Tm Olympiad new version

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrly agzalaz, myhmanlar we beylekiler. Gelin tazeden shu forumda gurrundeshlik gecirelin! Nahili goryaniz? Kopden bari hic mowzuk yazylmandyr.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "shu sayta girening uçin :)"
  • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

I am a legend

Dogrymy aytsam bu sayt boşap galayypdyr edil Will Smith'in "Я легенда" filmindaki yaly. ((( Ses-uyn yok!
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Aylanyp duryn!"

Aymasanay agam gaty

Aymasanay agam gaty boshady:)
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Her kim bašagaÿ :) çagaly

Her kim bašagaÿ :) çagaly çugaly

Barmynay senem :) bah,

Barmynay senem :) bah, cagaly cugaly diyyaniz welin dine men oydyan dowurden galyan.
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Menem şony pikir etdim.

Ertire girseňä, "hmm", "bäh", "begenäýdim" we ş.m. teswirlerden doly. Okara zat ýok diýemok, emma köp gözlemeli. Çynlakaý ýazylýan zatlar az. Şu ýerde çynlakaýrak ýazylýan eken. Janlansa gowy bolar, ýöne kyn.

Janlansa gowy boljak

Ertir comda gowy zatlaram yazylya welin biderek yazgylan ashagynda gomlup galya. Her kim plyus minusa, gold silwere ya sowgat medala gyzygyp giryan yaly. Elbetde, o zatlara gyzygmayanlaram kandir.
Yone mena sonky dowur kawagt aylanaymasam aram uzulip baryar.
Bu yeri janlansa, yada aldawajy (plyus minus, sowgat, medal diyen yaly) az bolan yer bolsa gowy bolarmyka diyyan.
Yazyan adam okalsyn diyip yazsyn.

Ertir barada

Biziňkem şol, ertir bilen ara üzüldi diýseňem boljak. Hem okap boljak zatlar gömülýär, hemem günde-günaşa sahypany özgerdip duransoňlar nämäň niredediginem tapmak kynlaşyp barýar (ýygy-ýygydan girmänim üçin). Şeýdibem käwagt bir girsegem bäş minutdan köp durup bolanok.

wah wahey

_Gaty gynandym. Yaşlygy yatlayyn diyip gelsem yel öwüsip yatyr._____________________________________________

Engineers Make Things, We Make Things Better.