Oylanma

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Halk

Adamlar. Bir pikir edip gorunsene. Syn edip goryan barmy? Bir yorap uns berip gorun, kim bolsa bolsun yuzune yylgyryp seredyan hickim yok. Kime seretsen gozi bilen iyjek. Adamlaryn ozune gowni yetya hawa bolup biler, yone muny beylede etmeli dallay. Burny kap dagynda garsysyndaka gowni yetenok. Men su zatlary esasan Ashgabatda goryan.

Salam oglanlar we gyzlar

Uzak wagtdan sonra yene de men barde shu gunler internetde kop saytlara girmek kynlashyar shonun sebabini bilyan barmy?

Su gun…

Su gunden baslap her gunki baslamak isleyan zadymy baslamaga karar bermek isledim. Gundekim yaly, kararlarym netijesiz we biderek bolarmyka?

"Hayyrly gurle, ya-da gurleme"

Yene-de bir zatlar aytmak islegi pespallik duygusyndan one gecdi, gecdi-de barmaklarym su mowzuga esas boljak zatlary yazmaga baslady, ellerim ikisem asak tarapa, oykeli halda barmaklarym haydayar, goya menin yuzume arkasyny owurmek bilen mana "sen bu zatlary yazmak isleyanligin barada cunnur oylandynmy, ozuni gorkezmek niyetin bilen yazmayanyna eminmisin?" diyip sorayan yaly.

TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR.... Maradonadan

Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy Ziýab Awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
Hormatly eziz ildeşler!

Essalawmaleýkim, adminler, agzalar we myhmanlar!

Essalawmaleýkim, tmolympiad.org-yň adminleri we agzalary!

Iki sagat iş edinip, zordan agza boldum, bu saýt birneme çylşyrymly ekeni. Bu saýt barada ozal kän eşidipdim. Ýöne hasabymy açdyryp bilmändim. Dogrusy, teswirler işläp durka bu ýere kän bir girmäge döwtalap hem bolmandym.

Indi bu ýerde näme etmeli? Bu ýer forummy? Pikir alşyp boljakmy? Agza sany, işleýşi nähili? Çat, şahsy habarlaşma ýaly zatlar barmy?

Türkmenistandaky materializm barada

Men dünýäniň birnäçe ýurdundan geçdim, birnäçe ýurdunda azajyk bolup gördüm, ýene birnäçesinde ep-eslije ýaşap gördüm. Emma şularyň arasynda Türkmenistandaky ýaly materialistligi görmedim. Belki ýalňyşýandyryn, belki Orsýedem şeýledir.

turkmenlerin tanalyshy

Men 1 yyl bari Hindistanda we bardaki Profesorlar turkmenleri indi tanap baslady. Nirden diyip soranlarynda Turkmenistan diyan, bularam Turkiye`mi diyip soraya. Gysgacha aydanymyzda Turkmenistan`yn nirdediginem bilenoklar. belki ozleri jahyl diyip bilersiniz yone men pikirimche bu beyle dal, hawa jahyllyk payam bar, yone, birzatlar edip tanalmasa olar name uchin Turkmenistan hakynda maglumat edinmek islesinler...

Durmus barada oylanma!

Men bir zada uns berdim welin her kim oylanma barada(Create) acilan bloglara gatnasyk az da mesai(tans ya-da nahar etc.) gurrunler barada acilan temalarda gatnasyk gaty uly!

Gelin durmuşyň kyn meseleleri barada bilýan zatlarymyzy paýlaşalyň.

Sonky dowurde özüni asýanlar köpelipdir,sebäp name bolup biler kä? ýa-da olara göterip bilmejek yük ýükle(n)dilermika?

Bilemmok welin bizde psihologiýa ugrundan okap gelen talyplar barmy,bar bolsa şolar öz ugurlarindan işlemäge mümkinçilikleri barmyka? Halka psikologiki hyzmat berilýärmi ka?

Lets Create somethink!

Syndicate content