Komek edin

Bazara gitmegin gowy hem-de erbet taraplary.

Garaz men we menin joramyn 2 gün mundan ön bolan wakany aydayyn:

::..saçynyzy nahili onartyarsynyz..::

Ertiriniz hayyrly bolsun(Giç yagşy) yumşajyk agzalar!(oyun edyan aranyzda gap gatynyzam bardyr hökman) Aranyzda kelem bardyr welin esasan saçlylara yüzlenesim gelyar..(yagny ep erkeklere) Gepin gysgasy parehmahara (dellekhana) saç onartmaga gideninizde dellege nahili edip onar diyyaniz.. Hatda nahili stilde onartyarsynyz... Obada heni birine hayyş edip tersine de syrdyryp bolyar welin esasan daşary yurtlardaky dellekhanalarda diyeninizi (stilinizi) nadip düşündiryarsiniz... Bu zatlary janygyp yazmagymyn sebabi yanja dellekhanadan çykdym...

HAYYS KOMEK EDIN !

Salam hormatly agzalar .Eger mumkin bolsa mana gayrat edip dasary yurtda Masterligi goramak ucin "full tution-i we scholarship-i" ozunde jemleyan Uniwersitetleri tapmaga komek edin !Olar Publik policy ,law language (translation) bilen baglansykly bolsa has gowy bolardy.Muna garamazdan men barde birnace ay bari gozlap gelyan,emma idili netije berenok.Tapanlarymada guyjum yetenok .Cunki kabir yagdaylara sebapli yorgana gora ayak uzatmaly bolyar .Ustesinede oydakilere agram salasym gelenok .Sebabi masgalamyzda menden basgada caga bar ,olary okatmak hem gerek ahyryn .B

Propiska ( tm? ) ...

Bilşimiz yaly propiska - bir yerde hasaba durmakmykanay tm dilinde .Opşim şolmyşykda

Men tm kanun kıtapjygynda (konstitutsiya)"herbir rayatin isledigi yerde yaşamana hak hukugy bardir" diyip okapdim .
Hazir hem şol uytgedilmedik bolaymasa bilmedim ...

İndi şeyle men isledigim yere hasaba durup bilerinmi ? (Aşgabatdan başga bolsun)
oninden etmeli goymaly zatlar barmykan bilyanleriniz yazsinla gayrat edip .
Bir zady bilyan atalarymyzama diyipdir "Para gökden yol yasar" ony in sonyna goyasym gelyar

Komek gerek...

Salam Tmolympiad...

Windows bilen baglanyshykly kichijek problema doredi mende..
Men partition'laryn hich haysysyna goni girip bilemok,
ustune 2 gezek basanynda "Open" dalde "Auto" bolyar,
sychanjygyn sag tarapyny basanynda in yokarda Open bolmaly,
a mende "Auto" dur...Shularyn yerlerini nadip chalyshmaly ?
Yalnyshmasam edil shu sebapli hem meselem bashda D drive'ini
achyp, sonam C drive'ine girjek bolsam shu error'y beryar:

Akish saparow dan kiming habary bar?

20niji asring sonki yillarinda we shu wagit ki zaman da yashyan turkmen vokal aydim chilar ning bashligi akish saparow digina shek edip bolmaz bilyan biz iranda yashayan turkmen ler kop doli habar ala bilmesek de onki ad yytiren prezident wagtinda oni ozini ewdire bilmani uchin radio televizr den mahrum eddi diyp eshiddik bi taze bashlig geleni bary akishing shol onki mahrum ligi ayyrlandir dyyp umid edyaris , umuman akish dan bir doli habarmiz yogh , begenerin kim de kim akish hag da habar yollasa , meng emailim < > sag bolung .IRANLI TURKMEN

Gyzlara sorag!!

Gyzlaryn dykkatyna!!!!!!

Oglanlarda kavagt (yada köplenç) şeyle pikir kellesinde bolyandyr: Gyzlary düşünüp bolanok... olar gaty çylşyrymly...

-Indi gyzlara sorasym gelyar.. Sizde kavagt bolyarmy şeyle pikirler? Yagny siz özünizin name isleyaninizi bilmeyan wagtynyz bolyarmy? yada öz isleglerinize düşünüp bilmeyan wagtynyz bolyarmy? bir zat isleyan wagtynyz garsydaky erkegin yerine özünizi goyup göryanizmi? Gereksiz zatlara gaty köp üns beryanliginizi hiç pikir etdinizmi?

Türkmenistanda Uydudan İnternet bağlantısı deneyen varm?

Salam Türkmenistanda internet sorunu oldugunu herkes iyi bilyor değilmi? Ya buna çare ariyan oldumu? Kendi ailesi ile internet üzerinden konuşmayi hemde görüntüli olarak isteyen varmi? Benim aklımda Uydu üzerinde internet bağlantisi kurmak var. Bunu TM da gerçekleştirebilirmiyim? Devlet sorun çıkartırmı acaba? ne dersiniz? Bizimle bu konunun ne alakasi var diye bilirsiniz ama ben bu sorunun çözümüni burda bulabileceğime eminim!!! Sizin tafsiyenizi benim için çok önemlidir.

İLİNCH SORAG

NACHE WAGT PİKİR ETDİM SHU SORAGYN USTUNDE WE SHU SAYTYN AGZALARYNDAN SORAYYN DİYDİM.
KOMPYUTER BİLEN ARASY BOLAN ADAM HAS ONAT DUHUNER BERJEK SORAGYMA. KOMPYUTERİ ALLATAGALNYN ADAMZADYNA BOLAN KOMEGİ BİLEN DOREDİLDİ. DUNYANİN HEMEN HEMEN HER YERİNDE KOMPYUTELER BAR HEMDE GUYCHLİDEN GUYCHLİLERİ BAR. CHU WAGTA CHENLİ İN KAN OBYOMLY GORDUGUM HARD DİSC 300 GİGO BAYT. SORAG ADAMYN BEYNİ NACHE GB DİR???? BETNİNİ 100 PROSENT DEREJEDEN ALSAK İN KAN ULLANYP BİLEN ADAM EİNSTEİN DİR. 7% (PROSENT) ULLANYP BİLDİ. JOGABYNYZA GARASHYAN.....

"Yogalan" folder

Gecen gün mp4 playeri kompyutera dakyp, music folderini açip, içindaki aydimlari dinledim. Son aydimlari yapdym, yöne folder hali açyk durdy. Mp4ün kabelini kompyuterden ayirdim we son tazeden dakdym: shol açyk duran folder yerinde yok! Içindaki aydimlar yerinde dur, sebabi properties'den seretsem 1,5 gb doly. 2 folder bardy: biri shol music, ikinjisinde suratlar bar. Suratlar folderi 350 mb. Galan 1.2gb bolsa shol aydimlar folderininki. Yagny, aydimlar hali shol folderin içinde dur! Shol folderi açip bolsa aydimlari hem alip biljek.

Syndicate content