Suratlar

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

shuny gowy edipsin,

shuny gowy edipsin, Atamyrat.

Sahypa super bolupdyr.

Sahypa super bolupdyr. Berekella
saglygynyz!

Agajan aganyň goýan

Agajan aganyň goýan eserlerine-de link edip goýsaň "daş" bolar! :)
Super TM prozalary, sahnalary, serialy we ş. m.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ok hazir. p.s. Telpek modul

ok hazir.

p.s. Telpek modul tazelendi, test edin. Indi goymak has ansat :)

Aý 50 telpegi goýjak

Aý 50 telpegi goýjak barmyka?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

bah

men-a shu telpek wakasyna dushunmedim, sistema has uytgapdir-le, telpek hem goyup bolanok islesemem. kop button zim-ziyat bolupdyr. Birem, onki relpek goylushykda-da, goyjak wagtyn tazgy:"Gaty gowy yazipsin. Berekella!" bolmaly, yazypsyng bolsa has gowy!?

Name ucin telpek goyup

Name ucin telpek goyup bilenzok? "Telpek Goy" basyp gorun... Name bolyar?!

ok

dushundim, synap hem gordum, basharnykly hem boldum, sag bol, atdash!

Tuveleme tuff tuff

Tuveleme tuff tuff tuff...Gyz diyenin sheyle bolaysada !!
Sozleri bilen oz gush kelle gyz daldigini gorkezyar, hich kim
"Jemal yenil kelle gyz" diyip bilmez, yone ozune namedirin hem oydenok
"Surat goysammykam ?? Vay...sheylemi ?? Goz degirmersinizmi ?" yali
soraglar bilen!!

Menem Mergen bilen

Menem Mergen bilen razylaşyan,gyz dagy dal da:D türkmenler aytyara muzhiklay diyip:).

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hhahaha :) merwezi gyryanay bar-a. )))"

sorag

Jemal, ol bizin baydagymyzyn asylan binasy name bina bolyar!?
Ya ozun asdynmy bolyan oyune:)

hmmm

berekella jemal...
kabir özlerini kleopatra hasap etyan gyzlara şarpyk hökmünde goey jogap beripsin
hany göreli jemala name bolarka indi???

hmm

ay, bolya-da, bir gun hemmamiz oleris!

Taze

Taze syuratlardan

Laboratoryada

Free Image Hosting at <a href=www.ImageShack.us" />

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

WC'e gitmane rugsat

WC'e gitmane rugsat sorayanmay kichke barmagyny gorkezip ?? :))

Ol kichke barmagym "manysy"

Ol kichke barmagym "manysy" bar:D Yeke meng "oglan" kursdaşlam dushunyar:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Name sakgaljyk goyberen

Name sakgaljyk goyberen bolyanmay???

Hajy-el Mubarek

gowja surat

gowy dushupsin Muhammet.

......................buda

......................buda geçer.......................

......................buda

......................buda geçer.......................

gyjalatyma cydaman yene

gyjalatyma cydaman yene surat goydun-ow :)
sag bol, jigim!
Meninki-ha her yerde dolup yatandyr, indi goymasamam bolyar :)

Way Anna...

Way Anna by sen may...
Tuweleme kiçikang gowja çaga ekening
:D:D:D

ay Ata aga gayrat edin

ay Ata aga gayrat edin goyman düyşüme girersiniz:)))))))))

......................buda geçer.......................

on duyshune girip

on duyshune girip gorkuzypdyryn oydyan :)
barik goysam, sana gorkezmanrak, gizlabrak goyaryn-da:)

ine bu da men!!


ay govuja dusup bilmedim...

hay, Malik, "kici" ekenin-a

hay, Malik, "kici" ekenin-a diyjekdim welin, ullakan bolup gidipsin-a :)

ahyrym owrendin oydyan surat goymagy hem barde-de :)
indi gordunmi tapawudy surat goymak barada?!

hahha

bay ata aga utandyrdyn meni ilki mana kici diydimika diyip yzyny okamajak bolup durdum :P
yok how beylede kici dal.dineje yas kici :)

degishyan-le, jigim, gaty

degishyan-le, jigim, gaty gorayme! :)

yok how gaty gorup bormy

yok how gaty gorup bormy :)
men asyl owrenisdim,kici sen diyip owrenişdirdiler ;)

YYKYLJAKLA...

YA SEN YYKYLJAK BOLYAN YA ANYRYNDAKY BINA GATY GOW DAL OYDYAN AY BINA BOLAYMASA BIZIN OGLANLAR BEYLE DALDIR HEHEHEH...GOWNUNE ALMA ....

salamlar....

gezelencde dushen suratym...

lebaply dayhanoglan,

lebaply dayhanoglan, suratlaryn oran kici ekeni, gorup bolanok, ulyraklaryny goysana :)
yene-de minnetdar-how, goyanyn ucin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hany men aynegimi geyeyin

hany men aynegimi geyeyin :)
saglygynyz

Menä goýamok surat indi

Menä goýamok surat indi näme men Kleopatra bolýanmy?! Aý ola gowy ekeni. A surat goýsam kim bolýan?!
Ýalňyş menä suradymy goýmanym bilen özüme nämedirn öýdemok beýleki gyzlaram şeýle. Her adamyň prinsyplary bolýa ol arsyz bolmak ulumsylyk däl surat goýmazlyk.

men

sagja bolun agalar ve doganlar.
suraty bilip kicisini goydum. goymakdaky maksadym tananmak ya da basgarak mesele daldir yalnis pikir edayman...
saglyjakda galyn....

ine yene biri praktikada

ine yene biri praktikada tuwaletin we banyo-n üstünde 1 zat çözjek bolyan:D

gün bar ekeni agzym açylypdyr , ayyplaşmawrein...:D

......................buda geçer.......................

ay cozjek yerin shonun ustu

ay cozjek yerin shonun ustu bolsa cozuljek zat name bolarka

Bu blog surat

Bu blog surat barada dalmiday:) hany sen suratyn:D

gelde göray boş yer

gelde göray boş yer bar:)

......................buda geçer.......................

Armaturyn üstüne yalnyş

Armaturyn üstüne yalnyş oturmadyn dami?

Zaman gazeti dalmay ol :-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Me

Ana size bir sportsmen, komsomolec, student...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata22 1 telpek goyyar we yazyar: "Kop telpegin bar ekeni:) "..bir sportsmen, komsomolec, student..." "

yokardaky suratyn yaman

yokardaky suratyn yaman professioanl welin, ya sen shu Anna jigimin aydyan guycli oglany bolayma-how :)

Ey, Sapar, jigim, Annanyn suratyna yazanlaryna gulup oldum, sagja bol, jigim :)

Suratyn ucin hem minnetdar, sen kici dalmidin-ay, komsomolec zat diyipsin welin, Shurigin kinosyny sypdyrman goryanlerden oydyan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata siz

ata siz kiminkiligay:)

......................buda geçer.......................

ozuminkilik :) ya

ozuminkilik :)

ya yalnyshyarmykam ;))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ola Ependinka

ola Ependinka bardy...

......................buda geçer.......................

Elim boshashsa gyz-oglan

Elim boshashsa gyz-oglan tapavudy yok, mende bar suratlaryn barsyny goyjaga dushushyklar blog'laryna gora, nahili adamlar bilen gurrundesh bolyandygymyzy bilelinda how :)))

Dogry aydyan

Dogry aydyan, yogsa mena yolda gorsemem tanajak dal::))

Gechen ay oylenen, 1.5

Gechen ay oylenen, 1.5 yillap bizin bilen 1 oyde yashan dostumyn toyunda dushurilen surat, shol toyda ~3 yildan son birinji gezek klasiki eshik geyipdim :D

"Men sagdaky" diyip oturmak gerek dal gerek ? :) Oylenyan oglan eshiginden bellidirle(Biraz uly alypdyrlar).

Mergen, sen dayawja-lay

Mergen, sen dayawja-lay tuweleme! (bize-de nesip etsin sheyle dayawja bolmak :))

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ata22 5 telpek goyyar we yazyar: "Ay,az gitdi-lay! Dilegin-de "Omyn!""

way Mergen aga, men sizi

way Mergen aga, men sizi tanayan ekenima, gechen tomus Rustem abi bilen takilyadinizmi? sizi shon bilen bile goren yali, gownume bolmasa
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Rustem diyyanin Allakow

Rustem diyyanin Allakow bolsa, onda bile goren bolup bilersin, yone "takylmak" biraz gaty aydylan, sebabi men ony gaydyshyn uchar'da we tomusyn dovamynda-da 1'je gezek goraydim oydyan :)

rocker ya biker oydyan ozun,

rocker ya biker oydyan ozun, dost :))

...

men sho kojamy geyemde herdürli gep eşidyanlay...
sen türk (tyr) mashyn süryangmi diyip sorady tkm'de, barde fakultetdam motor süryangmi diyaler, ay borla shony satjaklay indiki gysha çenli, 2nji el aljak barmay? anglyadan import edilen, kargo :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Özbek aydymçy bardyr Tahir

Özbek aydymçy bardyr Tahir ,familyasy pomoymu Sadykow şona menzeyan.

ps.Aydymça menzedim diysem srazu erap akayma :D

...

ikimiz biraz dertdeşrak ekeni.. senin adyny özbeklenka menzedyan bolsa menin özümi :PP

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Hani özbekçe diy hani bir

Hani özbekçe diy hani bir zatlar :D

...

kandaysiz?
manam yaxshi...
siz churoylu hotun... :PP
iltimos, yozing!

ay bolmady oydyan :DD

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Menem ozbekce bilyan-how,

Menem ozbekce bilyan-how, barde arkayyn gurleshiberme :))
yokarka dushunmedikler ucin perewod edip bereyin:
"Nahilisiniz, menem gowy... siz owadan zenan, hayysh mana yazyn!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "mugtjak sataydynyzmy?:)) mugt bolmaz yaly 1 telpek :D"

ha ha ay Bayatjan gönü

ha ha ay Bayatjan gönü sataydynla bizi :D

Metomorpha replydyr

Ay daş etdinlay, mena kan gürlap bilemok .Hotya lebanyn kabir yerli şivesi menzeya özbekça.

"Kandaysiniz?" ozbekce dal-a

"Kandaysiniz?" ozbekce dal-a how! Ozbekce "Kalaysiniz?" bolmali dalmay? Ol kandaysiniz gyrgyzda ulanilyar..

...

kalay'i turkmenistanyn kabir yerlerinde we gazaklar ulanya bolmaly

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

hmm

ıhhhım ıhhhım ıhhhım
barde nameler bolyalay :P
aralaşgim kelmayapti lekin tuşunolmadim men ??

aralaş aralaş çujoy emaz

aralaş aralaş çujoy emaz san

Aralaş, aralaş... çujoý,

Aralaş, aralaş... çujoý, em az san

Dogrymy aýdaýyn, ýokardakylar eýýäm erotikadanam geçip ugrady. Bu nä boluş?! Goýalyň!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

REBYATA DAVAYTE JİT DRUJNO!!!

Hem inglizçe,rusça arada türkçe yazanda,özbekçan zarary barmy.Bor peydasam yoktur barde,yöne zararam yokmuka diyyan :D Saglygyn

- 3 telpek "KAJDYY MERET PO MERE SVOYEY İSPORÇENNOSTİ"

Ayyp yaşuly ayyp,gelmişin mün naçe yaşa aklyn namelere gitya :D

hormatly agzalar türkmençe

hormatly agzalar türkmençe gurleşmeginizi hayış edyan :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) +1"

emne deysin chog kyz??:)

emne deysin chog kyz??:)

Dogry aýdýaň! Emmäňem,

Dogry aýdýaň!
Emmäňem, emişmäňem, çuroýlaşmaňam! :)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "gija galamok, % munen daldir-le :))"

yazyp goy, bir telpek

yazyp goy, bir telpek bergilidirin sana :)), ikinji setirin ucin :))

%lidir :) Gijä galsaň

%lidir :)
Gijä galsaň köpräkden ber :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Fuuuuu

Yönekeyje degişmeli diology,yürek bulanç bir zada öwürdünizlay.Borda saglyk bolsun

Meň pikirimçe ol ýürek

Meň pikirimçe ol ýürek bulanç däl :D, dogrymy aýtsam, fu diýen bolma :). Bolýa artygyny aýtdyrmaň, ýöne gowy görülmeýän bolsa, beýle populýar bolmazdy ;)
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bor-lay, Bayram, melike!

bor-lay, Bayram, melike! degishme degishme yerinde galsyn, ulaldyp nemetmalin... melike, menem Bayramynka degishme diyip dushunipdim oz-a...

ýok, men gaty göremok.

ýok, men gaty göremok. ýokardaky ýazanym hem degişmedi. Bir sany smaýl kem öýdýän
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Bayatjan arkayyn bol dost

Bayatjan arkayyn bol dost Bayramdan hiç gaty gören daldirin şu çaka çenli,hemme zat ok,yola dowam yaşlar :D

.D - BİR GÖZÜ KÖR SMAYLİK, : ) - KELJE SMAYLİK

Hawwa Bayramjan şo tayda hiç bolmanda bir gözü kör,gulagy kerrak kel bir smaylik goyan bolsan super bolardy

ha ha ha

Reytingi galdyryanam şo "fuuu" temalar diysene........

Gyzlara

Sonki dowurde gyzlar blatnoy boldy.Yaman gorman gyzlar.gercegi soylemekde bir mertlikdir.

ilkinji yazgynda gyzlara

ilkinji yazgynda gyzlara yrsarap bashlamaly dal ekenin-da, Chary!

Beh, HTTU-ly bolsanam, oyunde int baglanshygy bar oydyan, gun boyunca online otyrdyn ;)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

salam dostlar

Abadan lisesinden oglanlar barmay bar bolsanyz gorunsenizlan.170

...

Huday halasa yene 6 ay sonra uchurym bolyan... gyzlaram önünden arzuw edip fota geyyalera :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

önünden fata geyyan

önünden fata geyyan gızlara öyünde galyalar yada durmuşa giç çıkyar diyip eşidipdim. inşallah Agam sen başına şonun yalı zat gelmez:)

...

bah, uchurym bolp bilmersin diyjek boldunmy ya başga birzat?

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

mena yöne diyaydim sen

mena yöne diyaydim sen yenede göwnüne erbet pikir getirip oturma agam :))

Ey wah mena garrygyz

Ey wah mena garrygyz bolaymala onda :(.Kiçiligimde dine gelin koynek geyerdim her bayramda,ulalamdada hokman joramyn ya garyndaşlaryyn toyunda koynegi geyip goryadim.

Suratlar blog'yna surat

Suratlar blog'yna surat görmek üçin giripdim, ýöne edil häzirä azyrak surat görýän:D Borda, eger şular ýaly maşyn alynsaňyz men şofýoryňyz bolmaga taýýardyryn:D
//autozoo.ru/?p=13660

(No subject)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 5 telpek goyyar we yazyar: "`Meniňem ýüregimi çalsana bagşy!` :)"

bügün telpekler gürlesin

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • repa 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpegin baram welin, munam deserve edyan dos;)!"
 • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ""Noviy türkmen" bolupsyna :-) Berekella!"
 • melike 1 telpek goyyar we yazyar: "GÜLAYMELA,NAME PİŞİGİN ÖLDÜDE, YASYNY TUTYANMY .)"

Ay şu telpek goparjak

Ay şu telpek goparjak bolup,etmeyan zadyn yoktur Muhammed :D

...

hahahaa...
surata gülüp düşmek mana gelişenok, gutardysh üçin zordan güldirp düşürdiler, iskuwstwenny gülki bolany sebapli wapşe biderek boldy, gidip alamok şo sebapdenem...

P.S: banyoda synap görayin aya garşysynda, hem gülip hemde gülman düşen suratynyzy...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

ozun basmacymy

ozun basmacymy namemi? :)))

...

original koment! :))

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

ceriumoxide© 5 telpek

ceriumoxide© 5 telpek goyyar we yazyar: "`Meniňem ýüregimi çalsana bagşy!` :)"

obadash seng uchin Gongyrbash mukamy bolarmy, ay meng ing halayayn dinglap, dinglap doymayan sazym bar bolsa goysana shu yere:)
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

...


Beijing 2008 Olimpiýada ýakynlaşýar:)

Bulam meng

Bulam meng suratlam

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "cool:)"

Dowamy

Baku Sahilde.Arka tarapymyzda Eziz Turkmenistan Ata Watanym

Gechen yil.Yurtda(obshitde).

at last

gechen yil Bahar shenliginde.

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür
İmam Gazali

...

dutar alip ciksam dunya seyranaaaaaa
dunya yuzi galar bize hayranaaaaaaa
.....................................
meningem yuregimi alsana bagshy

sowgat edip wataniming jan ozine
chemen edip baky gulli yazina heyyy
aydimlarimiz nuranadir nurana
meningem yuregimi alsana bagshy

ÇANG ÇIN ÇONG VANCING HONG

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "ehm ehm:))) "
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: ""çang çin çong ..." diýip, dutaryň sesini etýämikäň öýdüpdim, asyl ol hytaýça bir zat ýalyla :))"

dutar alyp çyksaň dünýä

___________________________________________________
Çalsana bagşy - Baýramdurdy Hudaýnazarow

Aýdym Baýramdurdy Hudaýnazarowyňky, emma bu ýerde başga biri aýtýa(zenan)
___________________________________________________

dutar alyp çyksaň dünýä seýrana
dünýä ýüzi galar bize haýrana
aýdymlaryňyz nura-nadyr nurana
magrupdan maşrubaaa çalsana bagşy

sowgat edip watanymyň jan üýnüni
çemen edip baky güli, yazyna
köňüller soltany, şirin sazyňa
meniňem ýüregimi daňsana bagşy

iň şagram dutaryň alsana bagşy
şöhratly sazlardan çalsana bagşy
taryplap watanymyň ýagty ertirin
ol şirwan perdäňe galsana bagşy

Telpekler (3 kisiden 9 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • busa 2 telpek goyyar we yazyar: "sheydingda how hallden 4 klasdaki yat tutan zadimdan yazjak bolyan menem"
 • mekan555 4 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

www.ilgerek.blogspot.com

ilgerek.blogspot.com
hojanepes.persianblog.ir
payanname.piczo.com => Turkme dilinde doktorlyk dissertatsiya-Hangeldi Ownuk-Asgabat-
maksat.wordpress.com - Merhum Maksatjanyng weblogy

istanbulda, izmirli oglanlar

istanbulda, izmirli oglanlar bilen

öňki gurbanlykalryň birinde,,, mugt düşen et we "iýzzekgäl" diýýänçäň çişlik :)

Dagda ýaşaýan bir dostymyňkada mymançylykda :P(oýun etýän), Kapadokia diýýän ýerde

izmirde bir dost oglan gowy gitara çalýa(dy), günde diýen ýaly baryp gaýtýadym ýanyna.
şol gezegem her kim surata düşdi welin menem kem galmajak bolup düşdim.
pursat: bagşydan barmaklarymy nirä goýmalydygymy sorap durkam, düşürüpdirler :D

Maru Şahu Jahan

bir şompully

bir şompully çişliginizden barigem uzadyňa :)

KYn bolmasa ''SEN GARRAMA

KYn bolmasa ''SEN GARRAMA EJEJAN''y goysana..:)..goşgysy dal,aydymy yeterlik:)

Sen garrama Ejejan

/?q=node/3181#comment-88334


Maru Şahu Jahan

Capoeirada şu stoyka

Capoeirada şu stoyka "Skorpion" diyilyar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Suratdaky shu sahipanyn agzalaryny tanajak bolun hany :)

Suratdaky shu sahipanyn agzalaryny tanajak bolun hany :)
Yer: Maryda dowlet olimpiyadasynda.


Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Çagajyk ekenigay :)"

Haýsy mekdebaý otaýy? 2.

Haýsy mekdebaý otaýy? 2. surat!
Nagmatyň näme işi baraý :) Baýramaly ha däl ýaly!


Maru Şahu Jahan

birinji suratda Harezmi ,

birinji suratda Harezmi , bilen hem Mergen aga barmay? sholara mengezetdim:D sholar
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Surat Maryda chekilen. Yyl

Surat Maryda chekilen. Yyl 2002. Dowlet olimpiyadasy.
Turgut Ozal TTM daki matematikacylar we Bashkent TTM daki kompyuter olimpiyadacylar...
Suraty ustune bassanyz ulalyar...

UTP_LI bashga surat barmy?

UTP_LI bashga surat barmy? ;)

Gaty gowy surat! ;)

yene 3siSurat 1: Kompyuter olimpiyadacilar. 2001-2002 okuw yili. Garypja otagymyz. Shojagaz pechka bizin bar dayanjymyzdy. Shol yillar Bashkent gaty sowukdy bilyansiniz. Sapak gecilmeyan wagtlaram bolyady.

Surat 2: Sonunda biz gaydanymyzdan son kompyuterciler Buzmeyine gecirilipdir. Yokardaki kimka? Champion? :P

Surat 3: Muhammetnzar(biolog) bilen kompyutercileri gormage baranymyzda.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Renk

Ak bilen garadyr garagyn renki sholan haysysy senin yuregin renki birisini saylap diyme shu menki Iller aydar birje yylgyrshyn besdir

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"