Nadip surat goymaly ?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gaty kop adam forumda nadip surat goyulyanini bilenok, kop yerde sozler bilen dushundiras veline yene-de sorayanlar kop, men duynin ozunde 3 gezek zat yazdim shuny...
Bizin dost sahypalarymyzyn birinde oglanlaryn 1'i azap edip dushundiripdir suratlar zatlar bilen, menem sholary shu yere goyayin diydim tazeden edip oturman...talyplar.com'a sagbolsun aydarynda :)

foruma surat goymak üçin birinji bilen www.imageshack.us web sahypasyny açylmaly.
www.imageshack.us sahypasyna gireninizde garşynyza şeyle bir sahypa çykar..In sonky suratdaky "dugmejik" diyyan zady bizde yok,
shonun uchin hem biz elimiz bilen yazyas [IMG][/IMG] diyip, ve sonra
olaryn arasyna suratymyzyn sepini(URL) goyyas...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "haha eliniz bilen yazyanynyz ucin :)))"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Foruma surat, video ya-da

Foruma surat, video ya-da shuna menzesh zatlar goymak barada dushunmeyan zadynyz bolsa shul yerde soran, yone bashga problemalarynyzy "Tehniki nasazlyklar" bolumine yazyn..

hmm

barde taze yazgy yazmak ucin azyrak uytgeshig-a yokardakydan, yene-de has ansat-la, goni comment yazylyan yere shol linki goyaymaly, bolany, hazir atdashyn beyleki zatlar barada-da yazan tehniki zatlaryny tapsam, linki goyjak!

bah

atdashyn yazanyny-ha tapmadym welin, jigsi onat yazypdyr, ynha seredin

ynha-da

atdashyn yazanyny hem tapdym, islanler jyklap bilerler!