Online dushushyk

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrda agzalar. Tmolympiad bir yazylan taryh yaly, yazyldy we hemmesem arhiwda.. arhiwda duran yerinde hem tozan basypdyr.. ine shugun tozanyny supurup, konani yatlaly, flud edeli diyip shu temany achyan.. Teswirlerde, fabookda contactda bolan kone agzalarymyza habar berdim aslynda, yone habar berip bilmediklerimin arasynda sayta jyklanynyz dagy bolaysa diyip shugunden shu temany yazyp goyayyn diydim. Ertir, yagny 21.11.2010da TMnin wagty bn sagat 19da bolanjamyz bn saytda online bolaly diyip dilleshdik :) hokman garashyan :)

saytdaky kabir nasazchylyklar sebapli kimlerin online bolanyny gorup bilmers, yone wagtynda gelen agzalar shu temada geldim diyip yazsyn :)
gorushyanchak..

Telpekler (5 kisiden 13 sany)

Bu yazgi ucin

 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "telpegi kooop bolanlar jomartlygyny gorkezibermeli :D tozan basyp durmasyn telpeklere :D"
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Sen bizi "chara" chagyrarsynda, biz gelmerismi :D"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Khm khm in ir geleni men

Khm khm in ir geleni men oydyan :D basgalary gelyance hol burcda oturup arhiw doreyinle :D. Floodlamana okdelandiris oza :P

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "1 gundir otyrsynmay?! :D"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"

Oya bolsam

Oya bolsam gelerin :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Menem sheyle"

Entek 21'i bolmanka girip

Entek 21'i bolmanka girip oturan bolsanyz, sizina howesinize telpek goyubermeli bolduk :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"

11:28

Wagtyny irrak alalynla ... Mena eyyam geldim

LOL

5,5 sagat aylan caylan et,

5,5 sagat aylan caylan et, oylanlik dagy iy, jemagatam yuwas yuwas uysip baslarda :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

aha oylanlik naharyny dagy

aha oylanlik naharyny dagy iyip gelmeli, menem o wata chay demlap tayyarlap goyaryn :)

Hany Caya giden gelmedile,

Hany Caya giden gelmedile, zemmli, hatyja salam we hosh geldiniz :)

chayy demlejek ha, nahili

chayy demlejek ha, nahili chay ichyaniz, gok gara? :D

Zemmli, senem sesini chykarman oturma :P

Aydym aydayinmy? :)

Aydym aydayinmy? :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"

aha, halayan aydymchyn Nuru

aha, halayan aydymchyn Nuru kasoyyn dum tek tek aydymyny aydyp beray? :D :D

Şony bir ýatlatma. Birhili

Şony bir ýatlatma. Birhili tansam eden bolýa.

hehe mena ozume eyyam gok

hehe mena ozume eyyam gok cay demledim, ay cay demlejek diyen gijigenson ozumuz demlemeli bolduk :P. Zemmli dagy yany turandyr how :D. Kabirleri myhman bolup otyrlar girip bilenoklar yada parolalaryny unutdular :D

tebugat kanuny, gyzlar

tebugat kanuny, gyzlar hokman gija galaymaly :P

Jenap che duyn parol yatdan chykdy diyip durdy aslynda.. insh yadyna salar :)

Tebigat kanuna menda guna

Tebigat kanuna menda guna yok diyya :P, indi bahana tapmagam ansatlasdy oydyan :D

chynymhow, adamyn

chynymhow, adamyn tebigatynda, yaradylyshynda bar shu :P
namow biz siz yaly sachymyzam daraman, el yuzumizi yuwup goni dashary chykyberemzok :D
bezenip geldim mena :D :D

hehe, 3.5 sagat dagy galdy..

hehe, 3.5 sagat dagy galdy.. showagta cenli gyzykly temalaram achyp goymalymy name :) shuncha uysenimize gora fluddan bashgada gyzykly gurrunler ediler yaly :) Hany agzalar gayrat edin, menina kellam ishlese acharyn,menki ishlemese de sizinki hokman ishlaymeli :)

salam.menem geldim.

salam.menem geldim.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"

hosh geldin :) bosh bir

hosh geldin :)

bosh bir geldim diyayme, bol gowja tema ach :P

temalar acylypdyra tuweleme

temalar acylypdyra tuweleme :) uyshup duralyn sheydip.

Salam tmolympiad!

Salam tmolympiad!

Salam, teswirdäki utp'li

Salam, teswirdäki utp'li sizmi?

Eddil ozidir gardash :)

Eddil ozidir gardash :) Nahili ish-guych, okuw? Akgul barigem chayjagaz oklawer :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "brr, chay yaman gyzgyn, elimi yakdym, shonun ucin telpege salyp geldim :D nosh bolsun :D"

Hawo shol yerdeki utp_li,

Hawo shol yerdeki utp_li, malaziyadaky okuw temasyndan tanadym :)

Salam salam, hosh geldin :)

Salam salam, hosh geldin :)

Salam utp_li :)

Salam utp_li :)

eywayey, in kop gurlap goh

eywayey, in kop gurlap goh edip oturan yekeje ozummay? :D

shuncha online agza otyr we yaman passiw :P

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • brave 2 telpek goyyar we yazyar: "Aktiw bolanyn ucin!!!"

4 sany myhman bar.. gen

4 sany myhman bar.. gen goraymeli olar name ucin girenok..

Ayuuuuw myhmanlar, chay sowamanka girinda :)))

howa name masşahat bu

howa name masşahat bu guntaryhda bırınjı sapar tmolympiadda flued etmeşek

hatyja na bir tarapda

hatyja na bir tarapda cekinip otyr? Ejeke gecda tore :P

ola voobshe off bolaydy..

ola voobshe off bolaydy.. net gidip gelyan bolmagy mumkin.

cekinmegin yerimika,hehe,ay

cekinmegin yerimika,hehe,ay yoklay. Wokzalda durkam girdim,son cykmaly boldum. Tore gecsem dusegim yumsar :D

salam Hatyja, gowjamy

salam Hatyja, gowjamy yagdaylaryngyz?! nameler edyaniz, jan saglyk? hacandan bari sheydip 3 adamdan kop bolup uyshup gormandik...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gijä galanym üçin"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "shukur,yhlas,sagjabol! Ozunem gowumy?"

şu sahypa girsem nebsim

şu sahypa girsem nebsim agyryar agzalar taşlamalyn how barini arasynda temajyk acyp teswırjık yazyp duralyn yatdan cykmajak geçmişimiz bar barde....

Aslynda kellede tema kan

Aslynda kellede tema kan welin jogap yazyan yok :D, pikir alysmak ucin kop acayyn diyinem acman giden wagtlam gaty kan boldy. Hol onku tejribeli agzalar bilen pikir alyshasym gelya welin olar nirelerde kim bilya. Teswirlerde hem acyan welin pikir alysmak bolanokda flood bolup galya nebir temalar :D

Goldayan, mena bir gezek

Goldayan, mena bir gezek tema achypdym, sonam temany okaman dine adyna gora fludlap bashladylar welin gaty gorup temamy pozupdym :)

lewlion sen ac belki şu gun

lewlion sen ac belki şu gun yazarlar belki indiki yyl yazarlar,,,,, pikir et şu sahypany taze acyang we adam yagnayang.... gelip okanam tapylar yazanam ... yaltanmalyn....

Taze tema acdym, sotak

Taze tema acdym, sotak jyklan :)

salam dostlar menem geldim,

salam dostlar menem geldim, gichrak galdym, gaty gormersiniz-da nahar bishirmelidim :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

jezany tole, online her agza

jezany tole, online her agza telpek payla bol :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Akgul ha bashlyk boldunmi?

Akgul ha bashlyk boldunmi? :P

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aha, gija galanlara (gyzlara

Aha, gija galanlara (gyzlara dal yone, gyzlar gija galsada tebigatyn gunasi:P) jeza :D

Agyr jeza berdin akgul yzyna

Agyr jeza berdin akgul yzyna gidaymesin birden :P, yhlas gozunu yumda dine birimize berip goyber :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

sen na bashlykmy? dine men

sen na bashlykmy? dine men aydanym bolar, sen garyshma! :D :D :D

wii telpek sanyng azalyan

wii telpek sanyng azalyan ekena berdigingche :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyshyn icinde telpek gerek bor kan paylap yorme :D :D"

Garysmak tebigatyn kanuny

Garysmak tebigatyn kanuny how :P :D, dinlemezlik hem tebigatyn kanuny :D :D

ozubir telpejik boljak bolsa

ozubir telpejik boljak bolsa :)

yangy mylayim hem girip bilman yordi teswirlerde komek sorap, sen jang edip komek edip goybersene...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

oyune jan etdim welin,

oyune jan etdim welin, gonshulara gitdi diydiler :D

ohoo Hatyja hanym gelipdi:)

ohoo Hatyja hanym gelipdi:) hosh geldingiz miss Hatyja, tore geching :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

hatyja sen teswırlere kım

hatyja sen teswırlere kım bolup gıryang taze yazan goşgulang bar bolsa shony okamak ucın sorayan:):):):)

hos gorduk

hos gorduk yhlas!
Sagjabolun,barynyz sylap tore geciryaniz:) bile gecelin!

aladam cykdy srochnı

aladam cykdy srochnı saglykda gorushelın adamlar...

telpekde men 4njı ekenım

telpekde men 4njı ekenım gıjan (dilinı cykaryan smaylık)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Ashyr paylada how bizede goryane dasharda howa sowuk ushap otyrys :D"

bu hatyja yazanoklay

bu hatyja yazanoklay ...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

ana mylayymam geldi, milka

ana mylayymam geldi, milka hosh geldin! :)

Biraz gija galaydyk oydyan

Biraz gija galaydyk oydyan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Hicden gic yagshy :)))"

aha, taze jeza kodeksine

aha, taze jeza kodeksine gora gija galan her bir oglan agza online her agza telpek paylamaly :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • brave 5 telpek goyyar we yazyar: "Geregin Telpek Bolsun! Paylabam goyber! 10 sany berjek boldum welin sen heyker oydyan diydi :("

Ay mena yaltanyan, sen

Ay mena yaltanyan, sen paylaryn diysen men barsyny uysurip sana berayjek :D

Ýaňy turdym. Aýdyşym

Ýaňy turdym. Aýdyşym ýaly, bazar güni ir turup bilemok. Gowumy hemmeler?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hosh geldin, Bayram :) hemem

hosh geldin, Bayram :) hemem good morning!

Aha, good morning. Dogrusyny

Aha, good morning.

Dogrusyny aýtsam, men night owl, ýagny hepdäniň içem 9dan soň turýan. Ýöne agşamam gaty giç ýatýan. Şoň üçin 9da turmak kyn geldi :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpek kän bolansoň,

Telpek kän bolansoň, online görünýänleň baryna bir telpek jerime berendirin :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "haha hemme kisa paylap cykdynyzmay :D"

oho, eyyam taze jerime

oho, eyyam taze jerime kanununa owrenshipsin :D

HTTU'nin kada-kanunlaryndan

HTTU'nin kada-kanunlaryndan yadap, indi gelip bize-de dayatyanmy? :D

Indi bashlyk boldumda,

Indi bashlyk boldumda, ozumden kanun toslamasam ichim gysya :D

hany yene gelmeliler kop

hany yene gelmeliler kop yaly,Bayat-hajy,islam,feya,belle,etc gornenokla? Habarlary barmyka bir..

mena habar berip bilenlerime

mena habar berip bilenlerime berdim, feya bolsa name ucindir yadymdan chykypdyr :(

men mylalyyma aydipdim Feya

men mylalyyma aydipdim Feya hem habar ber diyip, mylayimi deping indi :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Bella, hosh geldin!

Bella, hosh geldin!

Baýat Hajyň prikol

Baýat Hajyň prikol ýazgylary bardy.

Ilki ilkiler Garadag diýen agza hem bardy, Atamyrat bilen bile şol Singapurdamy Malaýziýadamy okaýady. Bir garynjalar hakda prikol ýazgyny terjime edip ýazypdy.

Aslynda tm-olimp google groups'da şol Garadag zat bilen täze çykan Mähriniň klibiniň üstünde jedel edip şu ýere geçipdik. Şu ýeriniň ilkinji uly temasy boldupdy.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay hava, 1 grup yashlara

Ay hava, 1 grup yashlara erbet gorelde bolyar, beyleki "a che, prodvinutaya" dagy diyip :D

Talyplarda dost sahypalarda

Talyplarda dost sahypalarda durdy, adyny okap girmage chekinip otyryadym :D
son bir gun bar guyjimi toplap geldim we ilkinji yazan zadym hem "gyz bolup dogulanyma shukur, biz ejiz we Alla has yakyn" diyip yazypdym :D

Menem yzyna "Zumrut diyibem

Menem yzyna "Zumrut diyibem bir gyz ady bormay? Erkek kashir yaly gorunyan" mazmunynda bir zat yazypdym :D

hahahah, yatlatma, showagt

hahahah, yatlatma, showagt yaman nickimi uytgetmejek bolup ayak diredimay :D
profilemda gyzdygymy bildirmek ucin at familiya yerine "turkmen gyz" diyip yazypdym, son biri PM yazypdy "dali, sen name adyn turkmen gyzmy" diyip :D shondan son uytgetdim :D

hayy mekana(garadaga)

hayy mekana(garadaga) aytmagy yadymdan chykarypdyryna belki olam gelerdi
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Salam tmolympiad!!!) bay

Salam tmolympiad!!!) bay menem bilip gelen yaly 2 sagat gija galypdyryn welin edil Rossiya wagty boyuncha 19:00 sagadym-da...shu wagt yone giraydim :D name tazelik barka diyip) aktiwleshmedmika bu yer diyip)
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Maladis :)"

Akgul bashlyk bolup, bize

Akgul bashlyk bolup, bize telpek jezasy berip dur, yzyny biliber onson nacherak uytgani barada :D

hosh gelding belle! gech

hosh gelding belle! gech senem tore :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Salam!!

Men hem bardyryn! Corbada azajyk hem bolsa duzum bolsun diydim..

LOL

mylayym telefondan girjek

mylayym telefondan girjek bolyar oytyan, shu wagt teswirlerde hem oturan ekeni "wap" diyip :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Howwa, janlashdym, telden

Howwa, janlashdym, telden girjek bolup kosenip girip bilmandir :)

yhlas, Zemmi, aslymarly, siz

yhlas, Zemmi, aslymarly, siz okuwy gutardyňyzmy?
Türkdemi häzir ýa TMdamy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

menin bn Asly marly entek

menin bn Asly marly entek gutarmadyk, sonky kursda ikimizem turkde. Zemmini bilemok
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Agajan bn Nazaram geldi,

Agajan bn Nazaram geldi, hosh geldiniz! :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "hoş geldik"

salam

salam hemmelere :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Oooo... Tuweleme, kimler gelipdir tmolympiad'a :)"

aý bizem bar, seni,

aý bizem bar, seni, Baýramy, Atamyrady jynym almansoň giremokdym :D

Agajan men "gidiber"

Agajan men "gidiber" diýemsoň, gidip "mundanam gowy ýer açaryn" diýip, teswirleri açypdyr öýdýän :D

Nazaryň bärdäki niki nazar_tm ekeni diýsene. Kän ýazanokdy özä.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

aý ýoklaý, teswirler

aý ýoklaý, teswirler mundan gowy däldirläý. :D

Aý gahar edip gidip

Aý gahar edip gidip açdyň, gowumy ýamanmy biljek däl, bäri passiwleşip bar agzamyz ol ýere göçüpdir, menem okaýan. Aý esasan gelnim okaýar ol ýeri, ýazmasa-da, bärini ulanmagy kyn görýär, ýogsam, şu ýerini dagy okasa meň bir topar ýazan zatlarym bar :)

Aý bir illeriň barýan ýerä bolupdyr teswirler :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

meň bärden gidenime 3

meň bärden gidenime 3 ýyla bolandyr.
ondan soň ýene 2 ýyl talyplara girýädim. ondan soň açylan zat. tmolympiad beýle derejede gaharymy getirmedi, soňam gaharym gelse gidip saýt ýasamok, gerek wagty ýasaýan :D

Talyplara kän bilemok

Talyplara kän bilemok welin, edil häzirä düşer ýaly ýer däl. Aý ýok, gideniň üç ýyl bolan däldirläý?! Ýa boldumyka?

Bolýa-da, teswirler erbet pikir däl, gowy pikir. Başga proýektleriňizem bar bolsa, üstünlik.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "sagja bol. diýenlerimi oýun edip diýýändirin, agajanh beýle diýdi bolmasyn soň, 3 ýyl öňki ýazan hatyňyzam şuwagt okadym :D"

ulanmagy kyn goryami, yada

ulanmagy kyn goryami, yada .....

gijä galaýdym

gijä galaýdym öýdýän.
sesleniňä how millet :)

Agajan sen okuwa gutaransyň

Agajan sen okuwa gutaransyň mekdebi? Işleýäňmi şu wagt?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

mekdebi gutardym geçen

mekdebi gutardym geçen ýyl. häzir işleýän.

aha, gija galdyn :) sagat

aha, gija galdyn :) sagat 19nda herkim bardedi, gija galanlaram telpek paylayady, in hezil wagtynda yokdynda :D

Bayram, gorup otursan sen

Bayram, gorup otursan sen tmolympiad'a oyden girilmez yaly ban dagy goyansynlay "Birden okamasyz zatlary okabermesin bizinki" diyip :D :D

Ýok, men boýnuma alýana.

Ýok, men boýnuma alýana. Aslynda hol Tomiris we Atamyrat aganyň edenleri ýaly menem hemme ýazan zatlarymy delete edip çykyp bilerdim, suratlaram aýyryp. Ýöne beýtmedim, hakykatdan gaçyp gitmek kyn :D Boýun alýanda, öňi-soňam yzyňy pozup gezip bolmaýa :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Yalanyn ustune dogry zat gurjak bolmanyn ucin :)"

Atamyrat bärdemäý? Sesi

Atamyrat bärdemäý?
Sesi çykanoklaý? :D

Bu gunlikci sag bolyn, men

Bu gunlikci sag bolyn, men jyrdym.

Ertir trafika chartlary hokman goyaryn! Gormage gelin :)

Tanryberdin salamy bar :)

Tanryberdin salamy bar :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Waleykim salam :)"

Mena yuwas yuwas yoredim

Mena yuwas yuwas yoredim onda...
Konani yatladyk, onki dovurlerde bolusy yaly, birgiden isimiz bar bolsa-da cykyp bilman oturdyk tmolympiad'da :) Akgul'e ayratyn sagbolsun aydyan, "banda"-ny uyshureni ucin :)
Agshamynyz/oylaniniz hayir bolsun.

Aha, menem ishe

Aha, menem ishe gitmekçi.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Godfather, hosh geldin

Godfather, hosh geldin :)
sayta bugun gelip naman namedigine dushunman oturana menzeyan, gech tore :D

muny yazanda eyyam çykyp

muny yazanda eyyam çykyp gidipdirin öydyan.:) hoş tapdyk!gijiragem bolsa. ay köpden bari giremzogam. köplennjem passiw bolyady. birden aktiw bolayypdyra.