Habar

Elizabeth Dyer Teaching Award'y aldym

Şu gün begendiriji habar. Teaching Assistant hökmünde Elizabeth Dyer Teaching Award diýen baýragy aldym. $250 pul berdiler welin, puldan has gymmatly bolan baýragyň özi.
Ilki bilenä, professorlaryň we okuwçylaryň meniň gowy mugallymdygyma ynanýandygyny görkezýäler, ikinjidenem, men indi bu baýragy alanlygymy CV'mde (resume) ýazyp bilerin. Şuň ýaly baýraklar gaty wajyp.

Höwri köp bolsun!

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Ýene-de habarlardan.

"МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УБИЛ ЧЕЛОВЕКА.
Житель Китая погиб из-за взорвавшегося в его кармане мобильного телефона. Как выяснилось, причиной взрыва стал неисправный аккумулятор.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şü günki bolan parahatlyk we erkinlik bilen geçen Prezident çalyşygy...

Şü gün ABŞ-da 44-nji Prezident hökmünde Barak Huseýin Obama president bolmaga kasam içdi we Prezidentligi kabul etdi.

Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan
Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.

wideo

Olimpiyadan resmi web sahypasy
3rd International Computer Project Olympiad!

Етип гелен тазе йылыныз билен!!!

Худайжан хемманиз учин бу йылы хайырлы эйлесин!!
Арзувларыныз хасыл болсун!!
Хемманиз учн душумли бир йыл болсун!!

Online hyzmatlar !

Salam agzalar!

Internette online (international) aydym dinlemek uchin herhili sayt bar.

Bulardan birini maslahat bereyin, dinlan lezzet alyn: www-jango-com

[Adyny yatda tutmak üçin "tango" sözüni yatlan...]

Islan artistinizin adyny yazyp online radio stanciya döredip bolyar.

Radio stanciyada dine şo artistin adymlary dal-de, şon stilinde aydym aytyanlaryn hem aydymlaryny dinlap bolyar.

Isa Mesihiň dogulmagy mynasybetli gutlaglar!!

Salam gadyrly ildeşler!

Taze Turkmen Manadynyng hummetli mi?

men taze turkmen manadynyng hummeti barasynda dushunuyorum.shuwagt 1$= 2,82 taze turkmen manattan bank alyar.5000 manat=1 taze manat'a. bizde shuanda en uly pul 10.000 manat= 2$ denk gelyar.yone taze puldan 500 manatta chykardylar.oda shuwagtky pulymyzdan 2500000 manada denk gelyar.onyng ichin pulymyzyn hummeti taze pyla gechemizde dushmeyar mi? bu barada sizing pikiriniz name?

Doglan günüñ bilen, Gulnara !!!

Salam! şu gün Gülnaryñ doglan güni! (Gulnara nick'li agzamyz)

Gülnar, yaşyň uzyn bolsun we Allajan sana bagtly, sagdyn ömür nesip etsin! Maksat- myradyña yhlasyñ bilen tiz wagtda yetmegiñi arzuw edyan!

Gelin, onda ony gutlalyñ!

P.S. TM'da ejesi hem gutlayar jan saglyk we bagt dilap! :)

Syndicate content