Kawagtlar nejis bolmaklyk gerekmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

kawagtlar durmushda nejis bolmaklyk gerekmika, ya hemme zada ay borlay diyip gecip gidibermelimi,
ol gun agsham bir tanshymyz mashyny bilen gelyanka awtobus besheniyy skorustdan gelip mashyny calaja syryp gecipdir, indi syrdy diyya hic hili saklama yok, mashyny betem ucup gidipdir yene-de, onson oyune gelipdir awtobuslaryn garazyna jan edipdir menin nomerim shunyn yaly, yanyja syryp gecdi hic hili saklama-da yok sheyle nomerli awtobus diyipdir, hic hili jan etmandirler habar tutmandyrlar, ertesi gun gelip men sholaryn zam ministrlerine jan etjek name ucin beydip gidyarler diyyar, bizem bolyalay kan uytgeshik zat bolmandyr hic zadam bolmaz diysek, bolyar menin mashyny bejerip ber diyip jan etjek dal, birinjilik bilena menden otunc soramagyny isleyan we indikide hem sheydip gacyp gitmezligi ucin sapak bolmagyny isleyan, men hic zat diymesem, indiki zat diymese onson ol gaty gider etjegini edip durar diyyar, shonun ucin onuni aljak bolmaly diydi,
Ashakda yene bir taryhy yazjak olam shona menzeshrajik kawagt arasynda nejisrak bolmalymy shu sorag gyzaklandyryar meni kawagtlar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • kemaltm 1 telpek goyyar we yazyar: "Uzin sozun gysgasy: "GEREK" !"

off-top, bagyşlaň! inni =>

off-top, bagyşlaň!

inni => inDi
onna => onDa

:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "sizem onler barde in kop telpek paylayancydynyz:)"