Flood ucin...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tuveleme 4 agza online'ouu. Birhili özumu, taze achylan sayty adam etjek bolyan yaly duyyan, hahaha, aslynda tmolympiad.org'i janlandyrjak bolyan, has dogrysy janlandyrasym gelyä, Ne gøzel saytlar, yuwashjadan yok bolup gityä welin, gynanyanda birhili. Ilki achjak bolanlarnda zahmet baryny cekyaler, gadyrbilmez bir iki sany troll eshek ucinem, ne gözel saytlar yapylya. Ay olanka dushnukli, durmushda ornyny tapmadyk adamlarda olar, bir bendän ustunligni, adamlaryn guluship degship oturyanyny görup bilman, bulagaylyk etmeli, eydip beydip unsu cekmeli, howwada realda adam uns berenak o boshlara, virtualda sheydip yurek bulap uns cekaymeseler. Wii yene bir görnushu ba: hany adalat dp yrsarayanlar :-D Ayou adam gul yaly sayt yasap beripdir, hic hili peydalananak senden. A sen bolsa, dunyade yok zady talap etyan :-D, ay bolyadaaa

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogry aýdýaň Messi dost.

Dogry aýdýaň Messi dost. Ýene beýleki saýtlardan has gowy eken şu ýeri. Ýöne näbileýin agzalar geliberenok. Menem-ä 3ýerde dagy aýtdym şu ýere agzalygyň açylandygyny. Sen bir daşlaşmagyn how. Nesip bolsa üýşerler.

Menem senden eşidip geldim

Menem senden eşidip geldim mirasymyz, ertirde

Mena bu sayty arhiw hokmunde

Mena bu sayty arhiw hokmunde ulanyadym :)
kawagt dine jyklap gidyan, kawagt hem kooone temalary okap nache sagadymy gechiryan.. Siz (hemme zate agzalar) hosh geldiniz.

sebabi kone temalary yazmak

sebabi kone temalary yazmak ucun nace wagtyn gidipdi:)
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

Salam hemmanize

Leo goumy :D kompyteri taze ulanyp başlan wagtlarym şu useri alypdym.dur ekeni hazirem :P menem könelerden özüm .Teswirlere name boldy ,habarynyz yokmy?