Aydym-saz saylamak

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men ömrümde hiç rap we hip-hop bilen onuşyp bilmedim. Pop bilen hem kan aram bolmady. Yöne klassikany gowy göryarin. Ya-da instrumental-folklyor, chillout, ambient we ş.m. aydym-sazlary gowy göryarin. Name üçin adamlaryn hemmesi bir menzeş aydym-sazy gowy görüp bilenokka?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Taze alan mp3 playerimde

Taze alan mp3 playerimde "Beatles" grubynyn aydymlary bar eken.
"Yesterday" diyip bir sadaja aydym bar, sozlerini oran haladym.
Bashgada kone gruppalardan "Queen" hem bar eken, onun aydymlary gowyja...

Internetde kan. Satylyar

Internetde kan. Satylyar :http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=kumlular&meta=

Shuwagt shuny gozlap yorkam http://www.nt.com.tr/reyon.php?catid=723&PHPSESSID=391a3b951c42d93d397cb029d6750d7a shu adresi tapdym. Ylyas Amangelding we Hydyr Amangelding romanlary bar. Kör Kuyu diyip bar eken Hydyr Amangelding. Agajan aga habarynyz barmy?
Mena nesip bolsa almakchy:DNt barsam.

halk aydym aytmagy gowy

halk aydym aytmagy gowy goryan hich kim yok erinde.

aydym gaty gowy göryan.. we

aydym gaty gowy göryan..
we köp dinlanim üçinem kan okap bilemok..
aydym dinlande wagt çalt geçyar..
herhili aydymy dinlap bilyan..tapawydy yok, pop dutar, rap & hip-hop (esasy dinleyanim), rock, enstrimental, klassika hem halayan..
türk aydymlary köpüsi..
yöne köplenç aydymlarymy hemme adam dinlese..men şol aydymy yigrenip başlayan..
birazajyk üytgeşik bolmagy halayan yaly..
şol üytgeşik bolmaklyk yaman zat bolmagy mümkin.

Dykgat:Bu ulanyjy "KeçJaL"!

Şol Gumlylardaky Yurdaman

Şol Gumlylardaky Yurdaman pahyr II Jahan urşynda ölmeli bolyar, onson hem yzynda tazeje öylenen gelini goyup ölmeli bolyar.

Hydyr Amangeldinin "Gören kim görünen kimini" Istanbul Valiliginin yanyndaky Emekli Sandıgının yanyndaky Timaşyn kitap satyan dükanyndan 5 YTLe aldym. Yöne çalt gutardy. In sonyragy hem şu yerde-de çap edilen bir hekaya bilen gutaryar. Hökman okan.

Wiy dutar diyende bu kitapda hem dutar çalmak barada gep gidyar. Bir yerinde "Mıllı Ağa" yazjak yerinde "Molla Ağa" yazylypdyr, şol yalnyşlyk gözüme ilişipdi...

Tapsanyz şulary hem dinlap

Tapsanyz şulary hem dinlap görün. Menin dinlemekden bizar bolmayan klassiki gitara sazlarymdan kabiri...

[] Isaac Albeniz - Asturias
[] Francisco Tarrega - Recuerdos de la Alhambra

Quote: "Yesterday" diyip

Quote:

"Yesterday" diyip bir sadaja aydym bar, sozlerini oran haladym.

Yok cynym bilen sorayan, Tayyarlykda yat tutmadyk barmy shol aydimi?

Nury Halmammedowyn "Dutaryn

Nury Halmammedowyn "Dutaryn sesleri" atly eserini dinlap gormeginizi maslahat beryarin.
[url]http://www.turkmen.co.uk/Music/TurkmenCD1/58%20ZvukiDutara%20(Halmamedow).mp3[/url]

Antonio Vivaldinin "La Primavera" atly eserini hem dinlap gorun.

Mozart - Rondo alla Turca Bu

Mozart - Rondo alla Turca

Bu bolsa menin gulagymy galdyran görnüşü. Baglama bilen çalynypdyr.
http://www.youtube.com/watch?v=Axrsrl4ucqM

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "UUUUUUUUUH"

techno, trance .. punk rock

techno, trance .. punk rock ..

Irem- Hayalet sevgilim diyip

Irem- Hayalet sevgilim diyip bir aydym bar,çözyar,mena yaman haladym. Sada, gitarada aytyar. Men meshhur bolmaka dushen video klibini gördüm dğyn.

Menin ing halayanym Grup Koridor Senin o gözlerin var yaa. Songky döwür tmçe dinlamok, ondan mundan mp3 alyp dinleyan, mp3imi yitirdim:)

hmm

Palwan Halmyradyn STV-daki "Ya Hz. Muhammed" atly aydymyny youtube-dan bu yere goydunyzmay, yok bolsa, bilyanin goysana shu yere, sag bolun!

Ay Yazberdi gülkünçlay.

Ay Yazberdi gülkünçlay. Sami Yusufyng bir aydymyny oglurlayipdir. Gülip hezil etdik biza:)

ynha

ynha Palwan Halmyardyn aydany:
http://www.youtube.com/watch?v=46G6hb_kPmo

ynha-da hakykysy (Mehmet Emin Ay - Ya Hz. Muhammed(SAV)):
http://www.youtube.com/watch?v=NzL26GYra3w

dinlan, lezzet alyn!

http://video.google.com/video

http://video.google.com/videosearch?q=karagoz+hacivat+neden+olduruldu+&hl=en

Karagöz ve Havıvat neden öldürüldi. Türkmenlerem bar. Yaman gowy kino:)

Men nerdcode dinleyan

Men nerdcode dinleyan kawagt.

Stanfordan biri rap aydyar,
kill -9
http://www.youtube.com/watch?v=Fow7iUaKrq4

MC++ erbet dal :)
http://www.mcplusplus.com/
Aydimlarini mp3 download edip bilyaniz
http://www.mcplusplus.com/downloads/

Algorythms albomindan T.O.M.E.K dinlap gorun, gulup-gulup oldum :)
MP3:
http://www.cs.purdue.edu/homes/anavabi/mp3/MC%20Plus+%20-%20Algorhythms%20-%20T.O.M.E.K.mp3

Lyric:
http://www.lyricwiki.org/MC_Plus_Plus:T.O.M.E.K.

Tomek diyilyani Harezmi we kooone tmolympiadcilar tanayandir, (on gurrun gidipdi we ozunin yazan kommendi hem bardy kone sahypada)

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=yOjJ8UWN41o
Ogurlyk aydym.Shul oglanyng sesini halayan. Öza bir obaly oglana menzeya,yüzünü hem gördüm bir klipde. Arman ogurlyk da:(

Hmm

Men a, aydymy koplench komp-da oyun oynayakam dinleyan. (PES6). Pop,rap, kawagt instrumental, klassiki aydymlary bolsa seyrek dinleyan. Yone Pop-y beylekilere gora has halayan.

in kan

dunyada in kan aydilyan aydym haysyka meselem Happy birthday to you bolup bilermika
--
Dost paylansa aber diyip gyssanma
Alandan son gysgalma hem gysgaltma
Dileg etse gozlerini hem gysganma
Birin berde biri bilen onut git
K.Gurbannepesow

ay hen bilen

hen bilen bolanson aydym diyen bolaydymda yalnishan bolsham bir chemche gunami gecin
--
Dost paylansa aber diyip gyssanma
Alandan son gysgalma hem gysgaltma
Dileg etse gozlerini hem gysganma
Birin berde biri bilen onut git
K.Gurbannepesow

Turkche sazlardan 4-nji

Turkche sazlardan 4-nji Murad'yn "Uyan" diyen aydiminin(:)Ney'de chalynan(tuyduk diyyan mena :D) halyny halayan...
Youtube'den tapyp bilmedim dine enstrumental gornushini, yone buda erbet dal !!

http://youtube.com/watch?v=tGyfAszzdbQ

Bu-da gaty govy, Zara aydyar !!

http://youtube.com/watch?v=dOXbP-7J2kY

hmmm

mena kan şu erbet şu gowym yok yöne ...bagşylardan halayanym:justin,şakira,akon,nina sky...başgada...klassyka hökmünde in halayanym..loreena mc'kennit..hemme kişa maslahat beryan örrrran gowy sazlary bar

"I am Sailing"

Atamyrat wrote:
Quote:

"Yesterday" diyip bir sadaja aydym bar, sozlerini oran haladym.

Yok cynym bilen sorayan, Tayyarlykda yat tutmadyk barmy shol aydimi?

Bizin wagtymyzda "WOW" kitabyny goryadik Inlisce sapaklarynda.
Son uytgedi oydyan kitaplar.
Sho "WOW" kitabynda,
"I am sailing
I am sailing
through the dirk night
through the skies "

bilen bashlayan bir aydymy yat tutupdyk...

ol aydym hem "ogyrlyk"

ol aydym hem "ogyrlyk" :)
sazy + sözlerine çenli türkçeden terjime edilipdir.
hakyky türkçesini aydyan, Mustafa Demirci öydyan..

wiy

hawa, yone dash edipdirey, men-a telpek goydum, sag bolsun how Yazberdi, Merwezi, sholam bar bolsa , goysana, gayrat edip!

hawa gördüm..ilkinji gezek

hawa gördüm..ilkinji gezek türk filmlerinde türkmenleri gördüm.. hatda ilkinji gezek daşary yurt filminde türkmenleri gördüm.. :)
bir rus filminde hem "türkmen jigitleri" barada görüpdim, yöne orsça düşünmamson, seredip bilmandim.

Farabi wrote: Antonio

Farabi wrote:

Antonio Vivaldinin "La Primavera" atly eserini hem dinlap gorun.

Italyanchamy ol aydim ?? Rumyncha "La Primavara"="Yaz'da" manysyna gelyar...

bizde

bizde kan bir beyle zat yok, yone gunbatar medeniyetinin icinde, uly ahtimallyk bn in kop aydylyan aydymlaryn(ya-da sozlem) biri shol bolup biler. Sebabi, barde, doglan gun bellenmeshek sheyle rowac bolupdyr, ayratynam, ayallarynky! Umuman aydanymyzda jogap "hawa" bolup biler!

Günä çemçeläp

Günä çemçeläp geçilenok, sentnerläp geçilýä :D
Gan çemçeläp geçilýä :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bilyan

Wah, bilyan welin, sheyle gowy aydymyn TM-ca terjime edilenine begendim, name jystyk-jystyk birgiden biderek aydymlar terjime edilip, sheyle gowy aydymlar edilmesinmi, men shony dinlemek isleyan, Myrat, bilyan bolsan, shu yere zynyp goybersene! Ony M.Ein Ay aydyan bolmaly, belki M.Demirci hem aydandyr welin.

++

ata wrote:

hawa, yone dash edipdirey, men-a telpek goydum, sag bolsun how Yazberdi, Merwezi, sholam bar bolsa , goysana, gayrat edip!

Bizde youtube girenok. Oglanlaryng birinde bardy klip. Yöne mena goyjak dal,gaty beeplay.

Bu saz Antonio Vivaldi

Bu saz Antonio Vivaldi tarapyndan pasyllar üçin yazylan sazlardan "Bahar" üçin yazylany. Beyleki pasyllar üçin hem bar yöne men şuny has gowy göryarin. Antonio görnüşi yaly italyan ady.

tolgunyp

gaty tolgunyp sang gaty bolupduryn oydyan yenede gunami otun
--
Dost paylansa aber diyip gyssanma
Alandan son gysgalma hem gysgaltma
Dileg etse gozlerini hem gysganma
Birin berde biri bilen onut git
K.Gurbannepesow

hawa, dogrydanam Mehmet Emin

hawa, dogrydanam Mehmet Emin Ay aytyardy öydyan..
mende hazir youtube işlanok..
türkiyede gadaganlandy :)
yogsam tapmak ansatla..
sen islesen "youtube search"ine gir we "Mehmet Emin Ay HZ. Muhammet" yaz, hökman netije çykaymaly.. ;)

Yonekey "Bahar" manysyna

Yonekey "Bahar" manysyna gelip bilmez sebabi latincha "LA" goshulmasy, Turkmenchedaki "da,de" goshulmasy bolyar...Bolsa bolsa "Bahar'da" diymekdir..

OK!

Sag bol, Ga1taman! Men hazir ol yere jyklaryn, tapsam, ozum goyaryn bu yere!

Bir hytaý aýdymydyrla

Bir hytaý aýdymydyrla :D
Wo ai ni
ýaly bir zatdyr :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Hahaha...Eyyam sana "Wo ay

Hahaha...Eyyam sana "Wo ay ni" ovretdimi ol Hitay gyzlar ?? Yene-de ozune gorkunch diyyanay :)))

Ýoklaý, bir ýerde

Ýoklaý, bir ýerde gördüm "wo ai ni" diýlen zady. Onsoň baryp biziň hytaý PostDokdan soradym welin manysyny aýtdy :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bah

onem 1 yerde degishme hokmunde yazypdym, bayin ogluna ulydan gurlemegini aydanda, oglunyn "DUYE!" diyeni barada :)
Yokarda yazgylara seredip, men hem "Duye" diyesim gelip gitdi, yagny, Celinnediyon diyip biri bar diydiler, gowy aydyarmyshyn, sheylemikaray!?
Ana, eyyam diydim duyani :)

A

Stanfordda aydylan aydymyng ichinde birtopar CS terminologiyalar bar.Ichimi yakaydy.:)
Menem CS okap bashlan gunum ozumi "officially nerd" yglan etjek.:):D

5 parmagyn denk mi?

şonun yali insanlaram zevkleri ve renkleri biri birine göre değişyar!

hayish!

tmr wrote:

şonun yali insanlaram zevkleri ve renkleri biri birine göre değişyar!

Salam Perhat, sen, yalnyshlyk bn b-aly 97 ucurymy-ha dalsin!? Dal bolaymasa:) yogsa TM-ce yazmak kyn dushmezdi :)
Bagyshla, azajyk gayrat hemme zady shanik eder diyip umyt edyarin, hayish, shanik etsene!

Rok dinleyan

Rok dinleyan koplench...LP,Ramstein,Evanescense yone klasika'da halayan eger govja bolsa..Rap'den hem dinleyanlerim kop, Eminem'inki koplench yone bashga artist'lerin hem 1'lap 2'lap govja aydimlari dush gelse dinleyan..

Mena kabir dinleyanlerimi

Mena kabir dinleyanlerimi bashgalara dinletmagede utanyan :-p
Dine gulaklyk/naushnikli dinleyan, speakerden ses cikaramok. :-)

Farabi wrote: Name üçin

Farabi wrote:

Name üçin adamlaryn hemmesi bir menzeş aydym-sazy gowy görüp bilenokka?

Sebabi edil adamlan bedenlerinin den bolmayshy yaly...shol sebapdenem herkim oz gownune yokyan zat saylaya.Meselem ina oz halayan aydymlaryny sanap gechipsin, mena duybnden kan aydym bilen aram yok.

Name üçin adamlaryn

Name üçin adamlaryn hemmesi bir menzeş aydym-sazy gowy görüp bilenokka?

sebabi halklaryng medeniyeti bashga, dowur bashga. dutar bashga hip-hop bashga.

"Altyn asyrda hip-hop ösdi"

"Altyn asyrda hip-hop ösdi" :D (lol)
Aydym-saz köplenç dynç almak(kellani şemallatmak :D) üçin dinlenyar. Nahar iyilende-de pizza, börek saylap iyilşi yaly, adamyn ruham Rock, pop, R&B saylayar, işdasi haysyny islese :P.
Dutar gök çaya parallel gidyar, şona bilyan :D

Tagan

Mena her durlisinem

Mena her durlisinem dinleyan. Oturyp dinlap, bir keypini alsam dinlaberyan haysy yurdunkam bolsa, haysy stilem bolsa

Mena yaman dutar chalmany

Mena yaman dutar chalmany ogrenesim gelyar,Gumlylar romanyndaky Yolaman yaly:). Aslynda dutaram bar,bytdyk sytdyk chalybam bilyan,yöne gowy chalyp bilemok.

AY Merwezijan aldynow

AY Merwezijan aldynow emendirip... :)
Goyup bolanokmy ol romanlary internetde??

yene men:)

shu yere-de bir seredip gorun , belki yilgyrarsynyz:

http://www.tmhits.com/video/?artist=69345-83

Mergene

Menche Ispancha
La Primavera--Bahar(Yaz)
La---Definite article,translated "the"in English, used for feminine nouns in Spanish.
Definite Articles
La-feminine
Le-masculene
Indefinite Articles
Un-m.
Una-f.

Bagyshlarsyngyzda inglische yazanym uchin.

Balkanjan, men shu

Balkanjan, men shu Rumyncha'ny uje 2 yildan bari gurleyan ve bu dilin gaty kop zady Ispancha ve Italyancha bilen denecher, hakyky Rumyn Ispanlara dushunip bilyar 1-2 ay dinlese olaryn gurleyishlerini(akcent tapavudy bar)....
UN-1'diymek (masculin, ex: Un baiat=1 oglan)
UNA-1 (feminin ex: Una ca tine=Senin yali 1 gyz)
La-Da,de goshulmasy(ex: La mine=mende)

Haha

Quote:

Algorythms albomindan T.O.M.E.K dinlap gorun, gulup-gulup oldum :)
MP3:
http://www.cs.purdue.edu/homes/anavabi/mp3/MC%20Plus+%20-%20Algorhythms%20-%20T.O.M.E.K.mp3

Hay aydym gulkunch hem samsyk ekenlay.Oz reklamasyny edip gechdi.Kabir yerlerine dushner yalam dallay(lyricsdanam).

Meng

Mena belli bir aydym "genre" dinglamok.Haysy aydymy halasam shony mp3 e download edyan.Shong uchinem herhili aydym bardyr:rap,hip-hop,rock,soft rock,disco,dance,classical,pop, we birtopar "genre"ini bilmeyan aydymlam.:)

Gepleýän tüýdük

Şu bagşy edil tüýdügini gepledýän ekeni :)
http://www.youtube.com/watch?v=6MFzeV2I_60&feature=PlayList&p=B136546E42E97AF7&index=10&playnext=10
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Master

Master diýip şuňa aýdaýsaň
http://www.youtube.com/watch?v=AbndgwfG22k&feature=PlayList&p=B136546E42E97AF7&index=11
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ussat !!!

adama söz yoklay! mena haysy stilem bolsa dinleyan, yöne kabir aydymlar bara gaty gowy göryan meselem kill bill'inem soundtracki bardyr : My baby shot Me Down. başga da Goran Karan: Stay with Me.

Ine piano

diýip şuňa aýtsaň
http://www.youtube.com/watch?v=Sr64NI33qUo&feature=PlayList&p=71DA6F5B8A541D66&index=5&playnext=6
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Şuny hem diňläp görüň

Şuny hem diňläp görüň hany
http://www.youtube.com/watch?v=Yvnw-oBmfI4

Govja ekeni sazy, sozlerem

Govja ekeni sazy, sozlerem manyly...

www.turkmen.co.uk shu

www.turkmen.co.uk shu yerdeki sazlang hemmesini dinglesengiz gowy bolar hormatly adamlar. bular bizing klassikamyz we beyik sungatymyz