Ýazgylar (bloglar)

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Tercumanim (tr goshgy)

Salam Gadyrly agzalar!!

Anna bir blogda yarishaly diydi Turkce goshgy temasynda.. We yz yanindanam Ask ve Yalnizlik diyen bir blog acdy.. Ol tuweleme.. Iki setirde butin bir many ummanyny sypatlandirayya.. Men bolsa beyle dal.. Uzynrak bolya/bolyardy goshgular.. Sholardan birini pylchajak men-a..

Bagyshlamak

Salam hemmanize!
Men yene bir temajyk yazayan.
Bu yazjagym indi Bagyshlamak barada. Oz sozlem bilen yazanson kan manysyzrak bolup biler.

Bir gun mugallym bize arassa paket bilen bir sumka kartoshka getiring diydi. (Kartoshka yer almasy bolyarmyka diyyan) Bizin bagyshlamadyk her adamymyza kartoshkalardan saylap ona ol adamyn adyny we wagty yazyp shol getiran pakedimize saldyrdy.
Eger bilseniz ka bir paketler sheyle bir agyrdy.
Shunluk bilen biz ony yanymyzdan ayyrmaly daldik. Elimizde goterip gezmelidik, mashynda ya okuwda, ishde bolsak yanymyzda gorunip duran yerde goyardyk.

Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly

Hudaýyň Adamzat Üçin Ýoly
(Bu kitaby dolylygyna okamak üçin şu linke basyň: http://www.turkmenhh.org/audio/book/HAUY.pdf)

Hudaý şeýle diýdi: “Men—Hudaý we Menden başga Hudaý ýokdyr….Men Öz öňümde näme maksat goýan bolsam, şony hem amala aşyraryn”. Işaýa, 46:9,11

Sözbaşy

Hudaýyň Halasgär ibermek baradaky maksadyny pygamberler Töwratda (Köne Ähtde) beýan edipdirler. Birnäçe ýüz ýyl geçenden soň, Injil (Täze Äht) yazylypdyr. Onda Hudaýyň maksadynyň nähili ammala aşandygyna biz göz eitrýäris.

gulkunj vaka2

yene shon yali bir gun oz kilasdash gyzlarmiz bilen mashad shahrinden gaydib gelyakaK autobusing icinde 3 sani oglan bolamizsong men yeke ozim izki otorguclang birine gidip oturdim .ay bir su iceyynle dyyp onge gelip su icip jayyma baryakam birden elim bir parca cekilip gitdy menem gyzlan birining yaligyny sypyraydim mikam dyyp howlikip gyzarlip izima owrilip bagshlang hanim dyyp ayddim . seretsem ol oturgucda hickim oturmandir .. boshekeni...

Bir gysga hekayajyk...

Oglan(O) b/n gyz(G) motorda 180km/h tizlik b/n gidip baryarlar.
G:biraz yuwashlay,men gorkyan.
O:yok,yuwashlajak dal.
G:yuwashlay!gaty gorkunch.
O:yok,bu gorkunch dal,hezil.
G:yuwashla hayisht edyan,men gorkyan.
O:sen ayt,sen meni soyyanmi?
G:...bolya,hawa.soyyan.
O:onda meni gujakla.
G:ine gujakladym,yuwashla indi.
O:kellamdaki shlemy sen dak,meni bizar etdi...

ertir habarlarda:
"..motor yoldan chykyp gidip diwary urupdur.iki kishiden biri(gyz) diri galypdyr..."

Hokman gorulmeli 10 film

Görülmesi Emir/Şert bolan 10 Film

Men özüm gördüm bulary diyip aydamok yöne !! şondada men bilen yaryşjak adam az tapylar film hakda :)emma şu aşakda yazan 10 filmi hökman görmeginizi maslahat beryan. Ynsanyn durmuşa bakyşyny üytgedyar, "men kim?, nahili zat?, bar bolmagymyn manysy name?" yaly soraglary yüze çykaryan, ynsana ve ynsanlygyn yagdaylary hakda SUPER filmler bular:

1. The Last Temptation of Christ; Rejisyor: Martin Scorsese; 1988 düşürülen

Bagysla meni..

BAGYŞLA MENİ..

Halkara Himiya olimpiyadadan 3 burunc medal

Blogyn ady hemme zady aydyar.

ICHO, International Chemistry Olympiad bu yil Rossiyada gecirildi we Turkmenistandan
gatnashak oglanlar 3 sany burunc medal aldylar.

IPhO (International Physics Olympiad) - 1 burunc - Eyran
IBO (International Biology Olympiad) - 2 burunc - Kanada
IChO (International Chemistry Olympiad) - 3 burunc - Rossiya

IMO (matematika) shu wagt dowam edyar, IOI (informatika) entek bashlamady.

Medal alan hemme oglanlary tmolympiad.org adyndan gutlayaryn.

Sen...

Sen...
Gözlerim seni gözledi garanky gijede...
Sessiz sedasyz...
gelmersin ozun,
Belki hayalyn meni yalnyz goymaz diyip!

Seni gözledi gözlerim,
Sessiz sedasyz bir gijede!

Sen'li geçen günlerin hormatyna,
Yeke yeke şem diktim yüregimin her burçuna.
Olar eredi...
Men eredim...
Olar söndi...
Men soldum...
Emma sen gelmedin!!!

Gelmezdin...
Bilyadim...
Men dineje düyşler gurdum!

Sen bilen yazan her durmuş senaryasynyn sony şatlykly gutaryady...
Rowayatlardaky yaly...
Bir posa yetyardi bulutlara yetmage...
Yada çyndanam şeylemidi?...

Syndicate content