Suratdaky name? (bilene 5 telpek)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalar.

TAZE SORAGa geçmek üçin basyn > > >

Kolejdekak bizden uly klaslaryn biri stengazetasyna bir surat asypdy, "Bu suratda name bar?" diyip. "Suratdaky zady aydana gowja pul beriljekdir!" diyip yazylypdy. Hiçkim namedigini bilmedi. Jogaby yazylanda bolsa herkim gülüp öldi. Pul berere adam galmady kororche :-)

Ine size sorag: Suratdaky zat name?

Bilene 5 telpek :-)

Önki suratyn linki: http://img139.imageshack.us/img139/1622/sasasaps0.gif

PS: Kemaltm gardaşymyz muna menzeş bir blog açypdy.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Hajyjan 5 telpek goyyar we yazyar: "Telpeklerin uchin:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

garankyda çilim çekip

garankyda çilim çekip otyran negrmi? :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 5 telpek goyyar we yazyar: "Bildin. Berekella!"

Bu sorag bar kolejlen

Bu sorag bar kolejlen stengazetasynda asylypdy öydyan ha :-)

Yaman zehinli ekenin, berekella!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Byah, diymek negr yalanaç

Byah, diymek negr yalanaç eken.. :)
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

Gara köynekli gara

Gara köynekli
gara galstukly
gara kostyumly
gara köwüşli
gara şapkaly
ak joraply
NEGR
gijan garankylygynda
yyldyzlan aşagynda
gözüni yumup
keyp edip
çilim çekip otyr

PS: Bula goşga menzedi :-D

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

ayy eyyam gyzygy gachdy,

ayy eyyam gyzygy gachdy, yene birini goymasanyz bolmady. okap hem yetishmediga...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

TAZE SORAG

TAZE SORAG

Bu suraty bir çagajyk kagyzyn üstüne çyzdy da ejesinden, "hany bilda bu name?" diyip sorady.

Sizin pikirinizçe suradyn ortasyndaky zat name?

PS: Ejesi jogabyny bilmedi, siz bilermikaniz, göreli hany :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

diysenem şola ....

diysenem otun üssünde namaz okap otır..sejda giden vagtam üssüne prostin ya-da şona menzeş bir zat gaçyar..:)))

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...

жогабы энтак горемок

йузун ятан ордеге мензейар.

it yada pişik bolaymasa

it yada pişik bolaymasa

....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

Yok, it yada pişik dal

Yok, it yada pişik dal :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

dag _________________________

dag
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Yok, dag dal :-) --- Angel

Yok, dag dal :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Kakasy

Yorgana burenip yatan kakasy

Yok, yorgana bürenip yatan

Yok, yorgana bürenip yatan pahany dal :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

KÖMEK edeyin size, Asmanyn

KÖMEK edeyin size,

Asmanyn aşagynda, otun üstünde yatan bir zat :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Özem yaman DOK yaly yatyr

Özem yaman DOK yaly yatyr :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Tezekmi? --------------------

Tezekmi?
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

men bildim öytyan

şapka mı..leninin şapkası yalı..

Kendi Ülkemiz Anne,Başkaların Ülkesi Üveyannedir...

menem shony aydayyn diydim,

menem shony aydayyn diydim, shapka bolaymasa , shonga mengzeyar.

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Şapka dal :-)---Angel of

Şapka dal :-)

Çagajygyn ejesi de "şapka" diyipdi, yöne dal...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

gushmy?

gushmy?

he

kepjebashmy???

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 2 telpek goyyar we yazyar: "Soragyn yarysyny bilenin üçin :-)"

YAKYNLAŞDYN

YAKYNLAŞDYN !!!

:-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

..

bilmedim duye bolaymasa

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Pyshdyl

Pyshdyl

Towshan

Towshan

Hahaha :-D Yaman çişik

Hahaha :-D

Yaman çişik towşana menzeyalay.

Yöne çagajyga göra ol towşan dal :-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Yokarda azatcentury85

Yokarda azatcentury85 gardaşymyz KEPJEBAŞ diydi.

Bu zadyn yylandygyny aydayyn.

Yokrda da yazdym, "yaman dok" diyip.

Bu bir zady iyen yylan bolmaly :-)

Sorag içinde sorag.

Bu yylanyn iyen zady nameka?

PS: Yylan ulurakdyr ;-)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

ýylan guş dagy

ýylan guş dagy ýuwdaýdymyka?

Ulurak bolsa maşyn ýuwdan bolmagy hem mümkin :)

ay jogabyny entek aytmaly

ay jogabyny entek aytmaly dalda. soragy goyanınıza 1 günem bolmandır ola. Le petit prence romandakı yılanin pili yuvudan bu suraty. ay yöne gija galdym:(
---------------------------------------------------------
'' Bu günü düşünürüm, dün geçti, yarın varmı?
Gençligede güvenmem, ölen hep ihtiyarmı?''

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
  • maxatt 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy bilipsin! Berekella!"
  • monte_kristo 5 telpek goyyar we yazyar: "Molodec :-) Bildin!"

sen mamla

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ayow

ayow bir gije yatip turyanchak soragy dowup tashlapdirlara?

gushmy

gushmy

Anakonda:D

Anakonda:D