Bilim

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

29th Balkan Mathematical Olympiad

2012nji yylyn Aprel ayynyn 26sy bilen May ayynyn 2si arasynda Turkiyanin Antalya şaherinde geçirilen Halkara Balkan Matematika Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal

Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Nazar Rahmanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Honorable Mention

Fahruddin Baratov, Yöriteleşdirilen FİZMAT Mekdebi -Honorable Mention

Ulanylan suwlaryň gaýtadan işlenilişi we bu suwlaryň obahojalyk pudagynda peýdalanylşy

Obahojalyk pudagynda derwaýys meseleler,amala aşyrylmaly reformalar Türkiýe döwletiniň obahojalyk tejribesiniň Türkmenistan döwletimiziň şertlerine baglylykda peýdalanyp boljakydygy hakyndaky käbir pikirleri paýlaşmak we bellikleri öňe sürmek örän ýerlikli bolar.Suw ýetmezçiligi häzirki döwürde umumy adamzat meseleleleriniň biri bolmagynda galýar.Munyň üçin umumy çözgütler gözlenyär.Türkmenistan hem bu meselede beýleki döwletlere garanyňda has köp kelle döwýän döwletleriň biridir.

turkmenistanda oku yaghdayy?

salam doslar men amangeldi . Eyran dan . men tazeligde mughallim bolup ishe bashladim. men turkmenistan da oku yaghdayy bilen tanishmagh isleyan. Education systemi tm de nahili ka?
mekdeb okuvi 9 yyl mi? mughallim lar yylda chalshyami? ya her bir kitaba bir mughallim gelyami?turkmenistaning oku systemi barada bilip bolarmi kam ? mumkin bolsa manga bir aziragh maghlumat bering. sagh boling doslar.

Beynidaki signallar bilen elektronikany dolandyryp basladylar

Biologia hem de fizikanyn garyndasdygyny hasam tanap basladyk. Angilyaly alymlar bir goly bolmayan maymynyn, golynyn yerine, beyninin hereket etmek isleg, pikireleine gora hereket etyan gol yasadylar. ol golda onden yazylan hereketleri maymynyn beynisinden gelyan signallara gora hereket eyar.
Mysal ucin tirsegimizi eplanimizde sol bir wagtyn ozunde yuzlerce muskulalar islap baslayar. Belkide beyna in yakyn muskulalara censor dakyandyrlar.

Marylan Unversitedinde yasalan “Neuro Sky Mindset” adyndaky ucyan robot ullanyjynyn haysy tarapa ucmak isleg pikirine gora hereket etyar.

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

venezuela

Venezuela. latin amerikanyn demirgazygynda yerlesyar. puly kese dalde dik bolan yekeje dowlet...

uniwersitetler

master (asperantura) ucin dowlet tarapyndan latin amerika gitmek sansymyz barmy? men latin amerika dowletlerinin pasolstwasy turkmenistanda yokmyka diyan. habarynyz bolsa meni bir aydynlatynsana???

45. Halkara Mendeleyev Olimpiadasy / Moskwa

Shu ayyng bashynda gechirilen Halkara Mendeleyev Himiya olimpiyadasynda iki burunch medala mynasyp boldular. Bu medallaryng gazanylmagynda Bashkent turkmen-turk mekdebining himiya mugallymy Perman Rozyyewing goshandy uly. Perman mugallymyng birinji senesindaki ustunliklerining mundan beylagem artmagyny arzuw edyaris.
Medallaryng eyeleri:
Yklym Bolmamedow
Eziz Kuliyew

Tukmenistandaky uniwersitetler

tukmenistanda nace sany dasary yurt Uniwersiteti yada instituty bar? Meselem aydanymyzda Halkara turkmen-turk Uniwersiteti yaly?

HTTUda gechirilen ylmy-amaly maslahat

Shul ayyn 17-18ine HTTUda Turkmenistan boyuncha ylmy amaly maslahat gechirildi. Ona Turkmenistanyn hemme welayat we shaherlerinden inlis dili mugallymlary gatnashdy, yagny konferensiyada chykysh etdi. Konferensiya dine inlis dilini owretmegin usullary, metodlary hakdady. Ozum hem gatnashdym, yaman gyzykly gechdi. 17sine irden 9da bashlan konferensiya, oylan sagat 17-18lere dagy gutardy. (11den 1e chenli dynch alysh berilipdi). Konferensiyan dowamynda hem coffee break hem berilip durdy.

Syndicate content