Informatika

International Zhautykov Olympiad-2012

2012nji yylyn yanwar ayynda Gazaggystanyn Almaty şaherinde geçirilen Halkara Zhautykow Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Fizika:
Meylis Malikov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal
Mekan Toyjanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

Matematika:
Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

İnformatika:

IOI 2010

Salam,

IOI(International Olympiad in Informatics) 2010'a Turkmenistanyn adyndan gatnasyanlar Tmolympiadyn agsazy my?

Olimpiyadanyn ilkinji guni gecdi.
Scoreboard:
http://www.ioi2010.org/scoreboard/scoreboard.html

Turkmenistanyn komandasy:
1. Yhlas Beghanov
2. Umyt Gurbanov
3. Jemshit Geldiyev

Barini okayan bolsanyz, ikinji gun ucin ustunlikler..

Üç Müñ Türkmeniñ Durmyş Bilen Göreşi...

SSSRyn Owganystany basyp alyşyndan sonra Pakistana sygynan türkmenler, 1950-nji yillarda Sowet rejiminin eden-etgiligine çydaman, watanlary Türkmenistany terk edip Owganystana göçüpdiler. 30 yilyn dowamynda iki watan çalşyrmaga sezewar edilen türkmenler, hazirki yagdayda Pakistanyn paytagty Yslamabatdan 80km uzakda yerleşyan Haripuri immigrant lagerinde toyundan gurylan jaylarda yaşayarlar.

Ynha indi bolsa Cesky Rebuplik hakynda

Bir nache yyl mundan ozal UK’de priority check in line diyip bir zat bardy, herkim garshy chykypdy men pikir edipdim olar ony goybolsun etdiler diyip. Asyl ony goybolsun etman sumsuje girizipdirler. Ilkinji gezek Luton Airportda gordum. Ilki gen galdym son ay bularyn edayjek zady diyip yadyrgaman herkimin gechip duryan ocheredine garashyp durdum bolsada uzak garashdyrmadylar derrew somalyoda mundik we 15 minudyn ichinde uchdyk. Praga gije geldik, Chehler gije kan ayakda bolyan millet dal oydyan eyyam hemme zat yapyk. Taksi bn zordan galjak otelime gelip yetdim.

Salam TmOlympiad's User's

Salam, Tm.Olympiad User's. Men yene-de uzak "ayralykdan" son saytda.
Menin su yazjak zatlarym, dine Zver XP, Wainakh XP operasion sistemalaryny ulanyp, turkmen harplaryny oz kompyuterinde dogry okamakdan "ejir cekyanler" ucin ORAN peydaly bolup biler!

Salam TmOlympiad's User's

Salam, Tm.Olympiad User's. Men yene-de uzak "ayralykdan" son saytda.
Menin su yazjak zatlarym, dine Zver XP, Wainakh XP operasion sistemalaryny ulanyp, turkmen harplaryny oz kompyuterinde dogry okamakdan "ejir cekyanler" ucin ORAN peydaly bolup biler!

Entourage yada Microsoft office 2008

Salam Agzalar!!!
Men gechenlerde tanyshlaryn birine laptopy berdim mana microsoft office 2008 install edip ber diyip. Sag bolsun etmesine etdi velin yone gapdalynda kichi problemada edipdir.

Kim programmirlemekden başy çykýar!!!???

Hormatly ildeşler maňa programmirlemekden başy çykýanlaryňyz bolsa azajyj öwretmegiňizi haýyş edýärin.

Hem SoftICe nädip ulanmalydygyny.

Ispanyadan Yatlamalar

Hormatly agzalar.
Menin syyahatym bu gezek Ispanyanyn Valencia shaherine getirdi. Bilyansiniz Ispanyanyn taryhy garyshyk. Sholaryn ichinde musulmanlara degishli yillaryda bar. Tarik bin Ziyad Ispanya geleninden son musulmanlar 800 yillap bu topraklarda hokum suryarler.
Men shu yere gysgacha Ispanya hakynda maglumat Turk dilinde goyjak son yene oz goren gezen yerlimi Turkmen dilinde yazmaga dowam etjek

Syndicate content