HTTUda gechirilen ylmy-amaly maslahat

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shul ayyn 17-18ine HTTUda Turkmenistan boyuncha ylmy amaly maslahat gechirildi. Ona Turkmenistanyn hemme welayat we shaherlerinden inlis dili mugallymlary gatnashdy, yagny konferensiyada chykysh etdi. Konferensiya dine inlis dilini owretmegin usullary, metodlary hakdady. Ozum hem gatnashdym, yaman gyzykly gechdi. 17sine irden 9da bashlan konferensiya, oylan sagat 17-18lere dagy gutardy. (11den 1e chenli dynch alysh berilipdi). Konferensiyan dowamynda hem coffee break hem berilip durdy.

Gatnahyjylar: OONdan myhman, mugallymlar gazedi, mekdeplerde, Wuzlarda we Ylmy akademiyada mugallymchylyk edyan inlis dili mugallymlary.

Yolbashcylyk edenler HTTU yolbashchylary bn Bilim Instituty. 18ne hem 10dan 11e cehnli achyk sapaklar gechirildi, 11den 12a chenli achyk sapaklar we konferensiya hakda analiz edildi, 12de hem 17sine konferensiyada chykysh edenlere sowgat berildi. Sertifikat hem beriljekdi welin yetishilmedi, yone indiki aya chenli tayyarlap gowshurular diydiler.
Bilim Institutdan Bayram Begenjow sheyle konferensiyalaryn 2011de halkara derejesinde hem gechiriljekdigini habar berdi.

PS: Saydymyz ylym bilim hakda bolanyna gora Turkmenistandaky kabir habarlar hakda habar berip durjak nesip bolsa. Habar yazma sheklinde yazmaga ha chydalashdym,yone yalnysh yazanlarym bolsa ayyplaman.

Telpekler (5 kisiden 10 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • lewlion 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Tüweleme, şeýle çäreler

Tüweleme, şeýle çäreler dowam edip dursun!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Berekella..

Berekella..