Täze iberilenler

GörnüşÝazgyÝazanJogaplarSoňky täzeleniş
Blog entryIng suyji yatlamalar selbishka261 year 23 weeks öň
Blog entryAşk ve Osuruk Harezmi261 year 23 weeks öň
Blog entryUky tutanok(yadaw yöne beyin yatmaga rugsat berenok).. doguz111 year 24 weeks öň
Blog entryParizh/Fransiya barada Harezmi161 year 24 weeks öň
PageSuratlar (pozulan blog) Atamyrat801 year 24 weeks öň
Blog entryÖlüm ata631 year 24 weeks öň
Blog entryTurkmen yaslaryna, dasary yurtda okuw jaylarynda okayanlara "ALARM" pyragy311 year 24 weeks öň
Blog entry8-nji mart gutlagy ýa-da gelin-gyzlar hakda dörän setirler... LEBABYM131 year 24 weeks öň
Blog entryTelefonlar uchin Ringtone (Dutar) kemaltm61 year 24 weeks öň
Blog entrybirini söydüm bikgi_jan351 year 25 weeks öň
Blog entryPähimiň hem paýhasyň poeziýasy Hatyja361 year 26 weeks öň
Blog entryMagtymguly hakynda jaguar91 year 26 weeks öň
Blog entryDinge " Altyn Asyr" kanalynyny gorup ya$ayan TERELKEsi yok adamyng pikiri hakynda aslymarly41 year 26 weeks öň
Blog entryPrograming (Türkmençe Makala)... Help me!!! OBALLY51 year 27 weeks öň
Blog entryÇATRYKLAR loverman61 year 27 weeks öň
Blog entryXXI asyryň haçly ýörişleri ceriumoxide301 year 28 weeks öň
Blog entrywindows 7 uchin nadip startup disk doretmeli yhlas61 year 28 weeks öň
Blog entryDireli$ing sowe$jisi aslymarly51 year 28 weeks öň
Blog entryShuna bir goz aylan Style61 year 28 weeks öň
Blog entry bu jennetdir (remix) Basta_tm01 year 28 weeks öň
Blog entryTurkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy! ceriumoxide611 year 28 weeks öň
Blog entrysorag rakhsha11 year 28 weeks öň
Blog entryAnnasoltan Kekilowanyng taze suraty we terjimehaly! hangeldi41 year 29 weeks öň
Blog entryTurkmenhalky.com Begli199051 year 29 weeks öň
Blog entryTmolympiad maňa name gazandyrdy? poahf291 year 30 weeks öň