Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

duyshe gore herket etmek

gadirdan agzalar.

men gaty kan duysh goryan. hemmesini diyen yali yadima dushyar. kino yali :D
belkem sizem goryansiniz yone yadyngyz dushmeyan bolup biler. men indi asil tema gecheyin
goren dushlerim yadyma dushushi yali olaring ka birleri normalni durmushdada gabat gelyan.

:: hezil günler ::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip yörün.. Garaz onunam edil menki yaly puly bar ekeni. Stol tennisinem kireyinin pulyna ikimizin jübümizdaki pulymyz zordan yetyar.. Garaz nam bolsa şo bolsun diyip gitdik we oynadyk.. Yadap çykdyk we azajyk dynç aldyk..

Ynsan Durmusuda name etjek....! hokman okamaly

Na gunune shat bolar sen adamzat,
Sansyz hatar ahu-zarlar alnynda.
Nicik takat kylar bir musht toprak,
Yedi dowzah atly narlar alnynda!

— Magtymguly...

Dolar calsygy

Kabirleri dollaryn bahasy 17500 manat bolupdyr diyyaler weli bir deregi yok eken

tmdaki businesscilerden soradym. hemme zat onki onki diyyaler!

sahsy pikir!

Konferenciya & Seminar

Salam gadyrly agzalar.

Ylym we bilim yaman gin zat, naçe öwrensenem yene az.

Ylym we bilimin öwrenilyan yerlerinden biride "söhbet" şeklinde geçirilyan konferenciya we seminarlardyr.

Mekdepde, uniwerde, işde, ... her yerde, her dürli temalarda konferenciya we seminar geçirilyar.

Bu blogy açmagymyn sebabide, bizin (bolan yerimizde, dürli temalarda) gatnaşan konferenciya yada seminarlarymyz barada gysgaça aydyp berelin, öwrenen zatlarymyzy öz aramyzda paylaşalyn.

Doglan günüñ bilen, Mergen!!!

Salam! Şu gün tmolympiad’yñ iñ hormatlanýan, saýta iñ uly goşant goşýan we aktiw agzalarynyñ biri bolan Mergeniñ 20 yaş toýy.
Mergen, menem öz gezegimde seniñ doglan güniñ bilen çyn ýüregimden gutlaýan. Saña jan-saglyk, uzak we haýyrly ömür , okuwyñda – hünariñde üstünlik, gelejekde bar arzuw maksatlaryña ýetip, maşgalaña çagalaryña guwanyp gezmek we bagtly bolmak nesip etsin Allajan!

Gutlamak gezegi agzalara berilýar!

MEDYA

Arada bir dost oglanlardan biri yygnaga (seminar) akitdi.Hemmang bilişi yaly kyyamat günü 7 sany zat ayratyn soralyar. İman, namaz,..(galanyny bilemmok) Şotayd biri aytdy indi şol 8 bolandyr diydi. Şol 8-nji hem MEDYA diydi. Ol adamyn diyjek bolan zady medya günümüzde agirt uly ahmiyete eyedigini aytjak boldy.
Emma Tm'da bolsa medya...
Tr'da okayan oglanlaryn biri aytdy, öye mugallymlar gazeti geldi welin, elime alyp içi gaçandyr öytdim diyya..

"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .

Gürrün yene GYZLAR barada...

Men geçen gezek üniwersitetde bir türkmen gyz bilen garşylaşdym. Çynymy aytsam ony Türkmenistan'da görsem yanyna mena barman, yöne daşary yurt bolanson tanyşayyn diydim. Özem dine tm bolany üçin. Tanyşmasyna tanyşdym, yöne gaharym gelen zat gaty arsyz bolan boldy. Başka tm oglanlar bolsa olan pullyja türk oglanlaryn yanynda başgaça hereket etyanini eşitdim. Onun yaly zatlar bilen kan işim bolmanson, gözüm bilena görmedim. Gaty gaharym geldi. :) Way terbiyeli bolsa, başyma taç !!! yöne tersini eşidende tm-ler üçin gaharym geldi.

Ay name diyjek ?!

Syndicate content