kelbuh'in mowzugy

Su gun…

Su gunden baslap her gunki baslamak isleyan zadymy baslamaga karar bermek isledim. Gundekim yaly, kararlarym netijesiz we biderek bolarmyka?

"Hayyrly gurle, ya-da gurleme"

Yene-de bir zatlar aytmak islegi pespallik duygusyndan one gecdi, gecdi-de barmaklarym su mowzuga esas boljak zatlary yazmaga baslady, ellerim ikisem asak tarapa, oykeli halda barmaklarym haydayar, goya menin yuzume arkasyny owurmek bilen mana "sen bu zatlary yazmak isleyanligin barada cunnur oylandynmy, ozuni gorkezmek niyetin bilen yazmayanyna eminmisin?" diyip sorayan yaly.

Родителям и близким Александра Галимова

Родителям и близким Александра Галимова

bir gyzykly teklip

Hormatly agzalar, 2 sany teklibim bar:
1. Bizde turkmen dilinde edebiyatlarymyz oran az, yazyjylarymyzy, sahyrlarymyzy tanamayarys, olar yatdan cykyp baryar, ne kitap halynda cap edilyar, ne de elektron wariantlary ishlenilyar. Emma beyleki yurtlar welin elektron kitaphanalary az wagtyn icinde ishlap duzyarler. Belki bizin icimizdende professional dilci oglan-gyzlarymyz munun ustunde ishlarler, eger komek etmeli bolsa su saytyn agzalary bolup bu ishin dasyna uyshelin.

Hekaya

Adamlaryn birisi oran merhemetlimis. Adamlara gaty hormat goyarmys. Her kimin hak-hukugyna dykgat edermis. Bir zat bolmeli bolanda her kime dusen payy den berermis. Amanada hyyanat etmezmis. Her kim amanat zady bolsa, saklamaga ona ynanarmys. Her kim bolmeli zady bolsa hem ona eltip berermis. Edyan yagsylyklary ucin hem hic kimden hic zat almazmys.

Hormatly Diplomat! Gel ...

Salam Diplomat agam!
Gel sen mana oz dinini we hakykatlaryny dusundir, eger ikna edip bilsen men senin dinini kabul edeyin, eger edip bilmesen gel sen menin dinimi kabul et. Telpek goy

Syndicate content