demokrat_molla's blog

Şu gezeklik rugsat ediń ýazmaga.................

Hawa hormatly agzalar!
Men şu sahypanyń uzak wagtdan bäri hereketdedigini, bu ýerde dünýäniń ähli künjeginde Allanyń nygmat hökmünde beren howasyndan dem alyp ýaşap ýören türkmen ildeşlerimiziń öz pikirlerini açyk-aýdyń beýan edýändiklerini görüp örän begendim. Siziň bu ýerde ýazan makalalaryňyzy okap gördüm. Şoňa laýyklykda öňerti aşakdakylary Sizden haýyş etmegi özüme müwessa bildim:

Syndicate content