DoJiGat DJG

DoJiGat DJG's picture

History

Blog
View recent blog entries
Quotes
View recent quotes
Member for
9 weeks 4 gün

Şahsy hatlar

Sahsy maglumatlar

Doly adyňyz
Beri Durdy
Gyzyklanýan zatlaryňyz

Adamyn içgi pikirini,duygusyny,hal-ahwalyny,durmusuny bilip özüne aytmak...Hemme zatdan az hem bolsa bilmek,öwrenmek,özgertmek...Umuman durmuşa köp gyzyklanmanam duramok WELİN...gyzyklanybam name aljak galamyzka ADAMLAR!?...

Şu wagt nirede? Näme işleýän?

....Işleyan işde...
...okayan...yaşayan...yaşatsa...

Doglan guniniz
1988-12-29
Jyns'yňyz ?!
Oglan

Telpekler

Telpek sany
1

DoJiGat DJG berilen telpekleri gorkez
DoJiGat DJG beren telpeklerini gorkez