babatda-da aydipdim shu zady, gyzlary oglanlardan gizlemek arkaly aljak yolun bolmaz, olar yene-de ederler islan zatlaryny ve sen dine ol etmeli dal ishi has gyzykly hala getirersin, 1 soz bilen aydaninda, Curiosity'sinin ashagyna odun sokdugyn bolar !!

dogrydyr

Mergen, men sana duypli yalnysh diyemok, bilyan, biz hem cig suyt emen ynsan, etden we sunkden ybarat, melekler yaly dal, yone, bizin in uly mugallymymyz bolan Pygamberimiz:

Tutanyerlilerin(adamkarciligin) in beyigi, senin bilen aragatnashygyny kesen shahsy gozlap tapmagyn (we habarlashmagyn), seni matac goyana (komek) bermegin we sana haksyzlyk edeni bagyshlamagyndyr!

diyipdir, nace nebsimiz guyclem bolsa, nace erkimiz ejizem bolsa, nace sheytanymyz heshelle kaksa-da we wyjdanymyz nace jebir cekse-de, biz yokardaky hadys we yene shol Mubarek Zadyn(SAV) owredyanlerini amala ashyrjak bolmalymykak diyyan!

Ensalla, elinden we dilinden hic kime ziyan gelmeyshi yaly, tersine, hemmelere peydaly kamil ynsan bolarys diyen umyt, arzuw we dileg bn!

Menin yokardaky yazishima

Menin yokardaky yazishima "Adama yaramasa-da, govnune degsen hem, utandyrsan hem, 1 zat ovretmek" diyilyar ve bul koplench adamyn yadindan chykanok, sebabi adam ozune aydilan yaramaz sozleri govy yadinda saklayar, govy sozler bilen deneshdireninde...Eger kellesi ishleyan adam bolsa(Enesh'inki bay ishleyara..), menin yazanlarymyn manysyna dushunjek bolar, sozlerin nahili yazilishina dal !!

ensalla

Eneshtm ginirakdir, men yaly dar daldir, ensalla, doly manysy bn senin yazgylaryna dushuner we yoakrdaky hadysly post boyunca hereket eder!
Her hili dushundirish ulgamy bar, 70 bolmsa 71-nji eken onda yokardaky ulgam!
Mergen jan, bilyan-a, ynsanyn nebsi bosh duranok, ynsany jylawlap at edip, it edip munyar, gorgulisi bolyas onun sheylelik bn.
Men shol yagdaya yene 1 gezek ayna tutmak isledim!

ay

Jemal wrote:

Nama ****** artdyryan...

ay, gowy zad-a dal welin, biz tarapda kan aydylanokdy beyle soz, aydylmany hem gowy, yone shuna menzesh nace gowy bolmadyk sozler bardyr.
Onadraklaryndan biri: "Name, icine depyami?"

Quote: gyzlar-a dushunyas

Quote:

gyzlar-a dushunyas welin, oglanlarynky name boldugy!?
Goyunda taze "suratlar-3" blogyny acyp goymadyklar:
1- ya sizem gyzlar yaly cekinyanizmi!?
2- Nadip surat goymalydygyny bilenzokmy!?
3- Komp-da suratynyz yokmy!?
4- Wahshi jazibenizden(owadanlygynyzdan) tasir aljaklar kop bolar diyyanizmi!? :)

Ay, shu yere ya taze bloga surat goymashak edin, hic surat goymadyklar!

"Bet" kakdyryanay Ata aga

Yok yok, oldurseler hem

Yok yok, oldurseler hem goyayma suratyny Rejep, gadryn gachyamish beytsen, sen oz gadryny gora :) !!

:)

repa, bagyshla, elbetde, men we biz hem sizlerin suratlarynyzy gormek isleyaris, islemek "serbest" bolsa-da, almak beyle dal-da :)
PS: Suratyny goysan, elbetde, begenerin!

:D

Onaryanay Mergen :)

Ata aga ucin

Ay Ata aga surat problema dal-lay, janyn sag bolsun, gereginem surat bolsun.

(No subject)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Sana goyjakdym, yalnyshlyk bn Merweza gidipdir, al sana-da! Yone beren sozuni tut, ayneksizem suratyny goygunyn! :)"

ey way:D Kawagtlar bize de

ey way:D Kawagtlar bize de iber howw, yat boldyna:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Yokardakyn gorunmedi mende, ashakdakyn gorundi, bah, ayneksizem birini goyawerei, bolanyna gora, al, sana telpejigem bereyin, geyip dushersin! Sag bol, repa!"

beh mator hem surup

beh mator hem surup bilyanizmi? :)
saglygynyz!

ok

Bor Merwezi kayarym ibererin sana-da.
Ay yok Agajan, motora surubilemok, owrenjegem bolmadym dogrymy aytsam. Bardaki bolsa,yone surat uchin munen bolaydym.
:D Sen diyeninem goyarys Ata aga

repa

Repa, sag bol, yatlanyn ucin, sana diyip beren telpegim sawlik bn giden ekeni Merweza! bu babatda beyleki blogda yazmakcy, nasazlyk diyip:)
Sag bol!

he he

Bor lay Ata aga, telpekdirda walla. Shu wagta geregem dal, sachym zayalanya shony geysem :D

Raleigh (North Caroline

Raleigh (North Caroline state capital)

-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Balkan, senem 15$'yna

Balkan, senem 15$'yna gysganyp, sachyny kicheltman aylanip yorsunmi ya ? :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • garabekewul 1 telpek goyyar we yazyar: "menina oyde mashinkam bar, nulowkada gecayyan,osse:):)"

alumni o7 or 06? btw nice

alumni o7 or 06? btw nice pic

Bah, mende-de 1 taze surat

Bah, mende-de 1 taze surat bar velin, goysam goz degirayerlermika ??

1.Sen shu wagtky sachy

1.Sen shu wagtky sachy gormeding.:)
2.Name sheyel owadan dushdingmi surada?:)Gyzlar bir zat diyse zyyany yokla,oglanlar bir tel.no soramasa bolyar senden.:)Hany goy goreli.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Gep menin urotlygymda

Gep menin urotlygymda dallay, yone name b*k goysamam gyzlar yali gyzyl edip goymany ovrenjek :))

Shola gowy

Shola gowy taktika:)Pah,menem okunip otyn soraman goyupdyryn diyip.:)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Kyn gorsen men goyup

Kyn gorsen men goyup bereyin, mergencan@gmail adresine iberay, ozum resize ederin ve bare goyarin !!
Ya-da, www.imageshack.us saytina upload edyan, anyrdaky "direct link" yazilanini shul yerde [IMG] ve [/IMG] arasynda goyyan !!

al onda

Mendenem bir surat
(Ata aga,ayneksizdir :P)

minnetdarlyk!

Bah, repa, pacak edip dushupsin ekenin-a, biz yalylar-a agzyny acyp analyp sereder:)
Telpek berjekdim welin, sen birinjiden-a kan beyle zatlary halanok, ikinjidenme, sende kan eken-a :)
Suratlar ucin sag bol, ayratynam, ayneksizi ucin:)
Menki gerek bolsa welin, shu sahypada "ite dokun" diyyalermi TM-ler :)

Bayram aga yene bir gezek

Bayram aga, yene bir gezek sagbolung!Shu gun mekdepden gelsem kitaplar gelipdir.Ichinem achyp gorman surada dushdum.:)

-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Yene bir

Yene bir surat:

-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Sach diyseng osup

Sach diyseng osup gidipdiray:)Ay ol 12,5 dollar how:)Ong yerine kitap alanyng gowylay.Turkmenistana baramda arzan(1dollar)aldyraryn.Onga chenli komelek kelle bolar gezerisda:)
P.S:Bary yogy iki ay galdy.Onga chenli sachym osup meni bogjak bolaymasa.Habardarrajyk bolmaly how:)
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

yok, gayta saç uzyn bolsa,

yok, gayta saç uzyn bolsa, agras (ciddi) görünyan..
kiçeltme pikrimçe..
gowy gelişyar sana..;)

now it's $16 :P

now it's $16 :P

Bizaray sho calculusdan

gowy dushupsin Balkan, sachynam osupdir. Yone 2 ay garashjak bolsan erbet oser how :D
Kicheltsen gowy bor :P

gutlag

Balkan, taze yashynam, taze kitaplarynam, osen sacynam gutly bolsun:)
Bayram aga-da, barin adyndan minnetdarlyk bildiryarisn:)

Geçen hepde keypim

Geçen hepde keypim bolmandy, şonda Yssambylyng merkezlerine aylanmaga gitdik. We suratlar. Bu gezelençden song türkmenler bilen yignandyk. 12 türkmen bir yerde üyşdi gözeginize getiribering:D Dört sany 3.5 litrlik Kola alyp baryan,her ilimde iki sany, bir türk adamyn gulagy galdy -Maşallah Maşallah.Türkmen da:D

Ondan song ullakan gazanda palow bişirdik. Aslynda şong yarsy 10 sany türke yetyar,biz 10 bolyp zordan doyduk:D Song gije bolan gohy bir gözeginize getirip görüng,entegem gonşylar zatlar svoy eken. Bolmasa garny doyan türkmenlenler birbirini iyip baryar:D Diysen hezil geçdi, üyşmelen songynda iki sany karar alyndy
1. Mail grupba döretmek(Yeke Yssambyldaky Başkentliler we yekeje USdaki bttmli,olam tanyş üsti)))
2. Her iki hepde de bir birn,in öyünde üyşmeşek.

Image Hosted by ImageShack.us

Ine bulam men kursdaşlam(gazak+tatar) bilen aylanamana gidemdaki suratlar.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Gaming üstünde çay içmegin ayry keypi bar:))

Image Hosted by ImageShack.us

Muna Yssambyl diyerler))

Image Hosted by ImageShack.us

Kız Kulesinin yany. Prikol üçin uzaga seretyan yaly bolyp düşdik, öne seretyan. Mengkem bolmaly,shuwagt tapyp bilmedim.

Image Hosted by ImageShack.us

Kumpir(kartoşkang içine birgiden zat dykylan) iyip otyrs:)

Image Hosted by ImageShack.us

Fenerbahcheng stadiony.

Image Hosted by ImageShack.us

Gije gamide çay içyass))) Muny görmesen surat bilen düşinip bbilmeyan)) Magtymguly aytyara eşiden deng bolmaz gören göz bile. Aslynda bu sözlerin srogy geçdi:), gören deng bolmaz başdan geçiren bilen ))

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Suratlaryn we owadan sozlerin ucin, bah, sen-a agzalara Istanbuly reklama edip bilipsin-a, sagja bol!"
 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Taze blog yazaymali eken"
 • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Istanbul'a gidesim gelip gitdi...."

Gowy fotoapparat ekeni...

Gowy fotoapparat ekeni... Ady näme?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

, Ay menki ha dal,şol

,

Ay menki ha dal,şol gazagynky. Sony.Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

şu wagt aç wagtym,

şu wagt aç wagtym, eliňdäki "kumpir"-i görüp gyllygym akyp gitdi. :(

fenerbahçäň stadionynyňam barja bezegi, şol Akmerkezden mugt düşen nagyşlar öýtýän :P
_______________________________________________
Maru Şahu Jahan

Daşarda, Sultan Ahmet

Daşarda, Sultan Ahmet mesjidinin önünde

Istanbulda

Chicagodan gelen myhmanymyz, klasdaş oglan bilen (Sultan Ahmet mesjidinin içi)

Tahyr-Döwran-Tagan

Myhmany ugradyp baryarys

airport

Ayneksiz düşeyin diydim.. :)

Iki Maryly oglan, yene söwda bilen-da :D

Galoş

Şol mesjidin daşky görnüşi, gije

Sultan Ahmet

Minarasy

Minara

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gowy suratlar!"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Dowran Anna uchin :)"

Gaty gowy

Gaty gowy suratlar!
Turkiyanin hemme gowy yerlerine aylanyp, taryhy eserlerini gorup chykmak uchin nacherak pul gerek bolarka?
Suratlarynyz onat bolupdyr, metjidem gaty uly ekeni...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram

Sen TM-dan gitmekcimin ya US-dan TC-ye, shony aytsan maglumat alarsyn!

TM-dan gitsen-a, gidish-gelish biletin 150$ toweregi bolarmyka diyyan, 1 hepde yaly shaher-shaher entesenem, TC-daki agzalarymyz alyp cykjagyna gora(ha-ha-ha) sowmak ucinem bir shonca yetermika diyyan, elbetde, zar satyn alyp yormejek bolsan!

US-y welin bilemok!

Viii...Nadip yetsin 150$

Viii...Nadip yetsin 150$ Turkiyanin ichinde ?? Menin Istanbuldaky avtobusdyr tramvaylara ~15$'ym gidyar tomus'da, ola TR'ni gezmek isleyar...Antepe, Antalya zada gidish gelish ~120-130 YTL, Izmir zat hem shoncha, bashga-da nira gidesin gelse sanaber...TR'de yol puly TM'daki yali dal ahyry...Menin pikirimcheha jubunde in azynda 500-600$ zat bolmasa "umumy gezelenje" chykmakda many yok...1-2 shahere gitsen yeter 200-250$, yone kop shaher uchin yetmeya...

bah

Mergen, name olaryn awtobuslary taze cykan ucarlardanam rahatmyka, 120-130 ytl diyer yaly, a-how, indiki ucar biletlerinin bahasy shonun yarsyca bar-la, birem Bayram, elbetde, Istanbuldan Diyarbakyrdyr Vana gidesi yok-la, Bursa, Izmir, Ankara, Kayseri, Eskishehir, Konya,.. yaly shaherlere gider, olarynam bahasy 30 YTL in gymmady blar, shaherdaki iyip-icgiler we yatyljak yer bardaki TC-li agzalaryn boynuna goysa, 200$ toweregi yetse yeterem, yone Bayramyn TC gitmegini islap diyen yaly pesirak yazdym, elbetde, duyanini berkje dushap gitsen, ona yetesi name bar, ynha, senin yaza mukdaryn bolsa, ol arkayin bolar, yone oncany cykaryp gidesi welin gelmez:)

:)

Bul oglanlar yaman dal. Bul sagatda name işleyangiz daşarda? :))))

ulalypdyr

garajaoglan bahh ululypdyrsyna aytmani diymani ulalyp gidipsin ...

To Gayın(:D:D): Tanysh

To Gayın(:D:D): Tanysh yuzler, menem nesip bolsa YOSculerden song barjak size)

Image Hosted by ImageShack.us

Prikol üçin:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Hay yensan gursyn :D

Hay yensan gursyn :D

Taze sach, taze

Taze sach, taze t-shirt.:)Sach osduryanlere berekella diydim mena,azajyk sachyng bolsa yuwmak we daram angsat.

-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

telpek sana

Balkan wrote:

Taze sach, taze t-shirt.:)Sach osduryanlere berekella diydim mena,azajyk sachyng bolsa yuwmak we daram angsat.

sana telpek goyjak bolyan welin nadip goymali bilemmok )))) t shirtine superr !!!
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

i want ur T-shirt....

i want ur T-shirt....

Beter uly bolsa ctrl we -

Beter uly bolsa ctrl we - basyp kicheldaying.
-----------------------------------------

Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!
Fill up your profile!

Tüwelemay sen Balkan!

Tüwelemay sen Balkan! Baydagy Altyn Asyrdan aldyn gerek?:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

indi shu bloga dal-da taze

indi shu bloga dal-da taze surat blogy acayin, hayish, men-a acyp bilemopk kamahal, onson Agajanh-ny we TM-dakileri ozuniz pikir edip gorun!
Sag bolun!
Ya-da ozum acyan hazir tazesini!

Suratlarym

Photoshop'un jany sag bolsun


______________________________________________________
Baydagy baydak eden üstündaki aydyr!
Toprak - eger ugrunda jan bereni bar bolsa, Watandyr!

Adyn' manysyny

Adyn' manysyny dushundursene! Mena birhili dushunemok:((

Hajy-el Mubarek

Men sheyle dushundum. Miss -

Men sheyle dushundum.

Miss - ozlemek, goresi gelmek, kuysemek
Forever - sonsyz, baky

Miss Forever - baky kuysemek

??

Mena shuna "Baky hanym"

Mena shuna "Baky hanym" diyip dushunyan ve haysi yana yatsamam "baky kuysemek" diyip
dushunip bilemok...Beyle many beriljek bolsa onune "to" ya-da sonuna "ing" yali birzatlar
goshmalyda...
Forever = Baky
Miss = hanym (Durmusha chykmadyk)
(Omur baky durmusha chykman "Miss" bolup gezjek diyen yali :D)

:)

M_Forever, yaman calt boldy-la bu yagday :)
bashga yerda oldur-kes goyanzok :)

Hemme agzalaryn dykgatyna, bashga surat blogy acsanyzlan, acylanog-a yogsam!

Giants FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!

http://aycu20.webshots.com/image/13219/2005618202072964784_rs.jpg

Bu komment edit edildi. Ullakan surati gormek ucin yokasrky linki yzarlap bilersiniz --atamyrat

Dost, beýtmedä! BÄrde ýa

Dost, beýtmedä! BÄrde ýa öz suradyňy goý, ýa-da hijem goýma.
Soňrak delete ederler. Isleseň link goý, emma bize beýle surat gerek däl!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Maxel dost,diymek sen New

Maxel dost,diymek sen New York Giantsda oynayangda?Pah,tuweleme!Shu turkmening barmajak yeri yok.Tuf,tuf goz degmesin!Ya men yalngyshyanmy?Ya sen Madagascar kinosyndan dalsingay?Ol haywanat bagyndan gachanlaryng haysysy?:):):)
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Menden surat, Bogazici'ne

Menden surat, Bogazici'ne gezmane baranymda:

Bulam ODTU:

Name ucindir suratlar

Name ucindir suratlar cikmady...?
Sebabi name bolup biler?
Yalnish kodlan bolaymasam :(

DON gelyar...

DONy tutmak kyn daldir,mümkin daldir.

Uzyn yashuly Bu kadanyng daşyndadyr...

Barde bolsa men Chack de

Barde bolsa men Chack de İndia filminde...
Come on...

Bu bolsa yaş wagtym...Bu

Bu bolsa yaş wagtym...Bu wagtky yaly tehnologiya yokdy...

DON gan aglanda...

Kawagt uruşmaly hem bolayyar...

DON DON

Bu bolsa Kalendar...
Meşhur bolsangam kynay...

TM-daki gyzlar yadyma

TM-daki gyzlar yadyma düşüp gitdi:)))))))))
......................edebi edepsizden öwren.......................

Salam

Salam don.bee sen hindilerin aşygy ekenina bilmandiris :))

ey don Sen bara kinonam

ey don Sen bara kinonam ozunem.Sol donu reklama edip yorsunmi?
Okulda da gunumize goyanokdyn shony reklama edip
Men B.CH
Tanansyn.

hmm

don diydiler veli mena basga zat dusundim :P

gel ne olursan ol yine gel...