Kim bilmeshek!

Ilki bilen agzalara yalkymly salam :))))

bir hili shu gunler dinge bloklaram, din hakda bolansong bir gyzyklyja blok achayyn diydim:)))

kim bilmeshek blogynda , herkim bir zat aytya, beyleki agzalar shony bilmeli, mysal uchin, kinodan yada aydymdan , goshgulardan, yada kop yazyan agzalarymyzdan ing kop ulanyaz yazyan sozuni bilmek , ay herhili zatlarda ......

ilki ozum bashlayan

hays kino hakda?

hays kino hakda?
guyda dushyp bir gyza,
ya tebya lyublyu diydim,
aber barik bedirangi sanaram,
suw cekip ya nalyu diydim,
gelme raj yanyma,
bolit galawa diydi,
shaltay baltay nenado rajkapur,
matay otsuda diydi,
ay dewushka soymersing
meni name ucin diydim,
menikije bolmasada bbobijan,
bolmaly prichin diydim,
sebabi ty nekrasiwiy,
prichinim meng shol diydi,
po etomu sening bilen raj kapur,
siz yali nehachu diydi,
nu shotsh bobbijan togda ya poydu diydim
ne tolka na sweta sonaram
ritany ya naydu diydim
naze dushmez ey samsyk,
kuda ty poshla diydi,
nokonesto podhoyashiy oglany
raji ya nashla diydi

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"