in sonky sapar hacan shu sahypa gelip gordun

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1 yyl mundan owal
0% (0 votes)
2 yyl mundan owal
100% (2 votes)
shu gun birinji sapar sheyle sahypan bardygyny gordum
0% (0 votes)
Jemi 2 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ady yok diysenem boljak. sebabi okajak barmy ony bilemok

onler barisi nahili gyzyklydy, her durli gyzykly makalalar, jedelli mowzuklar, dunya tazeliklerini ara alyp pikir aydyshmak yaly gunde taze taze mowzuklar acylyp duryady, indi bolsa gocen oba yaly barde hic kimem yok:( tozan basyp gidipdir, howa howa shol bir wagtky ustu gyrlyshyk telpeklerimize hem tozan basypdyr, kellane geyer yaly bolmandyr, yuzune pudra calynan yaly bolyandyr:) bir dowurlere gyzykly temalar yazylyp durylandyr bizem tema degishli dal hem bolsa yorite urushmak ucun temalary floodlardyk:) ehh yashklyk yashlyk, adamyn omri hem sheyle gecip gidyandir, owalky caga yaly bolup urushyp yoren agzalarymyz bu wagt ullakan adamlar boldy, garran yaly bolandyrlar cagaly cugaly zat bolup:)
onler kop urushyadyn hic gynananokmy diyip menden sorasalar yok diyyan sebabi yatlamaga gyzykly eken son sonlar:) ozun samsyk bolanlygyny bilmeklik:) borla yekeje ozum gocen oban icinde samyrdap otyrmayyn gideyin menem, yone shu towerekde bolaryn men:)
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ertir.çom ýapylaýdymy :))"

Milka, näme-how, gel-gel,

Milka, näme-how, gel-gel, ertir ýapyldy diýip bärik ses berlişik açybermelimi :)

kämahal göz aýlaýardym bärik men hem log in bolmasamam.

öz adyma telpek duransoň "kimaý by meni ýatlap telpek goýýan?!" diýsem sen bolup çykdyň.

Ýogsa-da, ses berlişigi her öňýeten agza açyp bilenokdy öööňler. Soň hemme kişi açyp bilýän edäýdilermikä?

Birem, moderatorlardan biri aktiw/publish etmese rugsat berilenleriň ses berlişigi hem umumy sahypa çykyp bilmän durýardy.

Ýa-ha şol aýratynlyklar doly aýryldy, ýa-da senem bärdäki betlerden biri bolmaly wara :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ses berlişikde 2 ýyljyk

ses berlişikde 2 ýyljyk bar. 3,4,..., 9 ýyla çenli goýmaly ekeniň .

men 3 ýyl 40 hepde öň giren ekenim bu ýere.

Birem, bäriniň mobile/wap görnüşi bolsa, bu ýeri hem aktiw bolup gitmegi mümkin.

Terk edilen şähere meňzäp dur öz-ä. "I am legend" atly kinodaky ýaly.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"