Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanda "BOLANOK!" kanuny we bespredel

Salam gadyrly agzalar,

Bu mowzukda Türkmenistanyn in tasin kanunlaryndan biri, "BOLANOK!" kanuny hakda aydyp bermekçi. Bilşiniz yaly Türkmenistan döwletimiz güllap ösyar, özgeryar, bayayar, bla bla bla. Medeni, hukuky, sportif, ylmy taydan uly adimler adilyar. Bularyn hemmesine degişli bolsa bir kanun bar - "BOLANOK!" Bu kanun nama esaslanyp çykan, kim tarapyn çykarylan, haçan düzülen, kime garşy düzülen, ... yaly soraglary soramagam BOLANOK!

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!

Kumirleriniz uchin eden in gen galdyryjy hereketleriniz!
Heriniz hachanam bolsa bir yildyzyn fanaty bolup gorensiniz! Bu hasam duygulan, emosional yagdayin in dartgynly wagty – yetginjeklik dowrunde yuze chykyar.

Turkmenistan yolagcylaryna 2009

Harezmi ve Selbishka agzalarymyza sagamanja oyune barmagyny dileyan. Yolynyz ak, yoldashynam hak bolsun. Sagman Turkemenistana baryp govja dynch alyp, taze guych bilen taze okuv yila bashlamak arzuw  edyan. Taze ishlerinizde ustunlikler, her tutan ishiniz rovach alsyn. Habarlashyp durun, mulki bemkin bolsa baran, gezen yerlerinden suratlara sabyrsyzlyk bilen garashyan.Saglykda gorushyanchak sag ve aman galyn…

Toy meselesi we edyan i$lerimizdaki duyp many...

salam oglanlar/gyzlar

duyn toy bn baglany$ykly mogzuklary okap otirkam kellame kabir pikirler geldi.sizler payla$ayin diydim.
case hokmunde TOY meselesi aldim yone esasy mesele edyan i$lerimizdaki duyp many..

Toy`dan ba$lamakcy. Hic pikir etdinizmi? Toy edilmeginin duybi nireden gelip cikya? name ucin milleti uy$urup birara gelinya w$m soraglar.
syn eden bolsangyz, musluman milletlerin hemmesinde diylen yali toy ucin birmengze$ yagday bar.toyda birara gelinya. munyng duybi dinimizden gelip cykya.

Begendiriji ve Gynandyryjy wakalar

Hormatly agzalar
Gelin yashayan yerimizde bolup gechyan hem begendiriji hemde gynandyryjy bolup gehcyan ve bolup gechen vakalar barada gurleshelin.

Nemkrut'dan Rap Ylahy - Hz. Muhammet

Türkmenlerin ilkinji rap ylahysyny Nemkrut çykardy.

Aydymyn ady "Hz. Muhammet (saw)", dinlalin, lezzet alalyn ;-)

Ine link: Nemkrut - Hz.Muhammet (S.A.W)

Respect Nemkrut!!!

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

Bilim Olimpiyadalary 2009

Yany yakynda 3 sany olimpiyada gecirildi.
Birinjisi Ashgabatda gecirilen Himiya boyuncha Mendeleyew olimpiyadasy.
Bu GDA yurtlarynyn arasynda gecirilyar.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=9&id=090502a
Bu yaryshda shu wagta chenli birtopar burunch medal alypdyk. 2 yyl onincha 1nji gezek
kumush medaly aldyk oydyan. Bu yyl bolsa 1 altyn, 2 kumush we 4 burunch medal alypdyrys.

2njisi bolsa Aziya Fizika Olimpiyadasy. Munda hem 1 burunch we 1 honorable mention bar.
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/apho10/node/101

3njisi bolsa Balkan Math Olympiad. Munda hem 3 kumush, 2 burunch alypdyrys.

Asgabadyn Taksi sistemasy

Asgabadyn Taksi sistemasyny nahili goryaniz?
Kim nahili duygulary bashdan gechiryar, Asgabada baryp aeroportda onunden taksisler chykanda...

Syndicate content