altyn_pankelle

History

Blog
View recent blog entries
Quotes
View recent quotes
Member for
10 weeks 4 gün

Şahsy hatlar

Sahsy maglumatlar

Doly adyňyz
nm
Gyzyklanýan zatlaryňyz

Kompýuter, dil

Habarlaşma ýollary

E-poçta

Şu wagt nirede? Näme işleýän?

Okamak okamak okamak we ýene-de okamak

Doglan guniniz
1981-06-02
Jyns'yňyz ?!
Erkek

Telpekler

Telpek sany
24

altyn_pankelle berilen telpekleri gorkez
altyn_pankelle beren telpeklerini gorkez