Ynsan Durmusuda name etjek....! hokman okamaly

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Na gunune shat bolar sen adamzat,
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Nicik takat kylar bir musht toprak,
Yedi dowzah atly narlar alnynda!

— Magtymguly...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

..

bu her zaman kalbim .... dokunma söyleyerek 70-643

:)

Dünýä düşünsem diýip

Dünýä düşünsem diýip dargatdym aňym,
Zat saklamaz, abat bolmasa gabyň.
Dolmady paýhasdan kelleçanagym,
Dolarmy diýsene.., düňderlen jamyň.

Geçen güni ýatlap, bozmagyl göwnüň,
Geljek bilen işiň bolmasyn seniň,
Ýanma-da oduna geçen - geljegiň,
Hoşnut bol, şat geçir ömrüň şu günün.

Haýýam