Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Jango-com saytyna her gireninizde şo radiolardan birini saylap dinlap bolyar.

"Maestro!" diyip basyberin ;-)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "ay sagja bol-a"

Her gyzykly hasaplayan

Her gyzykly hasaplayan sahypamyz uchin ayry blog achyp durmaly dal, bar peydaly hasaplayan sahypalaryny 1 yere uyshirsen has yerlikli bolar ! Online aydym dinle, gurhan dinle, chat et, shahmat oyna we etc...Tapavudy yok, gyzykly hasaplayan sahypalarynyzy shu blog'da yazyp bilersiniz !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"