Türkmen itleri we it urşy barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Şolar gün-günden has meni gyzyklandyrýar, ýa bärdäki itleriň şeklini halamaýşymdanmy nämemi...
Türkmenistandan çykarmak gadagan diýýäler şeýlemikä?
Birem it urşynda çempion bar her ýyl, ol çempionada hemme it gatnaşýana meňzänogam. Biziň obalardana biriniňem gatnaşyp gatnaşmanyny bilemok... Siz bilýän bolsaňyz şu temalarda habar berseňizläň?
Amerika bir sany erkek güjügi nädip getirip bilerkäm? Ýa arzanraga satyn alyp bolmazmyka şu ýerde?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

it-urşuny halamok; we

it-urşuny halamok;
we gadagan edilmegini isleyan. :)
itlerem köçelerde gaty köp; kabir köçelerden itden yana geçip bolanok; yaryar kowalayar, azatmaly, yada has hem berk kanunlar getirmeli; "it saklamak" barada.

_________________________________________
Dünyade ahli zat kyn, hatda pikirlenmek hem...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Goshulyan.."

hany suratlaryny hem

hany suratlaryny hem goyungda how göreling:)

it urshlaryny kan gormedim

it urshlaryny kan gormedim welin,halaryn oydyan gorsem.edil goyun,horoz urshy yalakdyrda:)
yone shu kochedaki itlerden menem bizar.esasanam kichikge itler bolyar,yarym turkmen yarym orsmy namemi.gechyanchan garashyarlar sonam arkandan ala gykylyk bilen topulyarlar.bizar sheyle gorkak jogi itlerden.

it ursy Hindistanda

Hindisdan'da it ursuny halanoklar,butayda itlery hudaylary dyyp bylyarlar,mena butayda ursypbylcek it gormedym,itleryn bary goyyn yany..

COME CLOSER!

Geçende bizin oglanlardan

Geçende bizin oglanlardan biri Rassiyada men diyen türkmen itini bir orsa satypdyr. Bahasy 5.000-10.000$ aralygynda. Belki iti RU yetişdirendir doly bilemok, belkide alyp gidendir.
Birem TM-da araplar awçy bürgütleri satyn alyarlar, bahasy 5.000$ dagy bar...

***MENZİL***

toweregimizde turkmen itini

toweregimizde turkmen itini saklayan kop, mena yone gechmane-de gorkamok kabiri yaly..ay, gorkmasan uyrmeyarem, golaylashmayar, shondan gowy jandar yok yaly..yanyma gelip durysalar, sypalayanam..bir uly turkmen iti bardy ady "yekemen", shol zynjyryndan boshadylyp dasharda gezip yoren bolsa, gechen gidene gun yokdy..men hachan gechsemem hich dushmadym, yone eshidyadim her gezek "ony cheynapdir, muny kowalapdyr" diyip..meni kichikam it dishlapdi ayagymdan, shol wagtlar gorkup bashladym..yone son yene owrenshipdirin. ay, ozumizde-de it barda gelen natanyshlara uyrse-de, hich dishlap zat edenok..ogry bolsa kowalap dishlemanem durmaz belki-de.

shu wagt yadyma dushdi,

shu wagt yadyma dushdi, bizin ishimizden biri Amerika alyp gitdi iti.bashda gechirman pent beripdirler gumrukde..son gitdi oza..bardaki uly it bolsa-da edil alabay zat yaly turkmen iti dal yone.

ha ha

Quote:

Amerika bir sany erkek güjügi nädip getirip bilerkäm?

wah erkek gujugine biljek dal nahili akidip biljegini, yone islesen Mergenin diyyan it yaly Turkmen gyzlardan birine oylende akidiber, hana sana hakyky Turkmen iti bolar, gaydyp it kuysemersin:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "chozyarmi:))"

betay senem..:)

betay senem..:)

Turkmen at'yny gechirip,

Turkmen at'yny gechirip, Orsyet'de gechirilen "Millionaire's show"'da satylyp bilinen bolsa it problema bolasy yokla!

Alabaý suratlary Maru

Alabaý suratlary

Maru Şahu Jahan

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 5 telpek goyyar we yazyar: "gaty gowy , chagajyk uchin "
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "suratlara"