Bizin tayyarlanyan we gatnashyan basleshiklerimiz

Turkmenistan Dowletinin tayyarlyk goryan we gatnashyan bir nace halkara basleshikleri bardyr. Ine olar barada maglumatlar

  • IOI - Her yilda gecirilyan informatika olimpiyadasy
  • IMO - Her yilda gecirilyan matematika olimpiyadasy