Fotogeniki adamlar barada

Eý şu käbir adamlar bar, surada gaty gowy düşýäler. Şolara fotogeniçniý diýýälermi nämemi...
Amerikanlaryň köpüsi şeýle. Menä dogrymy aýdaýyn, öz suratlarymyň diňe 30% OK derejede. Galan 70%yny görüp depressiýa düşjegem bolýanhow :D
Haýpym gelýä meni söýmeli gyza :D
30%yny görüp özüme göwünlik berip aýlanyp ýörün...
Fotogeniçniý bolmak mümkinmi ýa alaç ýokmy? :D
Siz nähili?

Fotogeniki çaga: :D:D

Fotogeniki çaga:

:D:D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"