Yarym kilo'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tm Olympiad new version

Salam gadyrly agzalaz, myhmanlar we beylekiler. Gelin tazeden shu forumda gurrundeshlik gecirelin! Nahili goryaniz? Kopden bari hic mowzuk yazylmandyr.

Moskwanyn metro stansiyalarynda terakt boldy!

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=79213

shu yerde bolan waka hakynda (eger rusca bilyan bolsanyz) maglumat alyp bilersiniz! Bu waka hakynda sizin pikirlerinizi bilesim gelyar, eger mumkin bolsa name pikir etyaninizem kyn gorman yazsanyz gowy bolar diyip umyt etyan.

Mubarek Dogum Hepdaniz Gutly Bolsun!!!

Bismillahirrahmanirrahim! "Bismillah her hayryn bashydyr" Hz.Muhammet(s.a.w)
Essalatu wessalamu aleyke Ya Resullah!

http://www.yslam.info/category/1/
/?q=node/1309

Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!!!

Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!!!

Eý köňlüm niçin gama batar sen?
Taze ýola düṣdi seniň batlaryň.
Ýat illerde galdyň bu gün hossarsyz,
Uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryň!

Bagla biliň beýik Kadyr Allaha,
Ony mydam durmuṣyňda pena bil!
Gursagyňda mesgen tutsyn imanyň,
Imanyňy ömür baky sena bil!

Ýollar uzak, geçilmeli menzil köp,
Halal bolsun alyn deriň her wagt.
Ýagṣylaryň hataryndan çykmasaň,
Ýagty durmuṣ hemdem bolar bir wagt.

Ýadyňa sal, ähli ýakyn-ýadyňy,
Sen olara elmydama sadyk bol.
Hiç bir iṣde bähbidiňi arama,

Ine soz beren blogum. "Zakazlara yagny isleglere gora gosgular"

Hawa seyle blogy acjakdygyma onurak kabir kisilere soz beripdim. Ine-de sol beren sozum. Hemmanizi blogumda hos gorduk!
Ilki bilen size bir zat bildiresim gelyar. Su blokda her kimin hayysy boyunca isleg bildirlen temadan gosgy duzuljek yada sol temada yazylan gosgular goyuljakdyr. Her kimin hayysyna yetisilman biliner yone eger menden basgada isleg bildirlen kisa gosgy goyup biljek bar bolsa olara hayysym mana goldag berseler oran minnetdar bolardym. Hawa indi hayyslary alyberelin yone sol bir temadan 1 den kop isleg gelse onki goyulan gosgyny gorkezerin.

Watany soymek kynmy?

Men dushunip bilemok!? Name ucin kabir turkmen, ozem, ozune kop bilyandir oydup yoren turkmen oz milletine gowni yetenok? Gen gorman, men seyle yagdaya kop dusyan. Hol gun unwersitede Ruhnamany alyp gitdim. Rusca duzme yazmaly bolanda. Ruhnamadan mysal bermek isledim. Ruhnamandan mysal getirenim ucin mugallym meni owdi, yone bile okap yoren turkmen oglanlarymyn kabiri "Name sen samsykmy? Ruhnama barde nama gerek?" diyip gulusyarler. Eyse menki yalnyshmy.Oz watanyny, oz kitabyny ozun tanatmasan hickim tanamayar. Yada ozune turkmen diyip guwanmany basharanok. Name ucin?

Sahyr we ylham.

Tazeden bari yagny, sonky dowurde Turkmenistanda yuzley sahyrlar dorap ugrady, yagny yazyan zadynda tagam tagsyr yok. Name ucin?

Men pikirime gora gosgyny ylham bilen yazjak bolmaly, men sahyrlan yalhamy barada aydyandyran, eger ylham gelmeyan bolsa , bir zat edip ylham salmalymyka diyyan. yagny yazylan gosguda duyguny , manyny duymak gerek. Duymak ucin bolsa yazyan zadyn barada kop zat bilmelimika diyyan. Gosgyn oran cylsyrymly we ceper bolmagy mohum dal, esasy zat mazmunynda cunnurlyk gerek. Mysal ucin Yunus Emre
"Ylym, ylym bilmekdir,
Ylym, ozuni bilmekdir
Sen ozuni bimesen,

Syndicate content