OKUWÇY'in mowzugy

TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR.... Maradonadan

Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy Ziýab Awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
Hormatly eziz ildeşler!

YOLAÝRYT (ýollaryň saýlanyp aýrylýan ýeri)

Esselämü Aleýkum! Siz musulman doganlaryma peýdasy deger diýen umyt bilen ýazdym.

YNANJYŇ TOHUMY bir Allahyň (j.j) Atlaryna we Sypatlaryna imandan başlaýar. Allahyň köp Sypatlaryndan biri hem AHAD yagny ýeke-täk ne kömekçisi, ne şärigi , ne özüne deň boljak, ne meňzeş hiç bir zadyň bolmazlygy.
Muhalefetun lil Hawadis- yagny Allah (j.j) ýaradanlarynyň hiç birine (Adam, haýwan, ösümlik ýa gaýry jisimlere) akyl-hyýalymyza gelen hiç bir zada meňzemeýär. Olaryň içine girme, şekline meňzeme mätäçligi bolmaýar.

Syndicate content